מידע על פריסת עדכון האבטחה: 9 בינואר 2018


ינואר שחרר טבלאות פריסה של חבילת תמיכה הראשי


טבלאות פריסה של Microsoft Windows

Windows Server 2008 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB4056942-x86.msu

 

עבור כל המהדורות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 הנתמכות:
Windows6.0-KB4056942-x64.msu

 

כל מבוססי Itanium המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB4056942-ia64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307.

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקנים, ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4056942.

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

 

טבלאות פריסה של Internet Explorer

Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 ו- Internet Explorer 11 המותקנים ב- Windows (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

Internet Explorer 9 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB4056568-x86.msu

 

Internet Explorer 9 בכל הנתמכות מבוססות-x64 מערכות Service Pack 2 של Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB4056568-x64.msu

 

עבור Internet Explorer 10 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4056568-x86.msu

 

עבור Internet Explorer 11 ב- Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות שירות Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4056568-x86.msu

 

עבור Internet Explorer 11 ב- Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 שירות Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4056568-x64.msu

 

עבור Internet Explorer 11 ב- Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 שירות Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4056568-x64.msu

 

Internet Explorer 11 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 8.1:
Windows8.1-KB4056568-x86.msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows 8.1:
Windows8.1-KB4056568-x64.msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4056568-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307.

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקנים, ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4056568.

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

 

טבלאות פריסה של Microsoft Office

Microsoft Office 2007 (כל המהדורות) ותוכנות אחרות

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft Office 2007 Service Pack 3:
mso2007-kb4011201-fullfile-x86-glb.exe
eqnedt322007-kb4011656-fullfile-x86-en-us.exe

 

ל- Microsoft Excel 2007 Service Pack 3:
excel2007-kb4011602-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Excel Viewer 2007 Service Pack 3:
xlview2007-kb4011606-fullfile-x86-glb.exe

 

ל- Microsoft Outlook 2007 Service Pack 3:
outlook2007-kb4011213-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Service Pack התאימות של Microsoft Office Pack 3
xlconv2007-kb4011605-fullfile-x86-glb.exe
wordconv2007-kb4011607-fullfile-x86-glb.exe

 

ל- Microsoft Word 2007 Service Pack 3:
word2007-kb4011657-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור מציג Microsoft Word:
office-kb4011641-fullfile-enu.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, ראה 887012 במאמר מאגר הידע של Microsoft.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011201
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011213
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011602
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011605
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011606
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011607
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011641
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011656
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011657

אימות מפתח רישום

לא ישים.

 

Microsoft Office 2010 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32 סיביות):
kb24286772010-kb4011658-fullfile-x86-glb.exe
eqnedt322010-kb4011610-fullfile-x86-en-us.exe
mso2010-kb4011611-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות):
kb24286772010-kb4011658-fullfile-x64-glb.exe
eqnedt322010-kb4011610-fullfile-x64-en-us.exe
mso2010-kb4011611-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32 סיביות):
excel2010-kb4011660-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות):
excel2010-kb4011660-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (32 סיביות)
outlookloc2010-kb4011273-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Outlook 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות):
outlookloc2010-kb4011273-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32 סיביות):
word2010-kb4011659-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות):
word2010-kb4011659-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.
כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, ראה 887012 במאמר מאגר הידע של Microsoft.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011273.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011658.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011610.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011611.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011659.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011660.

אימות מפתח רישום

לא ישים.

 

Microsoft Office 2013 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32 סיביות):
eqnedt322013-kb4011580-fullfile-x86-glb.exe
mso2013-kb4011636-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות):
eqnedt322013-kb4011580-fullfile-x64-glb.exe
mso2013-kb4011636-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Outlook 2013 (32 סיביות):
outlook2013-kb4011637-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Outlook 2013 (מהדורות 64 סיביות):
outlook2013-kb4011637-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (32 סיביות)
excel2013-kb4011639-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)
excel2013-kb4011639-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32 סיביות)
word2013-kb4011651-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)
word2013-kb4011651-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, ראה 887012 במאמר מאגר הידע של Microsoft.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011580.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011636.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011637.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011639.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011651.

אימות מפתח רישום

לא ישים.

 

Microsoft Office 2013 RT (כל המהדורות)

פריסה

עדכון 4011636 עבור Microsoft Office 2013 RT זמין באמצעות Windows Update.
עדכון 4011639 עבור Microsoft Excel 2013 RT זמין באמצעות Windows Update.
עדכון 4011637 עבור Microsoft Outlook 2013 RT זמין באמצעות Windows Update.
עדכון 4011651 עבור Microsoft Word 2013 RT זמין באמצעות Windows Update.

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, ראה 887012 במאמר מאגר הידע של Microsoft.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקנים, ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011636.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011637.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011639.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011651.

 

Microsoft Office 2016 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft Office 2016 (32-bit edition):
eqnedt322016-kb4011574-fullfile-x86-glb.exe
msodll99l2016-kb4011622-fullfile-x86-glb.exe
mso2016-kb4011632-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Office 2016 (64-bit edition):
eqnedt322016-kb4011574-fullfile-x64-glb.exe
msodll99l2016-kb4011622-fullfile-x64-glb.exe
mso2016-kb4011632-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Excel 2016 (32-bit edition):
excel2016-kb4011627-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Excel 2016 (64-bit edition):
excel2016-kb4011627-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Outlook 2016 (32-bit edition):
outlook2016-kb4011626-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Outlook 2016 (64-bit edition):
outlook2016-kb4011626-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Word 2016 (32-bit edition):
word2016-kb4011643-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Word 2016 (64-bit edition):
word2016-kb4011643-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, ראה 887012 במאמר מאגר הידע של Microsoft.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011574.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011622.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011626.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011627.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011632.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011643.

אימות מפתח רישום

לא ישים.

 

Microsoft SharePoint Server 2010 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2:
coreserver2010-kb3114998-fullfile-x64-glb.exe
wdsrv2010-kb4011609-fullfile-x64-glb.exe

 

ל- Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 2:
wssloc2010-kb3141547-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישת הפעלה מחדש

לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה בכל השרתים של SharePoint, עליך להפעיל את הכלי PSconfig כדי להשלים את תהליך ההתקנה.

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה. במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מוצגת הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש את המחשב.

כדי לסייע להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה.

לקבלת מידע נוסף, ראה מדוע אתה עשוי להתבקש להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה במחשב מבוסס-Windows.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3114998.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3141547.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011609.

אימות מפתח רישום

לא ישים.

 

Microsoft SharePoint Server 2013 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור שירות Server 2013 Microsoft SharePoint Enterprise Pack 1:
wdsrvloc2013-kb4011579-fullfile-x64-glb.exe
acsrvloc2013-kb4011599-fullfile-x64-glb.exe

 

ל- Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1
sts2013-kb4011653-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, ראה 887012 במאמר מאגר הידע של Microsoft.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011579.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011599.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011653.

אימות מפתח רישום

לא ישים.

 

Microsoft SharePoint Server 2016 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור שרת Microsoft SharePoint Enterprise 2016:
sts2016-kb4011642-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישת הפעלה מחדש

לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה בכל השרתים של SharePoint, עליך להפעיל את הכלי PSconfig כדי להשלים את תהליך ההתקנה.

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה. במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מוצגת הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש את המחשב.

כדי לסייע להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה.
לקבלת מידע נוסף, ראה מדוע אתה עשוי להתבקש להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה במחשב מבוסס-Windows.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011642.

אימות מפתח רישום

לא ישים.

 

Microsoft Office Web Apps 2010 (כל הגירסאות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2:
wac2010-kb4011615-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, ראה 887012 במאמר מאגר הידע של Microsoft.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011615.

אימות מפתח רישום

לא ישים.

 

Microsoft Office Web Apps 2013 (כל הגירסאות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות הנתמכות של Microsoft Office Web Apps שרת 2013 Service Pack 1:
wacserver2013-kb4011648-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, ראה 887012 במאמר מאגר הידע של Microsoft.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011648.

אימות מפתח רישום

לא ישים.

 

השרת המקוון של office

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות הנתמכות של Office Online Server:
wacserver2016-kb4011021-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, ראה 887012 במאמר מאגר הידע של Microsoft.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011021.

אימות מפתח רישום

לא ישים.

טבלאות פריסה .NET – עדכוני אבטחה בלבד

Windows Server 2008 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות פועל בכל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 Service Pack 2 עדכוני אבטחה בלבד.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב- Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות שירות Pack 2:
Windows6.0-KB4054174-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 כאשר הוא מותקן על כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP45-KB4054172-x86.exe

 

4.6/4.6.2/4.7 של Microsoft .NET Framework כאשר הוא מותקן על כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP46-KB4054183-x86.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב- Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 ה-Service Pack 2:
Windows6.0-KB4054174-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP46-KB4054172-x64.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.2/4.7 על כל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP46-KB4054183-x64.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב- Windows Server 2008 עבור מערכות המבוססות על Itanium ה-Service Pack 2:
Windows6.0-KB4054174-ia64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2844699.

קובץ יומן הרישום של עדכון

עבור Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2:
לא ישים.

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
KB4054172_ * _ *-Microsoft .NET Framework [גירסת יעד של .NET]-MSP0.txt
KB4054172_*_*.html

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.2/4.7:
KB4054183_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6-MSP0.txt
KB4054183_*_*.html

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקנים, ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054174.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054172.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054183.

אימות מפתח רישום

עבור Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (4054174):
עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר הנוכחות של עדכון זה.

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
\KB4054172 [גירסת יעד של .NET]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.2/4.7:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB4054183
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows 7 Service Pack 1 (.NET Framework התקנות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות שפועלות בכל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1 עדכוני אבטחה בלבד.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB4054176-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 כאשר הוא מותקן על כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP45-KB4054172-x86.exe

 

4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 של Microsoft .NET Framework כאשר הוא מותקן על כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4054183-x86.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB4054176-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 כאשר הוא מותקן על כל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP45-KB4054172-x64.exe

 

4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 של Microsoft .NET Framework כאשר הוא מותקן על כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4054183-x64.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2844699.

קובץ יומן הרישום של עדכון

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1:
לא ישים.

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
KB4054172_ * _ *-Microsoft .NET Framework [גירסת יעד של .NET]-MSP0.txt
KB4054172_*_*.html

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB4054183_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4054183_*_*.html

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2:
לא ישים.

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקנים, ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054176.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054172.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054183.

אימות מפתח רישום

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1:
עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר הנוכחות של עדכון זה.

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
\KB4054172 [גירסת יעד של .NET]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB4054183
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

עבור Microsoft .NET 4.6.2:
עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר עדכון זה.

 

Windows Server 2008 R2 (.NET Framework התקנות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות פועל בכל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 R2 רק עדכוני האבטחה.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:
Windows6.1-KB4054176-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 כאשר הוא מותקן על כל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:
NDP45-KB4054172-x86.exe

 

4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 של Microsoft .NET Framework כאשר הוא מותקן על כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:
NDP46-KB4054183-x86.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1 ב- Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות Itanium שירות Pack 1:
Windows6.1-KB4054176-ia64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2844699.

קובץ יומן הרישום של עדכון

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1:
לא ישים.

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
KB4054172_ * _ *-Microsoft .NET Framework [גירסת יעד של .NET]-MSP0.txt
KB4054172_*_*.html

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB4054183_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4054183_*_*.html

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2:
לא ישים.

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקנים, ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054176.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054172.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054183.

אימות מפתח רישום

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1:
עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר הנוכחות של עדכון זה.

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
\KB4054172 [גירסת יעד של .NET]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB4054183
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

עבור Microsoft .NET 4.6.2:
עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר עדכון זה.

 

Windows 8.1 (.NET Framework התקנות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות שפועלות בכל הגירסאות הנתמכות של Windows 8.1 עדכוני אבטחה בלבד.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 על Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows8.1-KB4054177-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 ב- Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows8.1-KB4054170-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 על Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows8.1-KB4054182-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 על Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows8.1-KB4054177-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 ב- Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows8.1-KB4054170-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 על Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows8.1-KB4054182-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2844699.

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקנים, ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054177.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054170.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054182.

אימות מפתח רישום

עדכונים אלה אין להוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלהם. להשתמש ב- WMI כדי לאתר הנוכחות של עדכונים אלה.

 

2012 שרת Windows ו- Windows Server 2012 R2 (.NET Framework התקנות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות הפועלים בכל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2012 ו- Windows Server 2012 R2 עדכוני אבטחה בלבד.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 בשרת Windows 2012:
Windows8-RT-KB4054175-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 בשרת Windows 2012:
Windows8-RT-KB4054171-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 בשרת Windows 2012:
Windows8-RT-KB4054181-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 ב- Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4054177-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 ב- Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4054170-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 ב- Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4054182-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2844699.

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקנים, ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054175.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054171.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054181.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054177.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054170.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054182.

אימות מפתח רישום

עדכונים אלה אין להוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלהם. להשתמש ב- WMI כדי לאתר הנוכחות של עדכונים אלה.

 

טבלאות פריסה .NET – סיכום חודשי

Windows Server 2008 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות שפועלות בכל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 Service Pack 2 עבור סיכום חודשי.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב- Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות שירות Pack 2:
Windows6.0-KB4054996-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 כאשר הוא מותקן על כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP45-KB4054995-x86.exe

 

4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 של Microsoft .NET Framework כאשר הוא מותקן על כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP46-KB4055002-x86.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב- Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 ה-Service Pack 2:
Windows6.0-KB4054996-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP45-KB4054995-x64.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 על כל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP46-KB4055002-x64.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב- Windows Server 2008 עבור מערכות המבוססות על Itanium ה-Service Pack 2:
Windows6.0-KB4054996-ia64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2844699

קובץ יומן הרישום של עדכון

עבור Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2:
לא ישים.

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
KB4054995_ * _ *-Microsoft .NET Framework [גירסת יעד של .NET]-MSP0.txt
KB4054995_*_*.html

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1:
KB4055002_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4055002_*_*.html

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקנים, ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054995.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054996.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4055002.

אימות מפתח רישום

עבור Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (4054996):
עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר הנוכחות של עדכון זה.

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [גירסת יעד של .NET]\ KB4054995
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB4055002
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

Windows 7 Service Pack 1 (.NET Framework התקנות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות שפועלות בכל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1 עבור סיכום חודשי.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB4054998-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 כאשר הוא מותקן על כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP45-KB4054995-x86.exe

 

4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 של Microsoft .NET Framework כאשר הוא מותקן על כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4055002-x86.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
Windows6.1-KB4054998-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 כאשר הוא מותקן על כל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP45-KB4054995-x64.exe

 

4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 של Microsoft .NET Framework כאשר הוא מותקן על כל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB4055002-x64.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2844699.

קובץ יומן הרישום של עדכון

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1:
לא ישים.

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
4054995_ קילו-בתים * _ *-Microsoft .NET Framework [גירסת יעד של .NET]-MSP0.txt
4054995_ קילו-בתים * _ *. html

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB4055002_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4055002_*_*.html

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2:
לא ישים.

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקנים, ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054998.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054995.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4055002.

אימות מפתח רישום

עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר הנוכחות של עדכון זה.

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework [גירסת יעד של .NET]\KB 4054995
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB 4055002
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

עבור Microsoft .NET 4.6.2:
עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר עדכון זה.

 

Windows Server 2008 R2 (.NET Framework התקנות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות שפועלות בכל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 עבור סיכום חודשי.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:
Windows6.1-KB4054998-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 כאשר הוא מותקן על כל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:
NDP45-KB4054995-x64.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.24.7 על כל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:
NDP46-KB4055002-x64.exe

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1 ב- Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות Itanium שירות Pack 1:
Windows6.1-KB 4054998-ia64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2844699.

קובץ יומן הרישום של עדכון

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1:
לא ישים.

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
KB4054995_ * _ *-Microsoft .NET Framework [גירסת יעד של .NET]-MSP0.txt
KB4054995_*_*.html

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB4055002_ * _ *-Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB4055002_*_*.html

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2:
לא ישים.

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקנים, ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054998.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054995.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4055002.

אימות מפתח רישום

עבור Microsoft .NET Framework 3.5.1:
עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר הנוכחות של עדכון זה.

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2:
\KB4054995 [גירסת יעד של .NET]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework
”ThisVersionInstalled” = “Y”

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft .NET Framework 4.6\KB4055002
"ThisVersionInstalled" = "Y"

 

עבור Microsoft .NET 4.6.2:
עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר עדכון זה.

 

Windows 8.1 (.NET Framework התקנות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות שפועלות בכל הגירסאות הנתמכות של Windows 8.1 עבור סיכום חודשי.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 על Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows8.1-KB4054999-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 ב- Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows8.1-KB4054993-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 על Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows8.1-KB4055001-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 על Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows8.1-KB4054999-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 ב- Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows8.1-KB4054993-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 על Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows8.1-KB4055001-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2844699.

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקנים, ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054999.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054993.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4055001.

אימות מפתח רישום

עדכונים אלה אין להוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלהם. להשתמש ב- WMI כדי לאתר הנוכחות של עדכונים אלה.

 

2012 שרת Windows ו- Windows Server 2012 R2 (.NET Framework התקנות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות הפועלים בכל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2012 ו- Windows Server 2012 R2 עבור סיכום חודשי.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 בשרת Windows 2012:
Windows8-RT-KB4054997-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 בשרת Windows 2012:
Windows8-RT-KB4054994-x64.ms

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 בשרת Windows 2012:
Windows8-RT-KB4055000-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 ב- Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4054999-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.5.2 ב- Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4054993-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1 ב- Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4055001-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 2844699.

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מתקינה את העדכון ולאחר מכן מפעילה מחדש את השירותים. עם זאת, אם לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים מסיבה כלשהי, או אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקנים, ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054997.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054994.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4055000.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054999.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054993.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4055001.

אימות מפתח רישום

עדכונים אלה אין להוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלהם. להשתמש ב- WMI כדי לאתר הנוכחות של עדכונים אלה.

 

8.1 RT Windows (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות שפועלות על Windows RT 8.1 עבור סיכום חודשי.

פריסה

עדכון 4054999 זמין דרך Windows Update בלבד.
עדכון 4054993 זמין דרך Windows Update בלבד.
עדכון 4055001 זמין דרך Windows Update בלבד.

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054999.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4054993.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4055001.

פרטי קובץ

ראה המאמרים במאגר הידע בודדים המפורטות בסעיף "מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה".

 

Windows 10 (.NET Framework התקנות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות שפועלות בכל הגירסאות הנתמכות של Windows 10.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור מהדורות Microsoft .NET Framework 3.5 בכל תמיכה של 10 Windows עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows10.0-KB4056893-x86.msu

 

עבור מהדורות Microsoft .NET Framework 3.5 בכל תמיכה של 10 Windows עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows10.0-KB4056893-x64.msu

 

עבור מהדורות Microsoft .NET Framework 4.6 בכל תמיכה של 10 Windows עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows10.0-KB4056893-x86.msu

 

עבור מהדורות Microsoft .NET Framework 4.6 בכל תמיכה של 10 Windows עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows10.0-KB4056893-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1511:
Windows10.0-KB4056888-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1511:
Windows10.0-KB4056888-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.1 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1511:
Windows10.0-KB4056888-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.1 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1511:
Windows10.0-KB4056888-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1607:
Windows10.0-KB 4056890 -x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1607:
Windows10.0-KB 4056890 -x64.msu

 

4.6.2/4.7 של Microsoft .NET Framework בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1607:
Windows10.0-KB 4056890 -x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7 בכל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של 1607 גירסה 10 של Windows:
Windows10.0-KB 4056890 -x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1703:
Windows10.0-KB 4056891 -x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של 1703 גירסה 10 של Windows:
Windows10.0-KB 4056891 -x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.7 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1703:
Windows10.0-KB4056891-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.7 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של 1703 גירסה 10 של Windows:
Windows10.0-KB4056891-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1709:
Windows10.0-KB4056892-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1709:
Windows10.0-KB4056892-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.7.1 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1709:
Windows10.0-KB4056892-x86.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.7.1 בכל מבוססות-x64 המהדורות הנתמכות של Windows 10 גירסה 1709:
Windows10.0-KB4056892-x64.msu

בוררי ההתקנה

עבור Microsoft .NET Framework, עיין 2844699 במאמר מאגר הידע של Microsoft.

דרישת הפעלה מחדש

כן, עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקנים, ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4056893.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4056888.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4056890.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4056891.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4056892.

אימות מפתח רישום

עדכונים אלה אין להוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלהם.

 

2016 שרת Windows ו- Windows Server, גירסה 1709 (ההתקנה Server Core)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור .NET Framework התקנות שפועלות בכל הגירסאות הנתמכות של Windows 10.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 בשרת Windows 2016:
Windows10.0-KB4056890-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7 בשרת Windows 2016:
Windows10.0-KB4056890-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 3.5 ב- Windows Server, גירסה 1709:
Windows10.0-KB4056892-x64.msu

 

עבור Microsoft .NET Framework 4.7.1 ב- Windows Server, גירסה 1709:
Windows10.0-KB4056892-x64.msu

בוררי ההתקנה

עבור Microsoft .NET Framework, עיין 2844699 במאמר מאגר הידע של Microsoft.

דרישת הפעלה מחדש

כן, עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, בחר בלוח הבקרה, ולאחר מכן בחר אבטחה. תחת "Windows Update", בחר הצג עדכונים מותקנים, ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4056890.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4056892.

אימות מפתח רישום

עדכונים אלה אין להוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלהם.

 

Adobe Flash

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows8.1-KB4056887-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows8.1-KB4056887-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows RT 8.1:
Windows8.1-KB4056887-arm.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4056887-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4056887-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows 10 עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows10.0-KB4056887-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת על 10 Windows עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows10.0-KB4056887-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת 1511 גירסה 10 של Windows עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows10.0-KB4056887-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת 1511 גירסה 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows10.0-KB4056887-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת 1607 גירסה 10 של Windows עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows10.0-KB4056887-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת 1607 גירסה 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows10.0-KB4056887-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת 1703 גירסה 10 של Windows עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows10.0-KB4056887-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת 1703 גירסה 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows10.0-KB4056887-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת 1709 גירסה 10 של Windows עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows10.0-KB4056887-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת 1709 גירסה 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows10.0-KB4056887-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows Server 2016:
Windows10.0-KB4056887-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4056887.

אימות מפתח רישום

עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר עדכון זה.