מידע על פריסת עדכון האבטחה: 10 באפריל, 2018


משפחת מוצרים מוצר מותקן במחשב מספר KB סוג חבילה שם החבילה החלפה אתחול מחדש ניתן להסרה
דפדפן ב-Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4092946 מצטבר IE Windows8-RT-KB4092946-x64.msu 4089187 כן  
דפדפן ב- Internet Explorer 11 Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות ה-Service Pack 1 4092947 מצטבר IE IE11-Windows6.1-KB4092946-X86.msu 4089187 כן  
דפדפן ב- Internet Explorer 11 Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 4092948 מצטבר IE IE11-Windows6.1-KB4092946-X64.msu 4089187 כן  
דפדפן ב- Internet Explorer 11 Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות 4092949 מצטבר IE Windows8.1-KB4092946-x86.msu 4089187 כן  
דפדפן ב- Internet Explorer 11 Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64 4092950 מצטבר IE Windows8.1-KB4092946-x64.msu 4089187 כן  
דפדפן ב- Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 4092952 מצטבר IE IE11-Windows6.1-KB4092946-X64.msu 4089187 כן  
דפדפן ב- Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4092953 מצטבר IE Windows8.1-KB4092946-x64.msu 4089187 כן  
דפדפן ב-Internet Explorer 9 Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות ה-Service Pack 2 4092946 מצטבר IE IE9-Windows6.0-KB4092946-X86.msu 4089187 כן  
דפדפן ב-Internet Explorer 9 Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 4092946 מצטבר IE IE9-Windows6.0-KB4092946-X64.msu 4089187 כן  
דפדפן ב-Internet Explorer 10 Windows Server 2012 4093123 סיכום חודשי Windows8-RT-KB4093123-x64.msu 4088877 כן  
דפדפן ב- Internet Explorer 11 Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות ה-Service Pack 1 4093118 סיכום חודשי Windows6.1-KB4093118-x86.msu 4088875 כן  
דפדפן ב- Internet Explorer 11 Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 4093118 סיכום חודשי Windows6.1-KB4093118-x64.msu 4088875 כן  
דפדפן ב- Internet Explorer 11 Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות 4093114 סיכום חודשי Windows8.1-KB4093114-x86.msu 4088876 כן  
משפחת מוצרים מוצר מותקן במחשב מספר KB סוג חבילה שם החבילה החלפה אתחול מחדש ניתן להסרה
דפדפן ב- Internet Explorer 11 Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64 4093114 סיכום חודשי Windows8.1-KB4093114-x64.msu 4088876 כן  
דפדפן ב- Internet Explorer 11 Windows RT 8.1 4093114 סיכום חודשי Windows8.1-KB4093114-arm.msu 4088876 כן  
דפדפן ב- Internet Explorer 11 Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 4093118 סיכום חודשי Windows6.1-KB4093118-x64.msu 4088875 כן  
דפדפן ב- Internet Explorer 11 Windows Server 2012 R2 4093114 סיכום חודשי Windows8.1-KB4093114-x64.msu 4088876 כן  
דפדפן ב- Internet Explorer 11 Windows 10 עבור מערכות של 32 סיביות 4093111 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093111-x86.msu 4088786 כן  
דפדפן ב- Internet Explorer 11 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64 4093111 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093111-x64.msu 4088786 כן  
דפדפן ב- Internet Explorer 11 גירסת Windows 10 1511 עבור מערכות של 32 סיביות 4093109 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093109-x86.msu 4088779 כן  
דפדפן ב- Internet Explorer 11 גירסת Windows 10 1511 עבור מערכות מבוססות-x64 4093109 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093109-x64.msu 4088779 כן  
דפדפן ב- Internet Explorer 11 גירסת Windows 10 1607 עבור מערכות של 32 סיביות 4093119 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093119-x86.msu 4088787 כן  
דפדפן ב- Internet Explorer 11 גירסת Windows 10 1607 עבור מערכות מבוססות-x64 4093119 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093119-x64.msu 4088787 כן  
דפדפן ב- Internet Explorer 11 גירסת Windows 10 1703 עבור מערכות של 32 סיביות 4093107 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093107-x86.msu 4088782 כן  
דפדפן ב- Internet Explorer 11 גירסת Windows 10 1703 עבור מערכות מבוססות-x64 4093107 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093107-x64.msu 4088782 כן  
דפדפן ב- Internet Explorer 11 גירסת Windows 10 1709 עבור מערכות של 32 סיביות 4093112 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093112-x86.msu 4088776 כן  
דפדפן ב- Internet Explorer 11 גירסת Windows 10 1709 עבור מערכות מבוססות-x64 4093112 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093112-x64.msu 4088776 כן  
משפחת מוצרים מוצר מותקן במחשב מספר KB סוג חבילה שם החבילה החלפה אתחול מחדש ניתן להסרה
דפדפן ב- Internet Explorer 11 Windows Server 2016 4093119 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093119-x64.msu 4088787 כן  
דפדפן קצה של Microsoft Windows 10 עבור מערכות של 32 סיביות 4093111 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093111-x86.msu 4088786 כן  
דפדפן קצה של Microsoft 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64 4093111 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093111-x64.msu 4088786 כן  
דפדפן קצה של Microsoft גירסת Windows 10 1511 עבור מערכות של 32 סיביות 4093109 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093109-x86.msu 4088779 כן  
דפדפן קצה של Microsoft גירסת Windows 10 1511 עבור מערכות מבוססות-x64 4093109 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093109-x64.msu 4088779 כן  
דפדפן קצה של Microsoft גירסת Windows 10 1607 עבור מערכות של 32 סיביות 4093119 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093119-x86.msu 4088787 כן  
דפדפן קצה של Microsoft גירסת Windows 10 1607 עבור מערכות מבוססות-x64 4093119 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093119-x64.msu 4088787 כן  
דפדפן קצה של Microsoft גירסת Windows 10 1703 עבור מערכות של 32 סיביות 4093107 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093107-x86.msu 4088782 כן  
דפדפן קצה של Microsoft גירסת Windows 10 1703 עבור מערכות מבוססות-x64 4093107 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093107-x64.msu 4088782 כן  
דפדפן קצה של Microsoft גירסת Windows 10 1709 עבור מערכות של 32 סיביות 4093112 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093112-x86.msu 4088776 כן  
דפדפן קצה של Microsoft גירסת Windows 10 1709 עבור מערכות מבוססות-x64 4093112 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093112-x64.msu 4088776 כן  
דפדפן קצה של Microsoft Windows Server 2016 4093119 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093119-x64.msu 4088787 כן  
DevDiv Microsoft Visual Studio 2010 ה-Service Pack 1   4091346 עדכון אבטחה 4091346 - visual Studio 2010      
משפחת מוצרים מוצר מותקן במחשב מספר KB סוג חבילה שם החבילה החלפה אתחול מחדש ניתן להסרה
DevDiv Microsoft Visual Studio 2012   4089501 עדכון אבטחה 4089501 - visual Studio 2012      
DevDiv Microsoft Visual Studio 2013   4089283 עדכון אבטחה 4089283 - visual Studio 2013      
DevDiv Microsoft Visual Studio 2015   4087371 עדכון אבטחה 4087371 - visual Studio 2015      
DevDiv Visual Studio 2017 - Dev15 RTW     עדכון אבטחה Microsoft Visual Studio 2017 - Dev15 RTW      
DevDiv Visual Studio 2017 - גירסה Dev15 15.6.6     עדכון אבטחה Microsoft Visual Studio 2017 - גירסה Dev15 15.6.6      
DevDiv תצוגה מקדימה של visual Studio 2017 - גירסה Dev15 15.7 4     עדכון אבטחה תצוגה מקדימה של Microsoft Visual Studio 2017 - גירסה Dev15 15.7 4      
התקנים של Microsoft לוח מקשים אלחוטי Microsoft 850   871281 עדכון אבטחה     לא  
Microsoft Office שירותי Excel ארגון של Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 4018343 עדכון אבטחה xlsrvloc2013-kb4018343-fullfile-x64-glb.exe 3213559 אולי לא
Microsoft Office Microsoft Excel 2007 Service Pack 3   4018353 עדכון אבטחה excel2007-kb4018353-fullfile-x86-glb.exe 4011714 אולי  
Microsoft Office Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32 סיביות)   4018362 עדכון אבטחה excel2010-kb4018362-fullfile-x86-glb.exe 4011675 אולי  
Microsoft Office Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)   4018362 עדכון אבטחה excel2010-kb4018362-fullfile-x64-glb.exe 4011675 אולי  
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1   4018350 עדכון אבטחה        
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (32 סיביות)   4018350 עדכון אבטחה excel2013-kb4018350-fullfile-x86-glb.exe 4018291 אולי כן
Microsoft Office Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)   4018350 עדכון אבטחה excel2013-kb4018350-fullfile-x64-glb.exe 4018291 אולי כן
Microsoft Office Microsoft Excel 2016 (32-bit edition)   4018337 עדכון אבטחה excel2016-kb4018337-fullfile-x86-glb.exe 4011727 אולי כן
משפחת מוצרים מוצר מותקן במחשב מספר KB סוג חבילה שם החבילה החלפה אתחול מחדש ניתן להסרה
Microsoft Office Microsoft Excel 2016 (64-bit edition)   4018337 עדכון אבטחה excel2016-kb4018337-fullfile-x64-glb.exe 4011727 אולי כן
Microsoft Office Microsoft Excel Viewer 2007 Service Pack 3   4011719 עדכון אבטחה xlview2007-kb4011719-fullfile-x86-glb.exe 4011606 אולי  
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32 סיביות)   4018311 עדכון אבטחה mso2010-kb4018311-fullfile-x86-glb.exe 4011707 אולי  
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32 סיביות)   4018357 עדכון אבטחה kb24286772010-kb4018357-fullfile-x86-glb.exe 4011673 אולי  
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)   4018311 עדכון אבטחה mso2010-kb4018311-fullfile-x64-glb.exe 4011707 אולי  
Microsoft Office Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)   4018357 עדכון אבטחה kb24286772010-kb4018357-fullfile-x86-glb.exe 4011673 אולי  
Microsoft Office Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1   4018288 עדכון אבטחה   4011277 אולי כן
Microsoft Office Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1   4018330 עדכון אבטחה   4011690 אולי כן
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32 סיביות)   4018288 עדכון אבטחה oart2013-kb4018288-fullfile-x86-glb.exe 4011277 אולי כן
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32 סיביות)   4018330 עדכון אבטחה mso2013-kb4018330-fullfile-x86-glb.exe 4011690 אולי כן
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)   4018288 עדכון אבטחה oart2013-kb4018288-fullfile-x64-glb.exe 4011277 אולי כן
Microsoft Office Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)   4018330 עדכון אבטחה mso2013-kb4018330-fullfile-x64-glb.exe 4011690 אולי כן
Microsoft Office Microsoft Office 2016 (32-bit edition)   4011628 עדכון אבטחה oart2016-kb4011628-fullfile-x86-glb.exe 3203474 אולי כן
משפחת מוצרים מוצר מותקן במחשב מספר KB סוג חבילה שם החבילה החלפה אתחול מחדש ניתן להסרה
Microsoft Office Microsoft Office 2016 (32-bit edition)   4018319 עדכון אבטחה chart2016-kb4018319-fullfile-x86-glb.exe 4011095 אולי כן
Microsoft Office Microsoft Office 2016 (32-bit edition)   4018328 עדכון אבטחה mso2016-kb4018328-fullfile-x86-glb.exe 4011686 אולי כן
Microsoft Office Microsoft Office 2016 (64-bit edition)   4011628 עדכון אבטחה oart2016-kb4011628-fullfile-x64-glb.exe 3203474 אולי כן
Microsoft Office Microsoft Office 2016 (64-bit edition)   4018319 עדכון אבטחה chart2016-kb4018319-fullfile-x64-glb.exe 4011095 אולי כן
Microsoft Office Microsoft Office 2016 (64-bit edition)   4018328 עדכון אבטחה mso2016-kb4018328-fullfile-x64-glb.exe 4011686 אולי כן
Microsoft Office Microsoft Office 2016 לחץ והפעל (C2R) עבור מהדורות 32 סיביות     עדכון אבטחה        
Microsoft Office Microsoft Office 2016 לחץ והפעל (C2R) עבור מהדורות 64 סיביות     עדכון אבטחה        
Microsoft Office Microsoft Office תאימות ערכת ה-Service Pack 3   4011717 עדכון אבטחה xlconv2007-kb4011717-fullfile-x86-glb.exe 4011605 אולי  
Microsoft Office Microsoft Office תאימות ערכת ה-Service Pack 3   4018354 עדכון אבטחה wordconv2007-kb4018354-fullfile-x86-glb.exe 4011720 אולי  
Microsoft Office Microsoft Office Web Apps 2010 ה-Service Pack 2   4018360 עדכון אבטחה wac2010-kb4018360-fullfile-x64-glb.exe 4011709 אולי  
Microsoft Office Microsoft Office Web Apps שרת 2013 ה-Service Pack 1   4018344 עדכון אבטחה wacserver2013-kb4018344-fullfile-x64-glb.exe 4011692 אולי לא
Microsoft Office ארגון של Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1   4018342 עדכון אבטחה coreserverloc2013-kb4018342-fullfile-x64-glb.exe 4018298 אולי לא
Microsoft Office שרת Microsoft SharePoint ארגוני 2016   4018336 עדכון אבטחה sts2016-kb4018336-fullfile-x64-glb.exe 4018293 אולי לא
משפחת מוצרים מוצר מותקן במחשב מספר KB סוג חבילה שם החבילה החלפה אתחול מחדש ניתן להסרה
Microsoft Office Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2   4011712 עדכון אבטחה coreserver2010-kb4011712-fullfile-x64-glb.exe 3114998 אולי  
Microsoft Office Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1   4011586 עדכון אבטחה pptserverloc2013-kb4011586-fullfile-x64-glb.exe 3213560 אולי לא
Microsoft Office Microsoft Word 2007 Service Pack 3   4018355 עדכון אבטחה word2007-kb4018355-fullfile-x86-glb.exe 4011721 אולי  
Microsoft Office Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32 סיביות)   4018359 עדכון אבטחה word2010-kb4018359-fullfile-x86-glb.exe 4011674 אולי  
Microsoft Office Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות)   4018359 עדכון אבטחה word2010-kb4018359-fullfile-x64-glb.exe 4011674 אולי  
Microsoft Office Microsoft Word 2013 RT Service Pack 1   4018347 עדכון אבטחה   4011695 אולי כן
Microsoft Office Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32 סיביות)   4018347 עדכון אבטחה word2013-kb4018347-fullfile-x86-glb.exe 4011695 אולי כן
Microsoft Office Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)   4018347 עדכון אבטחה word2013-kb4018347-fullfile-x64-glb.exe 4011695 אולי כן
Microsoft Office Microsoft Word 2016 (32-bit edition)   4018339 עדכון אבטחה word2016-kb4018339-fullfile-x86-glb.exe 4011730 אולי כן
Microsoft Office Microsoft Word 2016 (64-bit edition)   4018339 עדכון אבטחה word2016-kb4018339-fullfile-x64-glb.exe 4011730 אולי כן
Microsoft Office שירותי אוטומציה של Word Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2 4018356 עדכון אבטחה wdsrv2010-kb4018356-fullfile-x64-glb.exe 4011705 אולי  
Microsoft Office שירותי אוטומציה של Word Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1 4018341 עדכון אבטחה wdsrvloc2013-kb4018341-fullfile-x64-glb.exe 4011688 אולי לא
Microsoft Windows Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות ה-Service Pack 1   4093118 סיכום חודשי Windows6.1-KB4093118-x86.msu 4088875 כן  
משפחת מוצרים מוצר מותקן במחשב מספר KB סוג חבילה שם החבילה החלפה אתחול מחדש ניתן להסרה
Microsoft Windows Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1   4093118 סיכום חודשי Windows6.1-KB4093118-x64.msu 4088875 כן  
Microsoft Windows Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות   4093114 סיכום חודשי Windows8.1-KB4093114-x86.msu 4088876 כן  
Microsoft Windows Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64   4093114 סיכום חודשי Windows8.1-KB4093114-x64.msu 4088876 כן  
Microsoft Windows Windows RT 8.1   4093114 סיכום חודשי Windows8.1-KB4093114-arm.msu 4088876 כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות Itanium Service Pack 1   4093118 סיכום חודשי Windows6.1-KB4093118-ia64.msu 4088875 כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1   4093118 סיכום חודשי Windows6.1-KB4093118-x64.msu 4088875 כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 R2 עבור מבוססות-x64 מערכות Service Pack 1 (ההתקנה Server Core)   4093118 סיכום חודשי Windows6.1-KB4093118-x64.msu 4088875 כן  
Microsoft Windows Windows Server 2012   4093123 סיכום חודשי Windows8-RT-KB4093123-x64.msu 4088877 כן  
Microsoft Windows Windows Server 2012 (ההתקנה Server Core)   4093123 סיכום חודשי Windows8-RT-KB4093122-x64.msu 4088877 כן  
Microsoft Windows Windows Server 2012 R2   4093114 סיכום חודשי Windows8.1-KB4093114-x64.msu 4088876 כן  
Microsoft Windows Windows Server 2012 R2 (ההתקנה Server Core)   4093114 סיכום חודשי Windows8.1-KB4093114-x64.msu 4088876 כן  
משפחת מוצרים מוצר מותקן במחשב מספר KB סוג חבילה שם החבילה החלפה אתחול מחדש ניתן להסרה
Microsoft Windows Adobe Flash Player Windows 10 עבור מערכות של 32 סיביות 4093110 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093110-x86.msu 4088785 כן  
Microsoft Windows Adobe Flash Player 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64 4093110 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093110-x64.msu 4088785 כן  
Microsoft Windows Adobe Flash Player גירסת Windows 10 1511 עבור מערכות של 32 סיביות 4093110 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093110-x86.msu 4088785 כן  
Microsoft Windows Adobe Flash Player גירסת Windows 10 1511 עבור מערכות מבוססות-x64 4093110 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093110-x64.msu 4088785 כן  
Microsoft Windows Adobe Flash Player גירסת Windows 10 1607 עבור מערכות של 32 סיביות 4093110 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093110-x86.msu 4088785 כן  
Microsoft Windows Adobe Flash Player גירסת Windows 10 1607 עבור מערכות מבוססות-x64 4093110 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093110-x64.msu 4088785 כן  
Microsoft Windows Adobe Flash Player גירסת Windows 10 1703 עבור מערכות של 32 סיביות 4093110 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093110-x86.msu 4088785 כן  
Microsoft Windows Adobe Flash Player גירסת Windows 10 1703 עבור מערכות מבוססות-x64 4093110 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093110-x64.msu 4088785 כן  
Microsoft Windows Adobe Flash Player גירסת Windows 10 1709 עבור מערכות של 32 סיביות 4093110 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093110-x86.msu 4088785 כן  
Microsoft Windows Adobe Flash Player גירסת Windows 10 1709 עבור מערכות מבוססות-x64 4093110 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093110-x64.msu 4088785 כן  
Microsoft Windows Adobe Flash Player Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות 4093110 עדכון אבטחה Windows8.1-KB4093110-x86.msu 4088785 כן  
Microsoft Windows Adobe Flash Player Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64 4093110 עדכון אבטחה Windows8.1-KB4093110-x64.msu 4088785 כן  
משפחת מוצרים מוצר מותקן במחשב מספר KB סוג חבילה שם החבילה החלפה אתחול מחדש ניתן להסרה
Microsoft Windows Adobe Flash Player Windows RT 8.1 4093110 עדכון אבטחה Windows8.1-KB4093110-arm.msu 4088785    
Microsoft Windows Adobe Flash Player Windows Server 2012 4093110 עדכון אבטחה Windows8-RT-KB4093123-x64.msu 4088785 כן  
Microsoft Windows Adobe Flash Player Windows Server 2012 R2 4093110 עדכון אבטחה Windows8.1-KB4093110-x64.msu 4088785 כן  
Microsoft Windows Adobe Flash Player Windows Server 2016 4093110 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093110-x64.msu 4088785 כן  
Microsoft Windows Windows 10 עבור מערכות של 32 סיביות   4093111 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093111-x86.msu 4088786 כן  
Microsoft Windows 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64   4093111 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093111-x64.msu 4088786 כן  
Microsoft Windows גירסת Windows 10 1511 עבור מערכות של 32 סיביות   4093109 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093109-x86.msu 4088779 כן  
Microsoft Windows גירסת Windows 10 1511 עבור מערכות מבוססות-x64   4093109 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093109-x64.msu 4088779 כן  
Microsoft Windows גירסת Windows 10 1607 עבור מערכות של 32 סיביות   4093119 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093119-x86.msu 4088787 כן  
Microsoft Windows גירסת Windows 10 1607 עבור מערכות מבוססות-x64   4093119 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093119-x64.msu 4088787 כן  
Microsoft Windows גירסת Windows 10 1703 עבור מערכות של 32 סיביות   4093107 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093107-x86.msu 4088782 כן  
Microsoft Windows גירסת Windows 10 1703 עבור מערכות מבוססות-x64   4093107 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093107-x64.msu 4088782 כן  
Microsoft Windows גירסת Windows 10 1709 עבור מערכות של 32 סיביות   4093112 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093112-x86.msu 4088776 כן  
משפחת מוצרים מוצר מותקן במחשב מספר KB סוג חבילה שם החבילה החלפה אתחול מחדש ניתן להסרה
Microsoft Windows גירסת Windows 10 1709 עבור מערכות מבוססות-x64   4093112 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093112-x64.msu 4088776 כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות ה-Service Pack 2   4091756 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4091756-x86.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות ה-Service Pack 2   4093223 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093223-x86.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות ה-Service Pack 2   4093224 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093224-x86.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות ה-Service Pack 2   4093227 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093227-x86.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות ה-Service Pack 2   4093257 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093257-x86.msu      
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות ה-Service Pack 2   4093478 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093478-x86.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור 32 סיביות מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)   4091756 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4091756-x86.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור 32 סיביות מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)   4093223 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093223-x86.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור 32 סיביות מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)   4093224 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093224-x86.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור 32 סיביות מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)   4093227 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093227-x86.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור 32 סיביות מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)   4093257 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093257-x86.msu      
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור 32 סיביות מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)   4093478 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093478-x86.msu   כן  
משפחת מוצרים מוצר מותקן במחשב מספר KB סוג חבילה שם החבילה החלפה אתחול מחדש ניתן להסרה
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מערכות המבוססות על Itanium Service Pack 2   4091756 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4091756-ia64.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מערכות המבוססות על Itanium Service Pack 2   4093223 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093223-ia64.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מערכות המבוססות על Itanium Service Pack 2   4093224 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093224-ia64.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מערכות המבוססות על Itanium Service Pack 2   4093227 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093227-ia64.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מערכות המבוססות על Itanium Service Pack 2   4093257 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093257-ia64.msu      
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מערכות המבוססות על Itanium Service Pack 2   4093478 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093478-ia64.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2   4091756 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4091756-x64.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2   4093223 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093223-x64.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2   4093224 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093224-x64.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2   4093227 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093227-x64.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2   4093257 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093257-x64.msu      
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2   4093478 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093478-x64.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2   4094079 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4094079-x64.msu      
משפחת מוצרים מוצר מותקן במחשב מספר KB סוג חבילה שם החבילה החלפה אתחול מחדש ניתן להסרה
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מבוססות-x64 מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)   4091756 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4091756-x64.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מבוססות-x64 מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)   4093223 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093223-x64.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מבוססות-x64 מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)   4093224 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093224-x64.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מבוססות-x64 מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)   4093227 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093227-x64.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מבוססות-x64 מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)   4093257 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093257-x64.msu      
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מבוססות-x64 מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)   4093478 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4093478-x64.msu   כן  
Microsoft Windows Windows Server 2008 עבור מבוססות-x64 מערכות Service Pack 2 (ההתקנה Server Core)   4094079 עדכון אבטחה Windows6.0-KB4094079-x64.msu      
Microsoft Windows Windows Server 2016   4093119 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093119-x64.msu 4088787 כן  
Microsoft Windows 2016 שרת Windows (ההתקנה Server Core)   4093119 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093119-x64.msu 4088787 כן  
Microsoft Windows Windows Server, גירסה 1709 (Server Core ההתקנה)   4093112 עדכון אבטחה Windows10.0-KB4093112-x64.msu 4088776 כן  
Scripting ChakraCore     עדכון אבטחה זהב באפריל 2018 ChakraCore