בקשה לפגישה של outlook לשלוח DL מציג חברים כאופציונלי

חל על: Microsoft Office Outlook 2003Microsoft Office Outlook 2007Microsoft Outlook 2010

תופעות


כאשר אתה שולח בקשה לפגישה, באפשרותך למקם רשימות תפוצה (DLs) בשורה אל משתתפים דרושים. כאשר הנמען מקבל את ההזמנה לפגישה זו, פריט הפגישה המקורית שלך מציג שהנמען כמשתתף אופציונלי במקום הנדרש.

סיבה


כאשר Outlook מקבל של קבלת פגישה, שולח שקבלת בהשוואה לנמענים בפגישה רשימת המשתתפים. אם נמען זה אינו מופיע, ההנחה היא "אופציונלי" והן שנוספו לרשימת המשתתפים.

מצב


הדבר מכוון.
כדי לעקוף בעיה זו ב- Outlook 2003 או גירסאות מאוחרות יותר, הרחב את DL מיד לאחר הוספתה לרשימה לפגישה. אם אחרים DLs מקונן הוא מכיל DL אלה יהיה גם שיש להרחיב.

מידע נוסף