המדריך השלם על 'קורא טקסטים'

חל על: Windows 10

'קורא טקסטים' הוא אפליקציה לקריאת מסך שמוכללת ב- Windows 10, לכן אין צורך להוריד או להתקין דבר. מדריך זה מתאר את אופן השימוש ב'קורא טקסטים' עם Windows, כדי שתוכל להתחיל להשתמש באפליקציות, לגלוש באינטרנט, ועוד. 

בהמשך לתוכן העניינים, מוצג פרק שמתאר מה חדש ב'קורא טקסטים'.

הערה: מדריך זה זמין בתבנית doc של Word ובתבנית PDF (באנגלית בלבד). באפשרותך להוריד גרסה קודמת של מדריך זה בכתב ברייל (ברייל ברמה 2 שאינו מסוג UEB באנגלית). כדי להשיג שפות או רמות נוספות, צור קשר עם Answer Desk לנגישות.

רוצה ללמוד כיצד להשתמש בקורא הטקסטים כדי לבצע פעולות באפליקציות Office, כגון Outlook ו- Word? עיין במאמרים שבדף זה: שימוש בקורא מסך ובקיצורי מקשים עם אפליקציות Office.

תוכן העניינים


פרק מה הוא כולל
פרק 1: מבוא ל'קורא טקסטים' מבט כולל על 'קורא טקסטים', כולל כיצד להתחיל וכיצד לסיים להשתמש בו.
פרק 2: היסודות של 'קורא טקסטים' כיצד לנוע ברחבי המסך, לחפש אפליקציות ולפתוח אותן, לשנות את מה ש'קורא טקסטים' מקריא ולהתאים את קצב הדיבור ואת עוצמת הקול.
פרק 3: שימוש במצב סריקה כיצד להשתמש במצב סריקה כדי לנווט באפליקציות, בדואר האלקטרוני ובאינטרנט.
פרק 4: הקראת טקסט כיצד לקרוא ולקבל פרטים על טקסט, כגון גופן, צבע טקסט ופיסוק.
פרק 5: ניווט כיצד לקבל מידע נוסף אל האפליקציה או הדף שבהם אתה מבקר באמצעות תצוגות 'קורא טקסטים'.
פרק 6: שימוש ב'קורא טקסטים' באמצעות מגע כיצד להשתמש ב'קורא טקסטים' עם מגע, כולל מחוות בסיסיות.
פרק 7: התאמה אישית של 'קורא טקסטים' כיצד לשנות את האופן שבו 'קורא טקסטים' מופעל, קבע כמה משוב ברצונך לשמוע בזמן ההקלדה, שנה את הפקודות של 'קורא טקסטים' והשתמש בתוכנה להמרת טקסט לדיבור (TTS) של ספק חיצוני.
פרק 8: שימוש ב'קורא טקסטים' עם ברייל כיצד להשתמש בקורא הטקסטים עם תצוגת ברייל הניתנת לרענון.
נספח א': שפות וקולות נתמכים רשימת השפות הנתמכות וקולות המרת הטקסט לדיבור (TTS) ב'קורא טקסטים'.
נספח ב': פקודות לוח מקשים ומחוות מגע ב'קורא טקסטים' רשימה של פקודות לוח מקשים ומחוות מגע ב'קורא טקסטים'.
נספח ג': תצוגות ברייל נתמכות רשימה של תצוגות ברייל נתמכות על-ידי קורא הטקסטים.
נספח ד': מדריכי משתמשים עבור גירסאות קודמות של 'קורא טקסטים' מדריכי משתמשים עבור גירסאות קודמות של 'קורא טקסטים'

מה חדש


דף הבית של 'קורא טקסטים'

בכל פעם שתפעיל את 'קורא טקסטים', תעבור אל דף הבית של 'קורא טקסטים' כדי שתוכל למצוא את כל מה שאתה צריך במקום אחד, החל משינוי הגדרות 'קורא טקסטים' וכלה בלימוד היסודות של 'קורא טקסטים' עם 'התחלה מהירה'. כמו כן, כשתמזער את דף הבית של 'קורא טקסטים' למגש המערכת, כך שלא תצטרך לנווט מסביבו בעת שימוש ב- Alt + Tab כדי לעבור בין פריטים שונים.

קרא לפי משפט

'קורא טקסטים' יכול כעת לקרוא את המשפטים הבאים, הנוכחיים והקודמים. האפשרות 'מוכן לפי משפט' זמינה בכל פעם שאתה משתמש במקלדת, במגע או בברייל.

“משפט” הוא גם תצוגה של 'קורא טקסטים' בפני עצמה. לחץ על קורא טקסטים + Page up או על קורא טקסטים + Page down כדי להגיע לתצוגת משפט, לאחר מכן לחץ על קורא טקסטים + חץ שמאלה כדי לעבור למשפט הקודם ועל קורא טקסטים + חץ ימינה כדי לעבור למשפט הבא.

ניתן להשתמש בפקודות החדשות הללו בתצוגות ברייל על-ידי הקשת נקודות 2-3-4 או 2-3-4-7 במצב קלט פקודה. 

רמות מלל חדשות

'קורא טקסטים' מספק חמש רמות מלל שמשפיעות על כמות המידע שאתה שומע כש'קורא טקסטים' קורא טקסט, כגון אתרי אינטרנט וכשאתה מקיים אינטראקציה עם פקדים. כל רמה מתועדת בפרק 4, כולל תיאור קצר של האופן שבו תרצה להשתמש בה.

שימוש במצב סריקה בדפדפן המועדף עליך

מצב סריקה מופעל באופן אוטומטי ב-Google Chrome וב- Microsoft Edge.

פריסת מקלדת תקנית

רצינו להקל עליך את הלימוד של 'קורא טקסטים' והשימוש בו, ולכן הוספנו פריסת לוח מקשים תקני חדשה. הפריסה המעודכנת דומה יותר לפריסה של לוח המקשים שוודאי נתקלת בה בקוראי מסך אחרים.

כשפקודות מקלדת מוזכרות במדריך זה, הן מתייחסות לפריסה התקנית החדשה של מקלדת. חלק מהפקודות החדשות כוללות עדכונים לפקודות הדף, הפסקה, השורה, המילה והתו של 'קורא טקסטים'. בנוסף תבחין בפקודות חדשות, כגון 'חיפוש של קורא הטקסטים', רשימת קישורים, רשימת כותרות ורשימת ציוני דרך. כעת, עבור חלק מהפקודות, תוכל להשתמש במקלדת הנומרית.

באפשרותך לסייר בכל הפקודות החדשות והמעודכנות בנספח ב': ‏‫פקודות לוח מקשים ומחוות מגע ב'קורא טקסטים'. חפש פקודות מצב סריקה בפרק 3: שימוש במצב סריקה.

הערה: פריסת ברירת המחדל של המקלדת שלך היא הפריסה התקנית. אם תרצה לשנותה, עבור אל הגדרות  > נוחות גישה  > קורא טקסטים, ובחר בפריסה דור קודם. בנוסף תוכל לעבור להגדרות 'קורא טקסטים' שלך על-ידי הקשה על מקש סמל Windows  + ‏Ctrl +‏ N. הפקודות החדשות של 'קורא טקסטים' לא יהיו זמינות בפריסת לוח המקשים 'דור קודם' אם הקשות של פקודות דור קודם מתנגשות עם אלו שנמצאות בשימוש בתכונות החדשות של 'קורא טקסטים'.
פתיחת הגדרות 'קורא טקסטים'
 

מקש 'קורא טקסטים'

עכשיו אתה יכול לבחור באיזה מקש צירוף ברצונך להשתמש בפקודות של 'קורא טקסטים'. גם מקש Caps Lock וגם מקש Insert משמשים כמקש 'קורא טקסטים' כברירת מחדל. באפשרותך להשתמש באחד ממקשים אלה בכל פקודה המשתמשת במקש 'קורא טקסטים'. מקש 'קורא טקסטים' יכונה בפקודות פשוט 'קורא טקסטים'. באפשרותך לשנות את מקש 'קורא הטקסטים' בהגדרות 'קורא טקסטים'.

פקודות שינוי תצוגה מעודכנות

פקודות שינוי תצוגה ממופות כעת בקורא טקסטים + המקשים Page up וPage down. כעת באפשרותך להשתמש גם בשינוי תצוגה על-ידי הקשה על Narrator + Ctrl + המקשים חץ מעלה וחץ מטה.

שיפורים למצב סריקה

פקודות הפעולה הראשית והפעולה המשנית של מצב סריקה השתנו. את הפעולה הראשית ניתן לבצע על-ידי הקשת Enter או מקש רווח. את הפעולה המשנית תוכל להשלים על-ידי הוספת מקש Shift לכל אחד מהמקשים הללו (Shift + Enter או Shift + מקש רווח). תבחין בשינוי זה ללא תלות בפריסת לוח המקשים שבה תבחר.

כמו כן נוספו מספר פקודות מקלדת חדשות של מצב סריקה, המאפשרות לך לבחור טקסט. תוכל לקבל עליהן מידע נוסף בפרק 3: שימוש במצב סריקה.

הענקת משוב


המשוב שלך מסייע לשפר את 'קורא טקסטים'. כאשר 'קורא טקסטים' מופעל, הקש 'קורא טקסטים' + Alt + F כדי לפתוח את מרכז המשוב ולספק משוב על 'קורא טקסטים'. ניתן גם לשלוח תגובות באתר האינטרנט Microsoft Accessibility User Voice. בנוסף, לקבלת תמיכה טכנית עבור 'קורא טקסטים' או טכנולוגיה מסייעת אחרת של Microsoft, צור קשר עם Microsoft Answer Desk לנגישות.

אם ברצונך לספק ל- Microsoft נתוני אבחון וביצועים נוספים, הקש על מקש סמל Windows  + Ctrl + N כדי לפתוח את ההגדרות של 'קורא טקסטים', העבר את המקש הדו-מצבי שתחת עזור לנו לשפר את קורא הטקסטים למצב פעיל ולאחר מכן הפעל מחדש את 'קורא טקסטים'.
פתיחת הגדרות 'קורא טקסטים'