פרק זה מסביר כיצד להשתמש בהקראת טקסט באמצעות 'קורא טקסטים', וכיצד לקבל מידע על הטקסט, כגון הגופן, צבע הטקסט והפיסוק.

יש כמה דרכים להקריא טקסט באמצעות 'קורא טקסטים'. אם אתה מקיים אינטראקציה עם מסמך במעבד תמלילים, כגון Microsoft Word, הדרך הראשונה והפשוטה ביותר לניווט בטקסט היא להשתמש במקשי החצים.

ניתן להשתמש בהקראת טקסט גם באמצעות מצב סריקה. כדי להפעיל מצב סריקה, הקש על Caps Lock + מקש רווח. לאחר מכן השתמש במקשי החצים למעלה ולמטה כדי להקריא את הטקסט לפי שורות, ובמקשי החצים ימינה ושמאלה כדי להקריא לפי תווים. לקבלת מידע נוסף על מצב סריקה, ראה פרק 3: שימוש במצב סריקה.

כאשר אתה רוצה שליטה רבה יותר על הטקסט המוקרא, 'קורא טקסטים' מספק סידרה של פקודות להקראת טקסט שבעזרתן תוכל לנווט בטקסט ולהקריא אותו בדפי אינטרנט ובאפליקציות.

 • כדי להקריא מסמך או דף אינטרנט שלמים מההתחלה, הקש Caps Lock + H.
 • כדי להקריא מסמך מההתחלה עד למיקום הסמן הנוכחי, הקש על Caps Lock + סוגר מרובע ימני ([).
 • כדי להקריא ברצף מהמיקום הנוכחי במסמך או בדף אינטרנט, הקש על Caps Lock + M.
 • כדי להזיז את הסמן לתחילת מסמך או דף אינטרנט, הקש על Caps Lock + Y.
 • כדי להזיז את הסמן לסוף מסמך, הקש על Caps Lock + B.

עבודה עם פיסקאות, שורות, מילים ותווים

'קורא טקסטים' מספק דרכים להקראת טקסט לפי עמוד, פיסקה, שורה, מילה ותו.

כדי להקריא לפי עמודים

 • כדי להקריא את העמוד הנוכחי, הקש Caps Lock + Ctrl + U.
 • כדי להקריא את העמוד הבא, הקש Caps Lock + U.
 • כדי להקריא את העמוד הקודם, הקש Caps Lock + Shift + U.

כדי להקריא לפי פיסקאות

 • כדי להקריא את הפיסקה הנוכחית, הקש Caps Lock + Ctrl + I.
 • כדי להקריא את הפיסקה הבאה, הקש Caps Lock + I.
 • כדי להקריא את הפיסקה הקודמת, הקש Caps Lock + Shift + I.

כדי להקריא לפי שורות טקסט

 • כדי להקריא את השורה הנוכחית, הקש Caps Lock + Ctrl + O.
 • כדי להקריא את השורה הבאה, הקש Caps Lock + O.
 • כדי להקריא את השורה הקודמת, הקש Caps Lock + Shift + O.

כדי להקריא לפי מילים

 • כדי להקריא את המילה הנוכחית, הקש Caps Lock + Ctrl + P.
 • כדי להקריא את המילה הבאה, הקש Caps Lock + P.
 • כדי להקריא את המילה הקודמת, הקש Caps Lock + Shift + P.

כדי להקריא לפי תווים

 • כדי להקריא את התו הנוכחי, הקש Caps Lock + Ctrl + סוגר מרובע שמאלי (]).
 • כדי להקריא את התו הבא, הקש Caps Lock + סוגר מרובע שמאלי (]).
 • כדי להקריא את התו הקודם, הקש Caps Lock + Shift + סוגר מרובע שמאלי (]).

קבלת פרטים נוספים על הטקסט

'קורא טקסטים' מספק רמות שונות של פירוט על המאפיינים של טקסט, שנקראים מלל. כדי לשנות את רמת המלל, הקש Caps Lock + A עד שתשמע את הרמה הרצויה לך.

 • רמת מלל 0. השמעת טקסט בלבד.
 • רמת מלל 1. השמעת פרטים בסיסיים כגון רמות הכותרת וכן שגיאות במסמך, כגון שגיאות איות ודקדוק.
 • רמת מלל 2. השמעה תכופה של רכיבי עיצוב הנמצאים בדפי אינטרנט ובדואר אלקטרוני, כגון סגנונות תבליטים, הדגשת טקסט, קו תחתון, נטוי, כתב תחתי, כתב עילי וצבע.
 • רמת מלל 3. השמעת ביאורים נוספים, כגון כותרות עליונות וכותרות תחתונות של מסמך.
 • רמת מלל 4. השמעת פרטים על רכיבי עיצוב מורחבים, כגון שם גופן, גודל גופן וסגנונות רשימה אחרים.
 • רמת מלל 5. השמעת פרטים על פריסה והנפשה, כגון סוג הנפשה, האם הפיסקה מתחילה בכניסה או לא, ועוד.

השמעת סימני פיסוק

'קורא טקסטים' מעניק לך שליטה על כמות סימני הפיסוק המושמעים לך בעת הקראת טקסט. הקש Caps Lock+ Alt + סימן חיבור (+) או Caps Lock+ Alt + סימן חיסור (-) עד שתשמע את מצב הפיסוק הרצוי לך: ברירת מחדל, מתמטיקה, מעט, הרוב או הכל.

 • ברירת מחדל. השמעה של מעט סימני פיסוק או אי-השמעתם כלל. בהשהיות טבעיות יצוינו פריטים כגון פסיקים ונקודות.
 • מתמטיקה. השמעת רוב הסימנים המתמטיים.
 • מעט. השמעת רוב סימני הפיסוק המשמשים בשיחה, כגון פסיקים ונקודות.
 • הרוב. השמעת סימנים נוספים, כגון סוגריים.
 • הכל. השמעת כל סימני הפיסוק, כולל כל הסימנים המיוחדים.


הנושא הבא: פרק 5: שימוש ב'קורא טקסטים' באמצעות מגע

חזור אל תוכן העניינים

מאפיינים:

מזהה פריט: 22799 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 7

משוב