פרק 2: הכרת היסודות של 'קורא טקסטים'

פרק זה מסביר כיצד לנווט באמצעות מקשים ב'קורא טקסטים'. מידע זה מתאר בין היתר כיצד לנוע ברחבי המסך, כיצד לחפש אפליקציות ולפתוח אותן וכן כיצד לשנות את מה ש'קורא טקסטים' מקריא. כמו כן, מוצגים הפרטים הבסיסיים של התאמת קצב הדיבור של 'קורא טקסטים', שינוי עוצמת הקול והשתקת הדיבור.

ניווט בסיסי באמצעות המקשים ב- Windows

מקש Tab, הסמן ומקשי הפונקציה

ב- Windows, השתמש במקש Tab או במקשי הסמן (שנקראים גם מקשי החצים) כדי לנווט באפליקציות ובדפי אינטרנט. לוחות מקשים מסוימים כוללים גם מקשי פונקציה הממוקמים מעל מקשי המספרים בחלק העליון של לוח המקשים. ניתן להשתמש במקשי הפונקציות לניווט באפליקציות מסוימות. בלוחות מקשים מסוימים, חלק ממקשי הפונקציה מתוכנתים לביצוע פעולות הקשורות לחומרה, כגון שינוי עוצמת קול. אם לוח המקשים שלך כולל מקש Fn (פונקציה), עליך להקיש על מקש Fn ועל מקש הפונקציה יחד כדי להשתמש במקש הפונקציה לביצוע פעולות אחרות.

מקש Caps Lock

כאשר קורא הטקסטים מופעל, הקש על מקש Caps Lock (שנקרא גם מקש 'קורא טקסטים') יחד עם מקשים אחרים כדי לנווט בין פריטים במסך ולקיים עמם אינטראקציה.

ניתן לנעול את מקש 'קורא טקסטים' בהגדרות כדי שלא תצטרך להקיש על מקש Caps Lock עבור כל פקודה. כאשר 'קורא טקסטים' מופעל, פתח את הגדרות 'קורא טקסטים' בשורת המשימות, בחר באפשרות כללי ולאחר מכן בחר באפשרות נעל את מקש קורא הטקסטים כדי שלא תצטרך להקיש עליו עבור כל פקודה (Caps Lock).

קיצורי מקשים ב- Windows

Windows ואפליקציות Windows כוללים קיצורי מקשים שבהם ניתן להשתמש לצד הפקודות של 'קורא טקסטים'. לדוגמה, הקש על מקש סמל Windows  כדי לפתוח את תפריט התחלה, או, כדי לפתוח את מרכז הפעולות, הקש על מקש סמל Windows  + A.

כדי להציג רשימה של קיצורי המקשים שבהם תוכל להשתמש ב- Windows, ראה קיצורי מקשים ב- Windows.

כדי להציג רשימה של קיצורי מקשים באפליקציות של Windows, ראה קיצורי מקשים באפליקציות.

תצוגות 'קורא טקסטים'

כדי להשתמש בפקודות נוספות מעבר לבסיסיות באמצעות מקש Tab, הסמן ומקשי הפונקציה, השתמש בתצוגות של 'קורא טקסטים'.

התצוגות של 'קורא טקסטים' מאפשרות לך לשנות את האופן שבו 'קורא טקסטים' מנווט בין אפליקציות ודפי אינטרנט, כולל: פריטים, תווים, מילים, שורות, פיסקאות, קישורים, כותרות, טבלאות, ציוני דרך והצעות.

התצוגה 'פריטים' היא תצוגת ברירת המחדל המופיעה בעת הפעלת 'קורא טקסטים'. פריט יכול להיות לחצן באפליקציה, קישור או טקסט בדף אינטרנט. כדי לנוע לפי פריט, הקש Caps Lock + חץ שמאלה או Caps Lock + חץ ימינה. כשתגיע לפריט שתרצה להפעיל, הקש על מקש Caps lock + Enter. כדי ש'קורא טקסטים' יקריא את הפריט הנוכחי, הקש Caps lock + D. כדי ש'קורא טקסטים' יחזור על צירוף המילים האחרון שנאמר, הקש Caps lock + V.

כדי לשנות את התצוגות של 'קורא טקסטים', הקש על מקש Caps Lock + חץ למעלה או על מקש Caps Lock + חץ למטה.


הצעות

הצעות זמינות כאשר אתה מזין מידע בתיבת טקסט באפליקציות מסוימות ובחלקים של Windows. לדוגמה, בעת הזנת טקסט בתיבת החיפוש לאחר שלחצת על מקש סמל Windows, ההצעות מסופקות בעת ההקלדה. כאשר הצעה זמינה, 'קורא טקסטים' מציין אותה על-ידי הפעלת צליל והודעה קולית.

כאשר הצעה זמינה, הקש על Caps Lock + חץ למטה כדי לעבור לתצוגת הצעות, לאחר מכן על Caps Lock + חץ שמאלה או על Caps Lock + חץ ימינה כדי לעבור אל ההצעה ולאחר מכן על Caps Lock + Enter כדי לבחור אותה. לחלופין, הקש על מקש חץ למעלה ועל מקש חץ למטה כדי לעבור בין הצעות והקש Enter כדי לבחור הצעה.

ציוני דרך

ציוני דרך הם קבוצות של פריטים הזמינים באפליקציות ובדפי אינטרנט מסוימים. ב- Windows 10, גם האפליקציות 'חנות Windows' ו'מזג אוויר' כוללות ציוני דרך. תכונות מסוימות של Windows, כגון תפריט התחלה, כוללות אף הן ציוני דרך. כדי לראות אם ציון דרך זמין, הקש על Caps lock + חץ למעלה כדי לעבור לתצוגת ציוני הדרך ולאחר מכן השתמש בצירופי המקשים Caps lock + חץ שמאלה או Caps lock + חץ ימינה כדי לעבור בין ציוני הדרך.

ניווט באפליקציות ובדפי אינטרנט

חיפוש ופתיחה של אפליקציות

כדי למצוא במהירות אפליקציה ב- Windows 10, הקש מקש סמל Windows  בלוח המקשים כדי לפתוח את תפריט התחלה והעבר את המוקד אל תיבת החיפוש. הקלד את שם האפליקציה שאתה מחפש והקש על מקש Enter כדי לפתוח אותה.

מעבר בין אפליקציות

כדי לעבור בין אפליקציות פתוחות במחשב שלך, החזק את מקש Alt לחוץ ולאחר מכן הקש על מקש Tab. 'קורא טקסטים' יקריא את שם האפליקציות הפתוחות כאשר תעבור ביניהן בסבב. כאשר תמצא את האפליקציה שבה ברצונך להשתמש, שחרר שני המקשים.

אם בשלב כלשהו תצטרך לדעת באיזו אפליקציה או באיזה חלון נמצא המוקד, הקש על Caps lock + W כדי לקרוא את הכותרת ואת התוכן של החלון שבו נמצא המוקד.

סיור מהיר בתוכן באמצעות מצב סריקה

כאשר תפתח אפליקציה או דף אינטרנט, תוכל קבל מבט כולל מהיר באמצעות מצב סריקה, שמאפשר קריאה וניווט ב'קורא טקסטים'. כדי להפעיל מצב סריקה, הקש על Caps Lock + מקש רווח. לאחר מכן השתמש בפקודות הבאות כדי לנוע לפי כותרת, ציון דרך או קישור.

 הקש על מקש זה לביצוע הפעולה
 H או Shift + H וכן Alt + חץ למטה או Alt + חץ למטה מעבר אל הכותרת הבאה או הקודמת
 D או Shift + D מעבר אל ציון הדרך הבא או הקודם
 K או Shift + K, וכן Alt + חץ ימינה או Alt + חץ שמאלה מעבר אל הקישור הבא או הקודם


כדי לקרוא תוכן בפירוט רב יותר, השתמש במקש חץ למעלה ובמקש חץ למטה כדי לעבור אל שורת הטקסט הבאה או הקודמת. לחלופין, הקש על Caps lock + M ו'קורא טקסטים' יתחיל להקריא ברצף החל מהמיקום הנוכחי שלך.

לקבלת מידע נוסף על האופן שבו תוכל להשתמש במצב סריקה, כולל רשימה של פקודות נוספות, ראה פרק 3: שימוש במצב סריקה.

לקבלת מידע נוסף על הקראת הטקסט, ראה פרק 4: הקראת טקסט.

שינוי קצב הדיבור ועוצמת הקול

באפשרותך לשנות את עוצמת הקול או את מהירות הדיבור של 'קורא טקסטים'. כדי לשנות את עוצמת הקול של 'קורא טקסטים', הקש על מקש Caps Lock + Page Up כדי להגביר את עוצמת הקול, או על מקש Caps Lock + Page Down כדי להנמיך את עוצמת הקול.

כדי לשנות את קצב הדיבור של 'קורא טקסטים', הקש על מקש Caps Lock + סימן חיבור (+) ועל מקש Caps Lock + סימן חיסור (-).

הפסקת ההקראה של קורא טקסטים

כדי להפסיק את ההקראה של 'קורא טקסטים' בכל עת, הקש על מקש Ctrl או בחר פקודה אחרת.

הענקת משוב

המשוב שלך מסייע לשפר את 'קורא טקסטים'. כדי לשלוח משוב, הקש על מקש Caps Lock + E + E (הקש פעמיים על E) כדי להזין תגובות על 'קורא טקסטים'. הקש על Caps Lock + E כדי לספר לנו שאינך מרוצה מהפעולה הנוכחית שאתה מבצע. באפשרותך גם לשלוח תגובות על אתר האינטרנט Microsoft Accessibility User Voice. בנוסף, לקבלת תמיכה טכנית עבור 'קורא טקסטים' או טכנולוגיה מסייעת אחרת של Microsoft, צור קשר עם Microsoft Disability Answer Desk.


הנושא הבא: פרק 3: שימוש במצב סריקה

חזור אל תוכן העניינים

מאפיינים:

מזהה פריט: 22808 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 3

משוב