פרק 3: שימוש במצב סריקה

פרק זה מתאר מצב ניווט והקראה שנקרא 'מצב סריקה'. מצב סריקה מאפשר לך לנווט באפליקציות, בדואר אלקטרוני ובדפי אינטרנט באמצעות מקשי החצים וכן קיצורי מקשים נפוצים להקראת טקסט ולדילוג ישירות לכותרות, לקישורים, לטבלאות ולציוני דרך.

היסודות של מצב סריקה

כדי להפעיל ולבטל מצב סריקה, הקש על Caps Lock + מקש רווח.

לאחר שמצב סריקה הופעל, השתמש במקש החץ למעלה ובמקש החץ למטה כדי לנווט באפליקציות ובדפי אינטרנט. הקש על מקש רווח כדי להפעיל פריט שברצונך להשתמש בו, כגון לחצן באפליקציה, קישור בדף אינטרנט או תיבת טקסט.

ניווט

כאשר מצב סריקה מופעל, השתמש במקשים הבאים כדי לנווט באפליקציות ובדפי אינטרנט:

הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
חץ למעלה וחץ למטהמעבר אל שורת הטקסט הבאה או הקודמת באפליקציה או בדף אינטרנט
חץ ימינה וחץ שמאלהמעבר אל התו הבא או הקודם באפליקציה או בדף אינטרנט
מקש רווחהפעלת פריט שברצונך להשתמש בו, כגון לחצן או תיבת טקסט
Enterאם פעולה זו נתמכת, ביצוע פעולה משנית בפריט
Ctrl + חץ שמאלה וכן Ctrl + חץ ימינהדילוג אל המילה הבאה או הקודמת
Ctrl+ חץ למעלה וכן Ctrl + חץ למטהמעבר אל הפיסקה הבאה או הקודמת
H או Shift + H וכן Alt + חץ למטה או Alt + חץ למעלה
מעבר אל הכותרת הבאה או הקודמת
T או Shift + Tמעבר אל הטבלה הבאה או הקודמת
P או Shift + Pמעבר אל הפיסקה הבאה או הקודמת
K או Shift + K, וכן Alt + חץ ימינה או Alt + חץ שמאלה
מעבר אל הקישור הבא או הקודם
D או Shift + Dמעבר אל ציון הדרך הבא או הקודם
Ctrl + Rהתחלת הקראה

כדי להשתמש ברוב קיצורי המקשים של Windows, כבה את מצב סריקה.

מצב סריקה יכבה כאשר תעבור לאפליקציה אחרת. תשמע צליל מהמחשב שמציין שבמצב סריקה כבוי. הקש על Caps Lock + מקש רווח כדי להפעיל אותו שוב.

עבודה עם טבלאות

מצב סריקה יכול לסייע לניווט בטבלאות ביתר קלות, וכן תומך במקשים נפוצים הנמצאים בקוראי מסך אחרים לניווט בטבלאות. הקש T או Shift+T כדי לאתר טבלה באמצעות מצב סריקה ולאחר מכן השתמש במקשים הבאים כדי לבצע פעולות בטבלה:

הקש על מקש זהלביצוע הפעולה
Ctrl+Alt+חץ ימינה או חץ שמאלהמעבר אל התא הבא או הקודם בשורה
Ctrl+Alt+חץ למעלה או חץ למטהמעבר אל התא הבא או הקודם בעמודה
Caps Lock + F5הכרזה על מיקום בטבלה
Caps Lock + F9הכרזה על כותרת עמודה
Caps Lock + F10 הכרזה על כותרת שורה
Caps Lock + F7הקראת התוכן של עמודת הטבלה הנוכחית מההתחלה ועד הסוף
Caps Lock + F8הקראת התוכן של שורת הטבלה הנוכחית מההתחלה ועד הסוף


הנושא הבא: פרק 4: הקראת טקסט

חזור אל תוכן העניינים

מאפיינים:

מזהה פריט: 22809 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 3

משוב