פרק 5: שימוש ב'קורא טקסטים' באמצעות מגע

פרק זה מספק פרטים על אופן השימוש ב'קורא טקסטים' באמצעות מגע במחשבים שולחניים נתמכים של Windows, ומתאר כמה מחוות מגע בסיסיות ב- Windows.

הפעלה והפסקה של 'קורא טקסטים'

כדי להפעיל את 'קורא טקסטים' בהתקן Windows שאינו כולל לוח מקשים, לחץ בו-זמנית על לחצן 'התחל' ועל לחצן הגברת עוצמת הקול של ההתקן. לחץ על לחצנים אלה שוב כדי להפסיק את 'קורא טקסטים'.

מחוות מגע

באפשרותך להשתמש במחוות כדי לקיים אינטראקציה עם 'קורא טקסטים' ועם ההתקן שלך.

כדי לחקור ולשמוע פריטים המוצגים במסך, גרור אצבע אחת ברחבי המסך. כאשר אתה שומע פריט שברצונך להשתמש בו, הקש פעמיים על המסך באצבע אחת כדי להפעיל אותו. כדי לעבור בין פריטים המוצגים במסך, החלק שמאלה וימינה באצבע אחת.

אם ברצונך לעבור לפי תווים, מילים, שורות או קישורים, החלק למעלה או למטה כדי לשנות את התצוגה של 'קורא טקסטים'. לדוגמה, כדי לשמוע את האיות של פריט, החלק למעלה עד שתשמע את 'קורא טקסטים' אומר "תווים". לאחר מכן החלק שמאלה וימינה כדי לעבור אות אחר אות בפריט זה.

להלן מחוות חשובות שיעזרו לך להתחיל בעבודה:

  • כדי לעבור בין תצוגות של 'קורא טקסטים', החלק למעלה או למטה באצבע אחת.
  • כדי לגלול, החלק למעלה, למטה, ימינה או שמאלה בשתי אצבעות.
  • כדי להציג תפריטים תלויי הקשר, הקש פעמיים בשתי אצבעות.
  • כדי לשנות את המלל, הקש פעם אחת בשלוש אצבעות.
  • כדי לקרוא ברצף מהמיקום הנוכחי, החלק במהירות למטה בשלוש אצבעות. 
  • כדי לעבור קדימה או אחורה לפי טאבים, החלק ימינה או שמאלה בשלוש אצבעות.
  • כדי להציג את רשימת הפקודות של 'קורא טקסטים', הקש שלוש פעמים בארבע אצבעות.

לקבלת רשימה מלאה של מחוות מגע, ראה נספח ב': פקודות לוח מקשים ומחוות מגע ב'קורא טקסטים'.

מחוות מגע נוספות עבור Windows

המחוות הבאות זמינות גם ב- Windows 10:

  • כדי לפתוח את מרכז הפעולות, החלק במהירות פנימה מצדו השמאלי של המסך.
  • כדי לפתוח את תצוגת המשימות למעבר בין אפליקציות ושולחנות עבודה מרובים, החלק במהירות פנימה מצדו השמאלי של המסך.

הקלדה באמצעות מגע

כשאתה נמצא באזור עריכה, כגון תיבת טקסט, תופיע מקלדת מגע בחלקו התחתון של המסך ו'קורא טקסטים' ישמיע צליל שמציין שמקלדת המגע הופיעה. כדי להזין טקסט, הקש פעמיים על התווים שברצונך להזין.

כדי להזין טקסט במהירות רבה יותר, שנה את ההגדרה של 'קורא טקסטים' להזנת תווים מיד כשאתה מרים את אצבעך מהתו. כדי להפעיל אפשרות זו, בחר בלחצן התחל  ולאחר מכן בחר בהגדרות , בחר בנוחות גישה ולאחר מכן בחר בקורא טקסטים.  כדי להפעיל את ההגדרה, השתמש בלחצן הדו-מצבי תחת הפעל מקשים במקלדת המגע כאשר אני מרים את האצבע מהמקלדת.


הנושא הבא: פרק 6: התאמה אישית של 'קורא טקסטים'

חזור אל תוכן העניינים

מאפיינים:

מזהה פריט: 22812 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 3

משוב