פרק 6: התאמה אישית של 'קורא טקסטים'

פרק זה מסביר כיצד להתאים אישית את 'קורא טקסטים' בהתאם לצרכים שלך, כולל שינוי האופן שבו 'קורא טקסטים' מופעל, כמות המשוב המושמע בעת הקלדה, האם להנמיך את השמע מאפליקציות אחרות כאשר 'קורא טקסטים' פועל, ושינוי פקודות של 'קורא טקסטים' לקיצורי מקשים לפי בחירתך. הפרק מספק גם פרטים על השימוש בתוכנה של ספק חיצוני להמרת טקסט לדיבור כדי להוסיף עוד קולות ל'קורא טקסטים'.

רוב האפשרויות נמצאות בהגדרות של 'קורא טקסטים'. כדי למצוא אותן, פתח את הגדרות 'קורא טקסטים' בשורת המשימות כאשר 'קורא טקסטים' מופעל.

ההגדרות נחלקות לארבע קטגוריות: הגדרות כלליות, הגדרות ניווט, הגדרות קול והגדרות של פקודות.


הגדרות כלליות

 • הפעל את קיצור המקשים להפעלת 'קורא טקסטים'. כדי להפעיל ולהפסיק את 'קורא טקסטים', בלוח מקשים השתמש בצירוף המקשים מקש סמל Windows + Enter, או בהתקן מגע לחץ על לחצן Windows + לחצן הגברת עוצמת קול.
 • נעל את מקש 'קורא טקסטים' (Caps Lock). אין צורך להקיש על מקש 'קורא טקסטים' (Caps Lock) כדי להזין פקודה. לדוגמה, כדי לעבור לקישור הבא, הקש L במקום Caps Lock + L.
 • השמע תווים בעת הקלדה. התווים מושמעים מיד לאחר שאתה מקליד אותם. ניתן להפעיל הגדרה זו גם על-ידי לחיצה על Caps Lock + F12.
 • השמע מילים שאתה מקליד. מילים שתקליד יושמעו מיד לאחר הקלדתן.
 • הקרא שגיאות של 'קורא טקסטים'. 'קורא טקסטים' משמיע שגיאות כגון "אין ציון דרך נוסף" או "אין פריט נוסף".
 • סמן את הסמן. הסמן מסומן באמצעות תיבת מוקד כחולה.
 • השמע רמזים קוליים. 'קורא טקסטים' משמיע צליל כאשר אתה מבצע פעולות כגון מעבר בין חלונות, פתיחת תפריט התחלה או מעבר קדימה או אחורה לפריטים שונים.
 • הקרא רמזי ממשק משתמש. 'קורא טקסטים' מספק הנחיות לקיום אינטראקציה עם פריטים.
 • הנמכת עוצמת הקול של אפליקציות אחרות. עוצמת הקול של אפליקציות אחרות מונמכת כדי שתוכל לשמוע את 'קורא טקסטים'.
 • שמור הודעות. ניתן לשמור הודעות בין 30 שניות ל- 10 דקות.

הגדרות ניווט

 • הקרא את המסך וקיים איתו אינטראקציה באמצעות העכבר. כאשר הגדרה זו פועלת, 'קורא טקסטים' מקריא את התוכן שנמצא מתחת לסמן העכבר. השתמש במקלדת הנומרית כדי להזיז את העכבר.
 • הפעל מקשים במקלדת המגע בעת הרמת האצבע. התווים מוזנים מיד לאחר הרמת האצבע ממקלדת המגע.
 • הסמן של 'קורא טקסטים' עוקב אחר המוקד של לוח המקשים. כאשר הגדרה זו מופעלת, 'קורא טקסטים' יעקוב אחר מוקד לוח המקשים כאשר תשתמש במקש Tab, בסמן או במקשים אחרים לצורך ניווט.
 • אפשר לנקודת הכניסה של הטקסט לעקוב אחר הסמן של 'קורא טקסטים'. כאשר הגדרה זו מופעלת, 'קורא טקסטים' יעבור לנקודת הכניסה של הטקסט כאשר ינווט לפי תצוגות, כגון תווים ומילים.
 • בחר את מצב תנועת הסמן של 'קורא טקסטים'. קיימים שני מצבים: רגיל ומתקדם. מצב רגיל מאפשר ל'קורא טקסטים' לעבור בין פריטים שונים, כגון קישורים, טבלאות ורכיבים אחרים. מצב מתקדם מאפשר לך להשתמש בארבעת מקשי החצים כדי להעביר את הסמן של 'קורא טקסטים' באמצעות ייצוג תוכניתי של אפליקציה.

הגדרות קול

 • מהירות. שלוט במהירות הדיבור של 'קורא טקסטים'.
 • עוצמת קול. כוונן את עוצמת הקול שבה מדבר 'קורא טקסטים'.
 • גובה הצליל. התאם את גובה הצליל של 'קורא טקסטים'.
 • בחר קול אחר. בחר מתוך קולות שונים של 'קורא טקסטים' הזמינים בשפה שלך.

קולות מהירים יותר

'קורא טקסטים' משמיע בממוצע כ- 400 מילים בדקה, לכל היותר. עם זאת, בקולות הבאים קצב הדיבור כולל בערך 800 מילים בדקה:

 • Microsoft David Mobile
 • Microsoft Zira Mobile
 • Microsoft Mark Mobile

קולות נוספים

ניתן להשתמש ב'קורא טקסטים' עם סינתסייזרים המבוססים על SAPI 5. לאחר ההתקנה, הקולות יופיעו ברשימת הקולות ותוכל לבחור מהם.

הנה כמה אפשרויות הזמינות מספקים חיצוניים:

הגדרות של פקודות

התאמה אישית של קיצורי המקשים של 'קורא טקסטים' כדי לשפר את השליטה בהם ואת השימושיות שלהם:

התאמה אישית של קיצור מקשים של 'קורא טקסטים'

 1. בחר את הפקודה שברצונך להתאים אישית.
 2. בחר באפשרות שנה את קיצור המקשים של הפקודה.
 3. בחלון הקלדת קיצור מקשים, הקלד את קיצור המקשים שבו ברצונך להשתמש בלוח המקשים. השתמש בכל שילוב של מקשי צירוף (Control, Shift, Alt, Caps Lock או מקש סמל Windows) עם מקש שאינו מקש צירוף. השתמש במקשי הפונקציות ובמקשי המקלדת הנומרית ללא מקשי צירוף.

בחר באפשרות שחזר ברירת מחדל כדי להחזיר את כל הפקודות להגדרות ברירת המחדל שלהן.


הנושא הבא: נספח א': שפות נתמכות ב'קורא טקסטים'

חזור אל תוכן העניינים

מאפיינים:

מזהה פריט: 22818 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 3

משוב