אוסף עדכונים זמין עבור Internet Explorer עבור Windows CE 5.0 (יולי 2010)


מבוא


אוסף עדכונים זמין עבור Windows Internet Explorer עבור Windows CE 5.0. אוסף עדכונים זה פותר גם את הבעיות המתוארות במאמרים הבאים במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
982381 MS10-035: עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer
980182 MS10-018: עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer

פתרון הבעיה


מידע על עדכון אבטחה

עדכון אבטחה נתמך זמין כעת מ- Microsoft כעדכון חודשי של Windows CE 5.0 Platform Builder (יולי 2010). באפשרותך לאשר זאת על-ידי גלילה אל הסעיף "פרטי קובץ" של מאמר זה. שם קובץ החבילה מכיל את גירסת המוצר, התאריך, מספר מאמר Knowledge Base וסוג המעבד. תבנית שם קובץ החבילה היא:
Product version-yymmdd-kbnnnnnn-processor type
לדוגמה: Wincepb50-060503-kb917590-armv4i.msi הוא התיקון של ARMV4i Windows CE 5.0 Platform Builder המתואר במאמר KB מספר 917590 שנכלל בעדכון החודשי של מאי 2006. כדי לפתור בעיה זו באופן מיידי, לחץ על מספר המאמר הבא לקבלת מידע אודות השגת Windows CE Platform Builder והעדכונים המרכזיים של תוכנת מערכת ההפעלה:
837392 כיצד לאתר את התיקונים המרכזיים של מערכת ההפעלה עבור מוצרי Microsoft Windows CE Platform Builder

תנאים מוקדמים

עדכון תוכנה זה נתמך רק אם כל עדכוני התוכנה שהונפקו בעבר עבור מוצר זה הוחלו אף הם.

חובת הפעלה מחדש

אין חובה להפעיל מחדש את המחשב לאחר יישום עדכון תוכנה זה.

לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה, עליך לבצע בנייה נקייה של הפלטפורמה כולה. לשם כך, היעזר באחת מהשיטות הבאות:
  • שיטה 1: בתפריט Build OS, ודא שנבחרו האפשרויות הבאות, ולחץ על Sysgen:
    • Clean Before Building (נקה לפני בניה)
    • Copy Files to Release Directory After Build (העתק קבצים לספריית המהדורה לאחר הבניה)
    • Make Run-Time Image After Build (צור תמונת זמן-ריצה לאחר בניה)
  • שיטה 2: בתפריט Build OS, לחץ על Open Release Directory (פתח ספריית מהדורה). בשורת הפקודה, הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן הקש על ENTER:‏
    blddemo clean -q

מידע על החלפת עדכון

עדכון תוכנה זה אינו מחליף שום עדכון תוכנה אחר.

מידע על הקובץ

הגירסה האנגלית של חבילת עדכון תוכנה זו היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

File nameFile sizeDateTimePath
Windows ce 5.0_update_kb2290232.htm7,61528-Jul-201021:12100728_kb2290232
Iepeers.lib587,57022-Jul-201019:11Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Mshtml.lib74,521,59022-Jul-201019:11Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Iepeers.lib518,53822-Jul-201019:07Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Mshtml.lib59,085,39222-Jul-201019:07Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Iepeers.lib593,67822-Jul-201019:18Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mshtml.lib75,115,92022-Jul-201019:18Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Iepeers.lib507,12222-Jul-201019:15Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mshtml.lib56,071,19622-Jul-201019:15Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Iepeers.lib593,75422-Jul-201019:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mshtml.lib75,125,81822-Jul-201019:26Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Iepeers.lib507,20622-Jul-201019:22Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mshtml.lib56,070,50222-Jul-201019:22Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Iepeers.lib599,94222-Jul-201019:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Mshtml.lib76,033,01222-Jul-201019:33Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Iepeers.lib507,58822-Jul-201019:29Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Mshtml.lib56,207,16822-Jul-201019:30Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Iepeers.lib600,01822-Jul-201019:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Mshtml.lib76,027,91822-Jul-201019:40Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Iepeers.lib507,67022-Jul-201019:37Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Mshtml.lib56,198,64022-Jul-201019:37Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Iepeers.lib531,52822-Jul-201019:04Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mshtml.lib68,131,69622-Jul-201019:04Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Iepeers.lib464,29222-Jul-201019:00Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mshtml.lib51,590,43422-Jul-201019:00Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Iepeers.lib476,33822-Jul-201018:56Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Mshtml.lib57,616,32822-Jul-201018:57Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Iepeers.lib467,04822-Jul-201018:53Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Mshtml.lib50,882,55622-Jul-201018:53Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail