MS10-091: פגיעויות במנהל התקן OpenType Font (OTF)‎ עלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק


מבוא


Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-091. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft: לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft: עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבציםהגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (RTM,‏ SPn) ועל ענף שירות (QFE,‏ GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Atmfd.dll5.1.2.230290,04828-Oct-201013:13x86SP3SP3GDR
Atmfd.dll5.1.2.230290,04828-Oct-201013:08x86SP3SP3QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Atmfd.dll5.2.2.230452,09629-Oct-201002:48x64SP2SP2GDR
Atmfd.dll5.2.2.230452,09629-Oct-201002:45x64SP2SP2QFE

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Atmfd.dll5.2.2.230286,20828-Oct-201012:58x86SP2SP2GDR
Atmfd.dll5.2.2.230286,20828-Oct-201013:04x86SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Atmfd.dll5.2.2.230827,39229-Oct-201002:47IA-64SP2SP2GDR
Atmfd.dll5.2.2.230827,39229-Oct-201002:45IA-64SP2SP2QFE

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,‏ SPn) וענף שירות (LDR,‏ GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה ‎6.0.0000.xxxxxx‎.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST ‏(‏.manifest) וקבצי MUM ‏(‎.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (‎.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.230292,35228-Oct-201013:03x86
Atmlib.dll5.1.2.23034,30428-Oct-201015:02x86
Dciman32.dll6.0.6001.1827210,24015-Jun-200915:20x86
Fontsub.dll6.0.6001.1849372,70416-Jun-201015:12x86
Lpk.dll6.0.6001.1800023,55219-Jan-200807:34x86
Atmfd.dll5.1.2.230292,35228-Oct-201013:01x86
Atmlib.dll5.1.2.23034,30428-Oct-201014:36x86
Dciman32.dll6.0.6001.2278710,24028-Oct-201014:36x86
Fontsub.dll6.0.6001.2278772,70428-Oct-201014:37x86
Lpk.dll6.0.6001.2278723,55228-Oct-201014:37x86
Atmfd.dll5.1.2.230292,35228-Oct-201013:27x86
Atmlib.dll5.1.2.23034,30428-Oct-201015:44x86
Dciman32.dll6.0.6002.1805110,24015-Jun-200914:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.1827272,70416-Jun-201015:30x86
Lpk.dll6.0.6002.1805123,55215-Jun-200914:52x86
Atmfd.dll5.1.2.230292,35228-Oct-201013:44x86
Atmlib.dll5.1.2.23034,30428-Oct-201016:16x86
Dciman32.dll6.0.6002.2251410,24028-Oct-201016:16x86
Fontsub.dll6.0.6002.2251472,70428-Oct-201016:17x86
Lpk.dll6.0.6002.2251423,55228-Oct-201016:17x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.230367,10428-Oct-201013:23x64
Atmlib.dll5.1.2.23048,12828-Oct-201015:18x64
Dciman32.dll6.0.6001.1800014,33619-Jan-200808:01x64
Fontsub.dll6.0.6001.1849396,25616-Jun-201015:52x64
Lpk.dll6.0.6001.1800032,76819-Jan-200808:02x64
Atmfd.dll5.1.2.230367,10428-Oct-201013:23x64
Atmlib.dll5.1.2.23048,12828-Oct-201015:01x64
Dciman32.dll6.0.6001.2278714,33628-Oct-201015:01x64
Fontsub.dll6.0.6001.2278796,25628-Oct-201015:02x64
Lpk.dll6.0.6001.2278732,76828-Oct-201015:03x64
Atmfd.dll5.1.2.230367,10428-Oct-201014:05x64
Atmlib.dll5.1.2.23048,12828-Oct-201016:29x64
Dciman32.dll6.0.6002.1805114,33615-Jun-200915:10x64
Fontsub.dll6.0.6002.1827296,25616-Jun-201016:30x64
Lpk.dll6.0.6001.1800032,76819-Jan-200808:02x64
Atmfd.dll5.1.2.230367,10428-Oct-201014:06x64
Atmlib.dll5.1.2.23048,12828-Oct-201016:18x64
Dciman32.dll6.0.6002.2251414,33628-Oct-201016:19x64
Fontsub.dll6.0.6002.2251496,25628-Oct-201016:19x64
Lpk.dll6.0.6002.2251432,76828-Oct-201016:20x64
Atmfd.dll5.1.2.230292,35228-Oct-201013:03x86
Atmlib.dll5.1.2.23034,30428-Oct-201015:02x86
Dciman32.dll6.0.6001.1827210,24015-Jun-200915:20x86
Fontsub.dll6.0.6001.1849372,70416-Jun-201015:12x86
Lpk.dll6.0.6001.1800023,55219-Jan-200807:32x86
Atmfd.dll5.1.2.230292,35228-Oct-201013:01x86
Atmlib.dll5.1.2.23034,30428-Oct-201014:36x86
Dciman32.dll6.0.6001.2278710,24028-Oct-201014:36x86
Fontsub.dll6.0.6001.2278772,70428-Oct-201014:37x86
Lpk.dll6.0.6001.2278723,55228-Oct-201014:40x86
Atmfd.dll5.1.2.230292,35228-Oct-201013:27x86
Atmlib.dll5.1.2.23034,30428-Oct-201015:44x86
Dciman32.dll6.0.6002.1805110,24015-Jun-200914:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.1827272,70416-Jun-201015:30x86
Lpk.dll6.0.6002.1800523,55211-Apr-200906:26x86
Atmfd.dll5.1.2.230292,35228-Oct-201013:44x86
Atmlib.dll5.1.2.23034,30428-Oct-201016:16x86
Dciman32.dll6.0.6002.2251410,24028-Oct-201016:16x86
Fontsub.dll6.0.6002.2251472,70428-Oct-201016:17x86
Lpk.dll6.0.6002.2251423,55228-Oct-201016:20x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.230766,97628-Oct-201013:09IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23092,16028-Oct-201014:48IA-64
Dciman32.dll6.0.6001.1800029,18419-Jan-200808:26IA-64
Fontsub.dll6.0.6001.18344196,09619-Oct-200914:12IA-64
Lpk.dll6.0.6001.1800068,60819-Jan-200808:28IA-64
Atmfd.dll5.1.2.230767,48828-Oct-201013:09IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23092,16028-Oct-201014:40IA-64
Dciman32.dll6.0.6001.2278729,18428-Oct-201014:41IA-64
Fontsub.dll6.0.6001.22787196,09628-Oct-201014:42IA-64
Lpk.dll6.0.6001.2278768,60828-Oct-201014:43IA-64
Atmfd.dll5.1.2.230767,48828-Oct-201013:41IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23092,16028-Oct-201015:56IA-64
Dciman32.dll6.0.6001.1800029,18419-Jan-200808:26IA-64
Fontsub.dll6.0.6002.18124196,09619-Oct-200913:31IA-64
Lpk.dll6.0.6001.1800068,60819-Jan-200808:28IA-64
Atmfd.dll5.1.2.230767,48828-Oct-201013:41IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23092,16028-Oct-201015:54IA-64
Dciman32.dll6.0.6002.2251429,18428-Oct-201015:55IA-64
Fontsub.dll6.0.6002.22514196,09628-Oct-201015:55IA-64
Lpk.dll6.0.6002.2251468,60828-Oct-201015:56IA-64
Atmfd.dll5.1.2.230292,35228-Oct-201013:03x86
Atmlib.dll5.1.2.23034,30428-Oct-201015:02x86
Dciman32.dll6.0.6001.1827210,24015-Jun-200915:20x86
Fontsub.dll6.0.6001.1849372,70416-Jun-201015:12x86
Lpk.dll6.0.6001.1800023,55219-Jan-200807:32x86
Atmfd.dll5.1.2.230292,35228-Oct-201013:01x86
Atmlib.dll5.1.2.23034,30428-Oct-201014:36x86
Dciman32.dll6.0.6001.2278710,24028-Oct-201014:36x86
Fontsub.dll6.0.6001.2278772,70428-Oct-201014:37x86
Lpk.dll6.0.6001.2278723,55228-Oct-201014:40x86
Atmfd.dll5.1.2.230292,35228-Oct-201013:27x86
Atmlib.dll5.1.2.23034,30428-Oct-201015:44x86
Dciman32.dll6.0.6002.1805110,24015-Jun-200914:51x86
Fontsub.dll6.0.6002.1827272,70416-Jun-201015:30x86
Lpk.dll6.0.6002.1800523,55211-Apr-200906:26x86
Atmfd.dll5.1.2.230292,35228-Oct-201013:44x86
Atmlib.dll5.1.2.23034,30428-Oct-201016:16x86
Dciman32.dll6.0.6002.2251410,24028-Oct-201016:16x86
Fontsub.dll6.0.6002.2251472,70428-Oct-201016:17x86
Lpk.dll6.0.6002.2251423,55228-Oct-201016:20x86

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

File namePackage_1_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,743
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,441
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,906
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,608
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,382
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,098
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,225
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,936
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,225
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,936
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,503
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_0e819a84923b92ab2ae6dab8c641bdfd_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18547_none_62ebf54ed05bc216.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_3e24a4990c6d033fa3e4f1679fefe953_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22787_none_e7ce94dbb27761ab.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_43703b0bd66d2684d38bfae33c4ba97f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22514_none_bad86dd97843b909.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_bfe816865c79d65f12b883a0ff575ce5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18336_none_4ed0e3caedd585c4.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18547_none_a9aee44c5aa07034.manifest
File versionNot Applicable
File size11,391
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22787_none_aa0d434d73de7ce9.manifest
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)28-Oct-2010
Time (UTC)14:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18336_none_ab9f27bc57bf8d37.manifest
File versionNot Applicable
File size11,391
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22514_none_ac3c65b170cebf98.manifest
File versionNot Applicable
File size10,671
Date (UTC)28-Oct-2010
Time (UTC)16:38
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

File nameAmd64_40b24143dd38989312129ddba6b819cf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18336_none_8b4e0f1cfa5c95af.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_42094bd6a03d33ba0342eba543b0d6cb_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18547_none_9c4e23e98b747505.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5b8564d154e668f5e3518e85cc2aa474_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22787_none_d2362649e052d3f1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8164e282a9f75c5d9175e2fc4d487146_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22787_none_afbf67efcf9a6cfe.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8186dc1e5f58f6fc6a5ee2e98fe08c6a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18547_none_5842d13537fd7119.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b314858f79838dad9c34f467d6da6b9b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22514_none_ca3d06c996be0fe0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18547_none_05cd7fd012fde16a.manifest
File versionNot Applicable
File size11,409
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22787_none_062bded12c3bee1f.manifest
File versionNot Applicable
File size10,689
Date (UTC)28-Oct-2010
Time (UTC)15:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18336_none_07bdc340101cfe6d.manifest
File versionNot Applicable
File size11,409
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22514_none_085b0135292c30ce.manifest
File versionNot Applicable
File size10,689
Date (UTC)28-Oct-2010
Time (UTC)16:37
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,753
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,455
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,123
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,046
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,963
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,882
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,963
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,884
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,605
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,542
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,378
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,446
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,378
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,390
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,717
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18547_none_10222a22475ea365.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22787_none_10808923609cb01a.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)28-Oct-2010
Time (UTC)14:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18336_none_12126d92447dc068.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22514_none_12afab875d8cf2c9.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)28-Oct-2010
Time (UTC)16:24
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

File nameIa64_0493e68158c3a0c148d7f70b212dfa82_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18547_none_aa6d5f768a3d9605.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_358b10332708eae6b199068825ec1bed_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18336_none_62fe278d8372b063.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_63dd1b2d766a4b69511f92976cdbde0d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18547_none_431ca2e30d63de1c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_804f7334eaebfd03fa7b9073ff6fc76f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22787_none_ae2099308864b120.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_96bd18b3e543985212828ef224ccd003_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22787_none_af6fde33939ac2ad.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_eeb6ac7f6b80da6db3d2407ec7f4684b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22514_none_c63f5fcf1fd3eb88.manifest
File versionNot Applicable
File size1,030
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18547_none_a9b088425a9e7930.manifest
File versionNot Applicable
File size11,400
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22787_none_aa0ee74373dc85e5.manifest
File versionNot Applicable
File size10,680
Date (UTC)28-Oct-2010
Time (UTC)14:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18336_none_aba0cbb257bd9633.manifest
File versionNot Applicable
File size11,400
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22514_none_ac3e09a770ccc894.manifest
File versionNot Applicable
File size10,680
Date (UTC)28-Oct-2010
Time (UTC)16:11
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,748
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,875
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,958
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,875
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,275
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,202
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,275
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,202
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,549
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,708
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:48
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18547_none_10222a22475ea365.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22787_none_10808923609cb01a.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)28-Oct-2010
Time (UTC)14:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18336_none_12126d92447dc068.manifest
File versionNot Applicable
File size13,145
Date (UTC)29-Oct-2010
Time (UTC)07:49
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22514_none_12afab875d8cf2c9.manifest
File versionNot Applicable
File size12,367
Date (UTC)28-Oct-2010
Time (UTC)16:24
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,‏ SPn) וענף שירות (LDR,‏ GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600. 16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMGDR
  6.1.7600. 20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ‏(‎.manifest) וקובצי MUM ‏(‎.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (‎.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.230294,40020-Oct-201002:58x86
Atmlib.dll5.1.2.23034,30420-Oct-201004:54x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.1644470,65619-Oct-200914:10x86
Lpk.dll6.1.7600.1638526,62414-Jul-200901:15x86
Atmfd.dll5.1.2.230294,40020-Oct-201002:52x86
Atmlib.dll5.1.2.23034,30420-Oct-201004:44x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.2082170,65620-Oct-201004:45x86
Lpk.dll6.1.7600.1638526,62414-Jul-200901:15x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.230367,10420-Oct-201003:05x64
Atmlib.dll5.1.2.23046,08020-Oct-201005:20x64
Dciman32.dll6.1.7600.1638514,33614-Jul-200901:40x64
Fontsub.dll6.1.7600.16444100,86419-Oct-200914:46x64
Lpk.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:41x64
Atmfd.dll5.1.2.230367,10420-Oct-201003:21x64
Atmlib.dll5.1.2.23046,08020-Oct-201005:36x64
Dciman32.dll6.1.7600.1638514,33614-Jul-200901:40x64
Fontsub.dll6.1.7600.20821100,86420-Oct-201005:37x64
Lpk.dll6.1.7600.1638541,98414-Jul-200901:41x64
Atmfd.dll5.1.2.230294,40020-Oct-201002:58x86
Atmlib.dll5.1.2.23034,30420-Oct-201004:54x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.1644470,65619-Oct-200914:10x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
Atmfd.dll5.1.2.230294,40020-Oct-201002:52x86
Atmlib.dll5.1.2.23034,30420-Oct-201004:44x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.2082170,65620-Oct-201004:45x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Atmfd.dll5.1.2.230767,48820-Oct-201002:33IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23091,64820-Oct-201004:27IA-64
Dciman32.dll6.1.7600.1638532,76814-Jul-200901:45IA-64
Fontsub.dll6.1.7600.16444197,63219-Oct-200913:08IA-64
Lpk.dll6.1.7600.1638573,72814-Jul-200901:46IA-64
Atmfd.dll5.1.2.230767,48820-Oct-201002:34IA-64
Atmlib.dll5.1.2.23091,64820-Oct-201004:27IA-64
Dciman32.dll6.1.7600.1638532,76814-Jul-200901:45IA-64
Fontsub.dll6.1.7600.20821197,63220-Oct-201004:29IA-64
Lpk.dll6.1.7600.1638573,72814-Jul-200901:46IA-64
Atmfd.dll5.1.2.230294,40020-Oct-201002:58x86
Atmlib.dll5.1.2.23034,30420-Oct-201004:54x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.1644470,65619-Oct-200914:10x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86
Atmfd.dll5.1.2.230294,40020-Oct-201002:52x86
Atmlib.dll5.1.2.23034,30420-Oct-201004:44x86
Dciman32.dll6.1.7600.1638510,24014-Jul-200901:15x86
Fontsub.dll6.1.7600.2082170,65620-Oct-201004:45x86
Lpk.dll6.1.7600.1638525,60014-Jul-200901:11x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

File namePackage_1_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,781
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,479
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,786
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,484
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,766
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,464
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,440
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,859
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_a210d23d01a56a7a12b9564232860185_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_3cd55839df82de9d.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_c1d1f9d3480de57c91247cacc972ed2a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_f00ed6fa060a8024.manifest
File versionNot Applicable
File size691
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_a99aa339bbe5a0c7.manifest
File versionNot Applicable
File size6,206
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:47
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_aa6ff15ed4ca7a21.manifest
File versionNot Applicable
File size6,206
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:47
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

File nameAmd64_54b2ddf671008f9011406f010a070ba9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_15c93d701f535681.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_84db0215ce6036f0859aaebff1f5c171_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_15a15e9752e6f682.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_86ccaf50785907b1eec84c4ffa8faf6a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_5678a90295435962.manifest
File versionNot Applicable
File size1,032
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d715039a3d361fa3f317118a77d11ce7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_f924290bc1c93322.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_eedbdaa0370a06f0a32f642b3800cf07_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_189e14f282a4a9cc.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f881c8b6010dec9df0be6b8886a9d2a8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_b8d7253dd8ed6514.manifest
File versionNot Applicable
File size695
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_05b93ebd744311fd.manifest
File versionNot Applicable
File size6,208
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_068e8ce28d27eb57.manifest
File versionNot Applicable
File size6,208
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:52
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,791
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,493
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,210
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,069
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,014
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,869
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,981
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,901
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,303
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,382
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,503
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_100de90fa8a3d3f8.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:52
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_10e33734c188ad52.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:52
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

File nameIa64_045b5b116ec78bfd589f824a4b4f245f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_6f926d01440f6def.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_84db0215ce6036f0859aaebff1f5c171_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_b98467099a878e48.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_8f10936271be57195158d69f46bf24d7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_063cefa90bf230a7.manifest
File versionNot Applicable
File size693
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_eedbdaa0370a06f0a32f642b3800cf07_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_bc811d64ca454192.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_a99c472fbbe3a9c3.manifest
File versionNot Applicable
File size6,207
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_aa719554d4c8831d.manifest
File versionNot Applicable
File size6,207
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,792
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,640
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2296199_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,008
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2296199~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,859
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,940
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2296199_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,975
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,673
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:14
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16691_none_100de90fa8a3d3f8.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-gdi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20821_none_10e33734c188ad52.manifest
File versionNot Applicable
File size5,549
Date (UTC)21-Oct-2010
Time (UTC)00:42
PlatformNot Applicable