סינון תוצאות חיפוש שגוי מסוימות ב- Forefront TMG 2010 SP1

חל על: Forefront Threat Management Gateway 2010

תופעות


עדכון זה משפר את תוצאות החיפוש ב- Microsoft Forefront איום ניהול שער (TMG) 2010 Service Pack 1 (SP1). עדכון זה מסיר חלק מהתוכן שגוי מתוך תוצאות החיפוש.

פתרון


מידע עדכון

כדי לפתור בעיה זו, התקן את עדכון התוכנה המתואר במאמר Microsoft Knowledge Base (KB) הבא:
2288910  תיאור של עדכון תוכנה 1 עבור Forefront איום ניהול שער 2010 Service Pack 1

מצב


Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.

מידע נוסף


לקבלת מידע נוסף על מינוח עדכוני התכנה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft