And. הפונקציה DB() או על OR. הפונקציה DB() אינה יכולה להכיל יותר מ- 40 בפרמטרים באופן בלתי צפוי אתר SharePoint 2010

חל על: SharePoint Server 2010SharePoint Foundation 2010

תופעות


שקול את התרחיש הבא. אתה מנסה להשתמש את and. DB() פונקציה או על OR. DB() פונקציה באתר של Microsoft SharePoint Server 2010 או באתר של Microsoft SharePoint Foundation 2010. הפונקציה כוללת יותר מ- 40 הפרמטרים שהוגדרו. בתרחיש זה, אתה מקבל את הודעת השגיאה הבאה:  
אין אפשרות להשלים פעולה זו.

פתרון


כדי לפתור בעיה זו, החל בחבילות התיקון החם הבאות:
2276338 תיאור חבילת התיקון החם עבור SharePoint Server 2010 (x-acsrvwfe-none.msp): 31 באוגוסט, 2010
2266423 תיאור חבילת התיקון החם עבור SharePoint Foundation 2010 (Sts-x-none.msp): 31 באוגוסט, 2010

מצב


Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.