אוסף עדכונים זמין עבור Internet Explorer עבור Windows Embedded CE 6.0 (ינואר 2011)


מבוא


אוסף עדכונים זמין עבור Windows Internet Explorer עבור Windows Embedded CE 6.0. אוסף עדכונים זה פותר גם את בעיות האבטחה המתוארות במאמר הבא של מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2183461 MS10-053: עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer

מידע נוסף


מידע על עדכון תוכנה

עדכון תוכנה נתמך זמין כעת מ- Microsoft כעדכון חודשי של Windows Embedded CE 6.0 (ינואר 2011). באפשרותך לאשר זאת על-ידי גלילה לסעיף "פרטי קובץ". שם קובץ החבילה מכיל את גירסת המוצר, התאריך, מספר מאמר Knowledge Base וסוג המעבד. תבנית שם קובץ החבילה היא:
Product version-yymmdd-kbnnnnnn-processor type
לדוגמה: Wincepb50-060503-kb917590-armv4i.msi הוא התיקון של ARMV4i Windows CE 5.0 Platform Builder המתואר במאמר KB מספר 917590 שנכלל בעדכון החודשי של מאי 2006. כדי לפתור בעיה זו באופן מיידי, לחץ על מספר המאמר הבא לקבלת מידע אודות השגת Windows CE Platform Builder והעדכונים המרכזיים של תוכנת מערכת ההפעלה:
837392 כיצד לאתר את התיקונים המרכזיים של מערכת ההפעלה עבור מוצרי Microsoft Windows CE Platform Builder
הערה עדכון חודשי זה של Windows Embedded CE 6.0 זמין להורדה גם דרך אתר מרכז ההורדות הבא של Microsoft: 

תנאים מוקדמים

עדכון זה נתמך רק אם כל העדכונים שפורסמו קודם לכן עבור מוצר זה מותקנים אף הם.

דרישה להפעלה מחדש

לאחר החלת עדכון זה, עליך לבצע בנייה נקייה של הפלטפורמה כולה. לשם כך, היעזר באחת מהשיטות הבאות:
  • בתפריט Build, לחץ על Clean Solution (פתרון נקי), ואז לחץ על Build Solution.
  • בתפריט Build, לחץ על Rebuild Solution.
אין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון תוכנה זה.

מידע על החלפת עדכון

עדכון זה אינו מחליף עדכונים אחרים כלשהם.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של חבילת עדכון תוכנה זו כוללת את תכונות הקובץ המפורטות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
File nameFile sizeDateTimePath
Windows embedded ce 6.0_update_kb2464612.htm7,62710-Jan-201120:44110110_kb2464612
Mshtml.def1,11523-Nov-201004:46Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Mshtml.lib86,940,81423-Nov-201004:49Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Debug
Mshtml.def1,11523-Nov-201004:42Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Mshtml.lib67,757,36423-Nov-201004:45Public\Ie\Oak\Lib\Armv4i\Retail
Mshtml.def1,11523-Nov-201004:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mshtml.lib84,066,11023-Nov-201004:58Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Mshtml.def1,11523-Nov-201004:50Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mshtml.lib63,551,32423-Nov-201004:54Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Mshtml.def1,11523-Nov-201005:03Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mshtml.lib84,093,00023-Nov-201005:06Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Mshtml.def1,11523-Nov-201004:59Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mshtml.lib63,572,78023-Nov-201005:02Public\Ie\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Mshtml.def1,11523-Nov-201005:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Mshtml.lib84,983,41423-Nov-201005:15Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Debug
Mshtml.def1,11523-Nov-201005:07Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Mshtml.lib63,825,87823-Nov-201005:11Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv\Retail
Mshtml.def1,11523-Nov-201005:20Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Mshtml.lib84,995,87823-Nov-201005:24Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Debug
Mshtml.def1,11523-Nov-201005:16Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Mshtml.lib63,838,53023-Nov-201005:19Public\Ie\Oak\Lib\Mipsiv_fp\Retail
Mshtml.def1,11523-Nov-201005:29Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mshtml.lib76,314,16423-Nov-201005:32Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Debug
Mshtml.def1,11523-Nov-201005:24Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mshtml.lib58,681,96423-Nov-201005:28Public\Ie\Oak\Lib\Sh4\Retail
Mshtml.def1,11523-Nov-201004:38Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Mshtml.lib67,947,38823-Nov-201004:41Public\Ie\Oak\Lib\X86\Debug
Mshtml.def1,11523-Nov-201004:34Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail
Mshtml.lib57,485,98223-Nov-201004:37Public\Ie\Oak\Lib\X86\Retail

מידע נוסף


לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)