MS11-009: פגיעות במנועי Scripting של JScript ושל VBScript עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק


מבוא


Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-009. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft: לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft: עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים


הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,‏ SPn) וענף שירות (LDR,‏ GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600. 16xxxWindows 7 and Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600. 20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
  6.1.760‎0.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760‎0.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST ‏(‎.manifest) וקובצי MUM ‏(‎.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (‎.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Jscript.dll5.8.7600.16732716,80005-Jan-201105:34x86
Jscript.dll5.8.7600.20873716,80005-Jan-201105:31x86
Jscript.dll5.8.7601.17535716,80005-Jan-201105:52x86
Jscript.dll5.8.7601.21634716,80005-Jan-201105:33x86
Vbscript.dll5.8.7600.16732428,03205-Jan-201105:37x86
Vbscript.dll5.8.7600.20873428,03205-Jan-201105:33x86
Vbscript.dll5.8.7601.17535428,03205-Jan-201105:55x86
Vbscript.dll5.8.7601.21634428,03205-Jan-201105:36x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Jscript.dll5.8.7600.16732852,48005-Jan-201106:16x64
Jscript.dll5.8.7600.20873852,48005-Jan-201106:19x64
Jscript.dll5.8.7601.17535919,04005-Jan-201110:32x64
Jscript.dll5.8.7601.21634919,04005-Jan-201106:18x64
Vbscript.dll5.8.7600.16732612,35205-Jan-201106:20x64
Vbscript.dll5.8.7600.20873612,35205-Jan-201106:24x64
Vbscript.dll5.8.7601.17535612,86405-Jan-201110:34x64
Vbscript.dll5.8.7601.21634612,86405-Jan-201106:18x64
Jscript.dll5.8.7600.16732716,80005-Jan-201105:34x86
Jscript.dll5.8.7600.20873716,80005-Jan-201105:31x86
Jscript.dll5.8.7601.17535716,80005-Jan-201105:52x86
Jscript.dll5.8.7601.21634716,80005-Jan-201105:33x86
Vbscript.dll5.8.7600.16732428,03205-Jan-201105:37x86
Vbscript.dll5.8.7600.20873428,03205-Jan-201105:33x86
Vbscript.dll5.8.7601.17535428,03205-Jan-201105:55x86
Vbscript.dll5.8.7601.21634428,03205-Jan-201105:36x86
Jscript.dll5.8.7600.16732716,80005-Jan-201105:34x86
Jscript.dll5.8.7600.20873716,80005-Jan-201105:31x86
Jscript.dll5.8.7601.17535716,80005-Jan-201105:52x86
Jscript.dll5.8.7601.21634716,80005-Jan-201105:33x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Jscript.dll5.8.7600.167321,769,98405-Jan-201105:16IA-64
Jscript.dll5.8.7600.208731,769,98405-Jan-201105:09IA-64
Jscript.dll5.8.7601.175351,769,98405-Jan-201104:59IA-64
Jscript.dll5.8.7601.216341,769,98405-Jan-201105:08IA-64
Vbscript.dll5.8.7600.167321,158,65605-Jan-201105:21IA-64
Vbscript.dll5.8.7600.208731,158,65605-Jan-201105:10IA-64
Vbscript.dll5.8.7601.175351,158,65605-Jan-201105:00IA-64
Vbscript.dll5.8.7601.216341,158,65605-Jan-201105:11IA-64
Jscript.dll5.8.7600.16732716,80005-Jan-201105:34x86
Jscript.dll5.8.7600.20873716,80005-Jan-201105:31x86
Jscript.dll5.8.7601.17535716,80005-Jan-201105:52x86
Jscript.dll5.8.7601.21634716,80005-Jan-201105:33x86
Vbscript.dll5.8.7600.16732428,03205-Jan-201105:37x86
Vbscript.dll5.8.7600.20873428,03205-Jan-201105:33x86
Vbscript.dll5.8.7601.17535428,03205-Jan-201105:55x86
Vbscript.dll5.8.7601.21634428,03205-Jan-201105:36x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

File namePackage_1_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,807
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,801
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,712
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,700
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,424
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,045
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,389
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,811
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,995
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,516
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,985
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,498
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,622
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,846
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,233
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,316
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,359
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,410
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,028
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_1c8b6bd2fc0c6fa84a4ba50927bf9876_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_ad670dd8caf9b19f.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_3796c5ec5cc1a323b09fa412c8a91453_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_97cfb4c8010df573.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_42ede116a6b0d07d50b25db46917e9d8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_5e0a90c5e64cca39.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_52897ad017502964e5de1d95301af0c9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_485fee526790226b.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_65674bc924f06db40cc82cd74938d426_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_a477fc209a678505.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_8eb4c6e35aff405aa68e9f93b76b1ce6_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_b0a1c31becb7be39.manifest
File versionNot Applicable
File size705
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_a457a589f9667e1274566a556df9d921_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_d4b9940ddd82f29f.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_ab9f255fb08e6ea00f17292d6746d126_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_35f4bd22270d450b.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_9da39c47cf5401dd.manifest
File versionNot Applicable
File size22,972
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_9e02f9ace8912ac2.manifest
File versionNot Applicable
File size22,972
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_9f8cfa2bcc77b9ce.manifest
File versionNot Applicable
File size22,972
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_a01596ace5964041.manifest
File versionNot Applicable
File size22,972
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:01
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_48636fc88f14b59c.manifest
File versionNot Applicable
File size32,312
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_48c2cd2da851de81.manifest
File versionNot Applicable
File size32,312
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_4a4ccdac8c386d8d.manifest
File versionNot Applicable
File size32,312
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:32
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_4ad56a2da556f400.manifest
File versionNot Applicable
File size32,312
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

File nameAmd64_07e4f011c98e45a83527f5db6d8e49c4_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_bbdcfbdfa7ffa880.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0b6d2e0a142375d939fe020dd4794f2f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_fc8bbcd347e7340c.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_152fbdd20f16ca27f627e12972aaca3f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_f7a38efd736a2f6c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_18739e3f44d3380f44dcc9057c1fce40_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_5f10a2ac126d8dba.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1a6304470913f689e674b6b0b9e6c18b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_7baa14c0a11bbccd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3578b181bd4010966d426741f363340d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_cd3e681eecf0d76d.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_35b9fdb1eeafc4b70bab37bff4878b48_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_2b4e2551e45b45a0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3f150738c8f1837248856522039f7808_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_f7cd17c1a6b32260.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_447e6b12b0558524d53a4444eda1dc7a_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_44b303ac78fa3088.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_48d162b9b28839bab2f8dc94ba09eca5_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_5a8f1ee24a37e29a.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5aebacd4767f3f62fc68797803ab3243_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_c0311fbece39d84d.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5bf0f9561a33495135902396564d3ce7_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_f48d3f1ce689e13d.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5c2fadd1c19bbd41c741e8ff0f23be2d_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_32904f1c5ffe2bbc.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8274cb3be054d612df82ec9171714444_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_401226c52ce6a377.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_87a37d5c88b1684e204943937fd3651d_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_c719a47d31f8362a.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8b05f68bd80c669bbcc236fff251fd6b_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_c575990cda859498.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9c95665c7cfbddf9434f6553f3f652d6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_bb921518c8f04ff6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b5a87494acd4327ddc091630fea7b19f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_2302b70c8ca44331.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_bc939918a63a5f7425f2aa3a382052ed_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_589d6c35c0811d54.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c869d1c284ad8692dffa8c2ab0f4c9cb_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_2e61142dd7489a94.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d649bdcd72fbb3a20641ad9bf481360c_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_5877bdd705288911.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e09122b2d71b782647d33884aeffa348_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_7d3f1774f65a6bf9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e57e781110eb01d6badbca0dbc09ba5e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_39a2bc12a38f59d8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,062
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ed47ba4040ff1dd9371750e9a6e453a8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_b1cf36b949b482c4.manifest
File versionNot Applicable
File size710
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_f9c237cb87b17313.manifest
File versionNot Applicable
File size22,976
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)07:01
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_fa219530a0ee9bf8.manifest
File versionNot Applicable
File size22,976
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_fbab95af84d52b04.manifest
File versionNot Applicable
File size22,976
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)11:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_fc3432309df3b177.manifest
File versionNot Applicable
File size22,976
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:52
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_a4820b4c477226d2.manifest
File versionNot Applicable
File size32,316
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_a4e168b160af4fb7.manifest
File versionNot Applicable
File size32,316
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)07:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_a66b69304495dec3.manifest
File versionNot Applicable
File size32,316
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)11:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_a6f405b15db46536.manifest
File versionNot Applicable
File size32,316
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:56
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,962
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_10_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,896
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,403
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,829
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,249
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,602
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,231
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,588
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,875
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size6,368
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,776
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,083
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,403
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,833
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,642
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,204
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,630
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,184
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,075
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_9_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size6,167
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,926
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,030
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,023
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,093
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,834
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:42
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_0416e21dbc12350e.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_04763f82d54f5df3.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_06004001b935ecff.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_0688dc82d2547372.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_aed6b59e7bd2e8cd.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_af361303951011b2.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_b0c0138278f6a0be.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_b148b00392152731.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:56
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_9da39c47cf5401dd.manifest
File versionNot Applicable
File size22,972
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:09
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_9e02f9ace8912ac2.manifest
File versionNot Applicable
File size22,972
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_9f8cfa2bcc77b9ce.manifest
File versionNot Applicable
File size22,972
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:27
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_a01596ace5964041.manifest
File versionNot Applicable
File size22,972
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:01
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 R2 המבוססות על IA-64

File nameIa64_18174a8fb45f665a7d93e983295adbb0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_1040e08c18ac8a77.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_31e6d98f99100f8879f3703d7b96d2d0_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_2a7eb37c30049c5c.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_49100fbf4dacaa3d9ce360a7446b4b37_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_ae9e851a1c59ca8e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_611a31a3cdb9eaea91aeb195bfb5c7c3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_8cc1d623e87e37d7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_6799be5fb304d5d99e0f06fdfbd952d8_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_358e60ce31e07b5e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_90db96290875f1a7c127006c9aadb965_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_8bfcc5013eec4472.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_98673aa263aafb9e7a98ae34c45ddbfb_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_a789834da8f36eff.manifest
File versionNot Applicable
File size1,058
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cbddcadb9162c305d0ea78256a00749a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_e86aeaeba106c50e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,060
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_9da5403dcf520ad9.manifest
File versionNot Applicable
File size22,974
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_9e049da2e88f33be.manifest
File versionNot Applicable
File size22,974
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_9f8e9e21cc75c2ca.manifest
File versionNot Applicable
File size22,974
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)07:08
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_a0173aa2e594493d.manifest
File versionNot Applicable
File size22,974
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_486513be8f12be98.manifest
File versionNot Applicable
File size32,314
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)07:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_48c47123a84fe77d.manifest
File versionNot Applicable
File size32,314
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_4a4e71a28c367689.manifest
File versionNot Applicable
File size32,314
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)07:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_4ad70e23a554fcfc.manifest
File versionNot Applicable
File size32,314
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,243
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,393
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,225
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,379
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,438
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,194
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2475792_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2475792~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,174
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,141
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,182
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,902
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2475792_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,938
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,538
Date (UTC)06-Jan-2011
Time (UTC)04:41
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.16732_none_0416e21dbc12350e.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7600.20873_none_04763f82d54f5df3.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.17535_none_06004001b935ecff.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-jscript_31bf3856ad364e35_8.0.7601.21634_none_0688dc82d2547372.manifest
File versionNot Applicable
File size21,126
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:55
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16732_none_aed6b59e7bd2e8cd.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:04
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20873_none_af361303951011b2.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17535_none_b0c0138278f6a0be.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)06:22
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-scripting-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21634_none_b148b00392152731.manifest
File versionNot Applicable
File size31,732
Date (UTC)05-Jan-2011
Time (UTC)05:56
PlatformNot Applicable