אין באפשרותך להשתמש ECP לביצוע ניגוב בטלפון נייד בסביבת Exchange Server 2010 SP1


תופעות


לא ניתן להשתמש בלוח הבקרה של Exchange (ECP) לביצוע ניגוב בטלפון נייד בסביבת Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1). בנוסף, תקבל את החריגה הבאה בדפדפן האינטרנט:
הודעה: 0 ש ח אינו functionUrl: http://< כתובת URL >/Scripts/list.jsLine: 20

סיבה


בעיה זו מתרחשת עקב שגיאה ביישום JScript.

פתרון


כדי לפתור בעיה זו, התקן את אוסף העדכונים הבאים:
2579150 תיאור של אוסף העדכונים 4 עבור Exchange Server 2010 Service Pack 1

מצב


Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.

מידע נוסף


לקבלת מידע נוסף אודות אופן הביצוע של ניגוב בטלפון נייד, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: