MS11-044: תיאור עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5.1 ב- Windows 7 Service Pack 1 וב- Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 14 ביוני, 2011


מבוא


Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-044. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft: לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft: עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף


מידע על ההורדה

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

הורדה הורד את החבילה כעת.

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.


בעיות מוכרות ומידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה עם Microsoft .NET Framework 3.5.1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת מניעת גישה או קובץ בשימוש

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

למידע נוסף על בוררי שורות הפקודה השונים שנתמכים על-ידי עדכון זה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

934307  תיאור של Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe) ושל קבצי .msu ב- Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 ו-Windows Server 2008 R2

חובת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלתו אלא אם הקבצים המעודכנים נעולים או בשימוש.

מידע אודות הסרת עדכון

כדי להסיר עדכון זה, השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

מידע על החלפה של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את העדכון שלהלן:
2446710 MS11-028: תיאור עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5.1 ב- Windows 7 Service Pack 1 וב- Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 12 באפריל, 2011

פרטי קבצים


הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows 7 SP1

ענף שירות GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.windows.forms.dll2.0.50727.54465,025,79229-Mar-201122:33
Mscorlib.dll2.0.50727.54464,550,65629-Mar-201122:33
Mscordacwks.dll2.0.50727.5446995,67229-Mar-201122:33
Mscorjit.dll2.0.50727.5446363,85629-Mar-201122:33
Mscorwks.dll2.0.50727.54465,924,17629-Mar-201122:33
Sos.dll2.0.50727.5446388,93629-Mar-201122:33
ענף שירות LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.windows.forms.dll2.0.50727.56625,025,79229-Mar-201122:31
Mscorlib.dll2.0.50727.56624,550,65629-Mar-201122:31
Mscordacwks.dll2.0.50727.5662989,52829-Mar-201122:31
Mscorjit.dll2.0.50727.5662363,85629-Mar-201122:31
Mscorwks.dll2.0.50727.56625,924,17629-Mar-201122:31
Sos.dll2.0.50727.5662388,93629-Mar-201122:31

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 SP1 ושל Windows Server 2008 R2 SP1

ענף שירות GDR
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mscorlib.dll2.0.50727.54464,567,04029-Mar-201122:32x64
Mscordacwks.dll2.0.50727.54461,755,48029-Mar-201122:32x64
Mscorjit.dll2.0.50727.54461,576,27229-Mar-201122:32x64
Mscorwks.dll2.0.50727.54469,992,52829-Mar-201122:32x64
Sos.dll2.0.50727.5446485,19229-Mar-201122:32x64
System.windows.forms.dll2.0.50727.54465,025,79229-Mar-201122:32x86
System.windows.forms.dll2.0.50727.54465,025,79229-Mar-201122:33x86
Mscorlib.dll2.0.50727.54464,550,65629-Mar-201122:33x86
Mscordacwks.dll2.0.50727.5446995,67229-Mar-201122:33x86
Mscorjit.dll2.0.50727.5446363,85629-Mar-201122:33x86
Mscorwks.dll2.0.50727.54465,924,17629-Mar-201122:33x86
Sos.dll2.0.50727.5446388,93629-Mar-201122:33x86
ענף שירות LDR
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mscorlib.dll2.0.50727.56624,567,04029-Mar-201122:30x64
Mscordacwks.dll2.0.50727.56621,755,48029-Mar-201122:30x64
Mscorjit.dll2.0.50727.56621,576,27229-Mar-201122:30x64
Mscorwks.dll2.0.50727.56629,992,52829-Mar-201122:30x64
Sos.dll2.0.50727.5662485,19229-Mar-201122:30x64
System.windows.forms.dll2.0.50727.56625,025,79229-Mar-201122:30x86
System.windows.forms.dll2.0.50727.56625,025,79229-Mar-201122:31x86
Mscorlib.dll2.0.50727.56624,550,65629-Mar-201122:31x86
Mscordacwks.dll2.0.50727.5662989,52829-Mar-201122:31x86
Mscorjit.dll2.0.50727.5662363,85629-Mar-201122:31x86
Mscorwks.dll2.0.50727.56625,924,17629-Mar-201122:31x86
Sos.dll2.0.50727.5662388,93629-Mar-201122:31x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2 SP1

ענף שירות GDR
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mscorlib.dll2.0.50727.54464,009,98429-Mar-201122:26IA-64
Mscordacwks.dll2.0.50727.54463,082,58429-Mar-201122:26IA-64
Mscorjit.dll2.0.50727.54462,557,26429-Mar-201122:26IA-64
Mscorwks.dll2.0.50727.544620,341,07229-Mar-201122:26IA-64
Sos.dll2.0.50727.5446872,77629-Mar-201122:26IA-64
System.windows.forms.dll2.0.50727.54465,025,79229-Mar-201122:26x86
System.windows.forms.dll2.0.50727.54465,025,79229-Mar-201122:33x86
Mscorlib.dll2.0.50727.54464,550,65629-Mar-201122:33x86
Mscordacwks.dll2.0.50727.5446995,67229-Mar-201122:33x86
Mscorjit.dll2.0.50727.5446363,85629-Mar-201122:33x86
Mscorwks.dll2.0.50727.54465,924,17629-Mar-201122:33x86
Sos.dll2.0.50727.5446388,93629-Mar-201122:33x86
ענף שירות LDR
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Mscorlib.dll2.0.50727.56624,009,98429-Mar-201122:24IA-64
Mscordacwks.dll2.0.50727.56623,082,58429-Mar-201122:24IA-64
Mscorjit.dll2.0.50727.56622,557,26429-Mar-201122:24IA-64
Mscorwks.dll2.0.50727.566220,342,09629-Mar-201122:24IA-64
Sos.dll2.0.50727.5662872,77629-Mar-201122:24IA-64
System.windows.forms.dll2.0.50727.56625,025,79229-Mar-201122:24x86
System.windows.forms.dll2.0.50727.56625,025,79229-Mar-201122:31x86
Mscorlib.dll2.0.50727.56624,550,65629-Mar-201122:31x86
Mscordacwks.dll2.0.50727.5662989,52829-Mar-201122:31x86
Mscorjit.dll2.0.50727.5662363,85629-Mar-201122:31x86
Mscorwks.dll2.0.50727.56625,924,17629-Mar-201122:31x86
Sos.dll2.0.50727.5662388,93629-Mar-201122:31x86