MS11-040: פגיעות בלקוח חומת אש של Threat Management Gateway עלולה לגרום לביצוע קוד מרחוק: 14 ביוני, 2011

חל על: Forefront Threat Management Gateway 2010 EnterpriseForefront Threat Management Gateway 2010 Standard

עדכון אבטחה זה והפגיעות הנדונה בעלון האבטחה חלים רק על לקוחות עבור מוצרים הכוללים רכיבי שרת ולקוח ואשר רשומים בסעיף "חל על".

מבוא


Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-040. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג (866) PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft: לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft: עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

בעיות מוכרות בהתקנת עדכון אבטחה זה

בעת התקנת עדכון אבטחה זה על מחשב המריץ לקוח Microsoft Forefront Threat Management Gateway, Microsoft ActiveSync אינו פועל, או שיישום הקורא לפונקציה NSPLookupServiceNext() עלולה לקרוס בעת זיהוי שמות.

לקבלת מידע נוסף אודות בעיה מוכרת זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2620191 תיקון: עדכון אבטחה 2520426 גורם לרגרסיה במחשב המריץ את לקוח Forefront Threat Management Gateway

מידע קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fwcmgmt.exe7.0.7734.182240,92012-Apr-201104:58x86
Fwcwsp.dll7.0.7734.182348,55212-Apr-201104:58x86
Fwcwsp64.dll7.0.7734.182357,35212-Apr-201104:58x64