סריקה אתר נכשלת כאשר יש אתר SharePoint Server 2010 טענות לזמין מרובים של קבצי cookie

חל על: SharePoint Server 2010

תופעות


שקול את התרחיש הבא:
  • יש לך אתר Microsoft SharePoint Server 2010 טענות לזמין.
  • באתר SharePoint Server 2010 טענות לזמין יש מספר קובצי ה-cookie.
  • נסה לסרוק את האתר.
בתרחיש זה, הסריקה נכשל. בנוסף, כאשר משתמשים מנסים לחפש משהו, הם מקבלים שגיאה הודעה שהגישה נדחתה.

מצב


Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.

פתרון


כדי לפתור בעיה זו, התקן את חבילות העדכון הבאים:
2516471 תיאור חבילת התיקון החם עבור SharePoint Server 2010 (x-osrchwfe-none.msp): 26 באפריל, 2011
2516472 תיאור חבילת התיקון החם עבור SharePoint Server 2010 (sts-x-none.msp): 26 באפריל, 2011