שירות Microsoft Exchange RPC לקוח Access קורס לסירוגין על שרת Exchange Server 2010


תופעות


שירות Microsoft Exchange RPC לקוח Access קורס לסירוגין בשרת Microsoft Exchange Server 2010. בנוסף, האירוע הבא נרשם:הערות
  • בעיה זו מתרחשת בדרך כלל כאשר ניגש נציג של תיבת דואר תיבת דואר, ביקורת תיבות דואר רישום זמין ואת שירות הטופולוגיה הספריה הפעילה של Microsoft Exchange מופסק בשרת.
  • כאשר בעיה זו מתרחשת, לקוחות אינם יכולים להתחבר לשרת Exchange Server 2010.

סיבה


בעיה זו מתרחשת מאחר מתרחשת חריג של System.InvalidOperationException.

פתרון


כדי לפתור בעיה זו, התקן את אוסף העדכונים הבאים:
2579150 תיאור של אוסף העדכונים 4 עבור Exchange Server 2010 Service Pack 1

מצב


Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.

מידע נוסף


לקבלת מידע נוסף אודות תיבת הדואר רישום ביקורת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: