MS11-025: תיאור של עדכון האבטחה עבור Visual Studio 2008 SP1: 14 ביוני, 2011


מבוא


Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-025. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft: לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft: עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף


בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

  • אשף ההתקנה מזהה את ההתקנה כ"עדכון תוכנה". יש לזהות אותו כ"עדכון אבטחה". לאחר התקנת עדכון האבטחה, ההתקנה מופיעה ברשימה "עדכונים מותקנים" כ"תיקון חם עבור Microsoft Visual Studio". הוא אמור להיות רשום כ"עדכון אבטחה עבור Microsoft Visual Studio".
    Microsoft בודקת בעיה זו, ותפרסם מידע נוסף במאמר זה כשהמידע יהיה זמין.

מידע על החלפה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שלהלן:
2465361 MS11-025: תיאור של עדכון האבטחה עבור Visual Studio 2008 SP1: 12 באפריל, 2011

פרטי קבצים


הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

File nameFile versionFile sizeDateTime
afxctl.rc10,68019-Apr-201116:37
afxdb.rc3,89919-Apr-201116:37
afxolecl.rc2,45119-Apr-201116:37
afxolesv.rc1,71119-Apr-201116:37
afxprint.rc3,56519-Apr-201116:37
afxres.rc11,15519-Apr-201116:37
atlres.rc1,05319-Apr-201116:37
chkstk.obj1,37319-Apr-201116:39
array16,41719-Apr-201116:39
array16,41719-Apr-201116:39
atl90.amd64.pdb3,870,72019-Apr-201116:39
atl90.i386.pdb4,009,98419-Apr-201116:36
atl90.ia64.pdb4,231,16819-Apr-201116:38
mfc90.amd64.pdb20,836,35219-Apr-201116:39
mfc90.i386.pdb19,828,73619-Apr-201116:36
mfc90d.amd64.pdb26,955,77619-Apr-201116:39
mfc90d.i386.pdb25,833,47219-Apr-201116:36
mfc90u.amd64.pdb20,901,88819-Apr-201116:39
mfc90u.i386.pdb19,894,27219-Apr-201116:36
mfc90ud.amd64.pdb27,119,61619-Apr-201116:39
mfc90ud.i386.pdb25,980,92819-Apr-201116:36
mfcm90.amd64.pdb3,010,56019-Apr-201116:39
mfcm90.i386.pdb3,092,48019-Apr-201116:36
mfcm90d.amd64.pdb3,100,67219-Apr-201116:39
mfcm90d.i386.pdb3,117,05619-Apr-201116:36
mfcm90u.amd64.pdb3,010,56019-Apr-201116:39
mfcm90u.i386.pdb3,108,86419-Apr-201116:36
mfcm90ud.amd64.pdb3,108,86419-Apr-201116:39
mfcm90ud.i386.pdb3,125,24819-Apr-201116:36
msvcm90.amd64.pdb1,838,08019-Apr-201116:39
msvcm90.i386.pdb1,805,31219-Apr-201116:36
msvcm90.ia64.pdb1,944,57619-Apr-201116:38
msvcm90d.amd64.pdb2,255,87219-Apr-201116:39
msvcm90d.i386.pdb2,223,10419-Apr-201116:36
msvcm90d.ia64.pdb2,354,17619-Apr-201116:38
msvcp90.amd64.pdb3,943,42419-Apr-201116:39
msvcp90.i386.pdb3,582,97619-Apr-201116:36
msvcp90.ia64.pdb4,754,43219-Apr-201116:38
msvcp90d.amd64.pdb4,901,88819-Apr-201116:39
msvcp90d.i386.pdb4,336,64019-Apr-201116:36
msvcp90d.ia64.pdb5,671,93619-Apr-201116:38
msvcr90.amd64.pdb4,779,00819-Apr-201116:39
msvcr90.i386.pdb4,762,62419-Apr-201116:36
msvcr90.ia64.pdb5,344,25619-Apr-201116:38
msvcr90d.amd64.pdb5,835,77619-Apr-201116:39
msvcr90d.i386.pdb5,639,16819-Apr-201116:36
msvcr90d.ia64.pdb5,835,77619-Apr-201116:38
random83,27319-Apr-201116:39
random83,27319-Apr-201116:39
ThemeHelper.cpp4,64219-Apr-201116:37
tuple12,37119-Apr-201116:39
tuple12,37119-Apr-201116:39
vcomp90.amd64.pdb1,519,61619-Apr-201116:39
vcomp90.i386.pdb1,585,15219-Apr-201116:37
vcomp90.ia64.pdb1,568,76819-Apr-201116:38
vcomp90d.amd64.pdb1,699,84019-Apr-201116:39
vcomp90d.i386.pdb1,724,41619-Apr-201116:37
vcomp90d.ia64.pdb1,708,03219-Apr-201116:38
xxfunction9,84519-Apr-201116:39
xxfunction9,84519-Apr-201116:39
afxframeimpl.cpp56,20419-Apr-201116:37
afxglobals.cpp34,27819-Apr-201116:37
afxglobals.h10,14419-Apr-201116:37
afxtoolbarimages.cpp76,66519-Apr-201116:37
afxvisualmanager.cpp120,15219-Apr-201116:37
algorithm195,31019-Apr-201116:39
algorithm195,31019-Apr-201116:39
align.c15,60319-Apr-201116:39
almapdll.lib18,73619-Apr-201116:39
almap.lib17,80819-Apr-201116:39
appcore.cpp31,33519-Apr-201116:37
Atl.lib20,01219-Apr-201116:37
atl.lib21,88219-Apr-201116:38
atl.lib19,25619-Apr-201116:39
atl90.dll9.0.30729.6161176,45619-Apr-201111:03
atl90.dll9.0.30729.6161416,07219-Apr-201111:23
atl90.dll9.0.30729.6161159,04819-Apr-201111:42
atlassem.h2,03719-Apr-201116:37
atlbuild.h57219-Apr-201116:37
atlcom.h173,18619-Apr-201116:37
atlcomcli.h68,58919-Apr-201116:37
atldb.h384,02919-Apr-201116:37
atldload.lib396,14819-Apr-201116:37
atldload.lib493,48019-Apr-201116:38
atldload.lib429,02219-Apr-201116:39
atlhost.h77,91319-Apr-201116:37
atls.lib1,413,00619-Apr-201116:37
atls.lib1,354,52619-Apr-201116:38
atls.lib1,114,53619-Apr-201116:39
atls.pdb1,880,06419-Apr-201116:37
atls.pdb1,888,25619-Apr-201116:38
atls.pdb1,888,25619-Apr-201116:39
atlsd.lib1,784,14419-Apr-201116:37
atlsd.lib2,031,79819-Apr-201116:38
atlsd.lib1,605,96019-Apr-201116:39
atlsd.pdb1,888,25619-Apr-201116:37
atlsd.pdb1,888,25619-Apr-201116:39
bardock.cpp25,37219-Apr-201116:37
binmode.obj3,77719-Apr-201116:39
comdef.h8,73119-Apr-201116:37
commode.obj10,61519-Apr-201116:39
complex33,62819-Apr-201116:39
complex32,10519-Apr-201116:39
crtassem.h95119-Apr-201116:39
crtassem.h1,29819-Apr-201116:39
crtdefs.h107,91919-Apr-201116:39
crtdefs.h97,32719-Apr-201116:39
dbgheap.c105,74819-Apr-201116:39
deque39,24719-Apr-201116:39
deque39,24719-Apr-201116:39
dllinit.cpp24,64619-Apr-201116:37
functional35,12019-Apr-201116:39
functional35,12019-Apr-201116:39
fp10.obj12,06519-Apr-201116:39
hash_map9,46219-Apr-201116:39
hash_map9,46219-Apr-201116:39
hash_set8,18319-Apr-201116:39
hash_set8,18319-Apr-201116:39
intrin.h89,12919-Apr-201116:39
intrin.h91,68319-Apr-201116:39
invalidcontinue.obj12,05119-Apr-201116:39
iosfwd30,41319-Apr-201116:39
iosfwd24,92619-Apr-201116:39
libcmt.lib9,217,40819-Apr-201116:39
libcmt.lib12,760,90819-Apr-201116:38
libcmt.lib9,972,55619-Apr-201116:39
libcmt.pdb167,93619-Apr-201116:37
libcmt.pdb167,93619-Apr-201116:38
libcmt.pdb167,93619-Apr-201116:39
libcmtd.lib11,361,33019-Apr-201116:39
libcmtd.lib16,469,32419-Apr-201116:38
libcmtd.lib12,701,22819-Apr-201116:39
libcmtd.pdb176,12819-Apr-201116:37
libcmtd.pdb176,12819-Apr-201116:38
libcmtd.pdb176,12819-Apr-201116:39
libcpmt.lib5,349,92819-Apr-201116:39
libcpmt.lib8,755,30419-Apr-201116:38
libcpmt.lib6,963,46219-Apr-201116:39
libcpmt.pdb331,77619-Apr-201116:37
libcpmt.pdb339,96819-Apr-201116:38
libcpmt.pdb339,96819-Apr-201116:39
libcpmtd.lib6,781,27019-Apr-201116:39
libcpmtd.lib11,714,09019-Apr-201116:38
libcpmtd.lib9,299,51819-Apr-201116:39
libcpmtd.pdb356,35219-Apr-201116:37
libcpmtd.pdb356,35219-Apr-201116:38
libcpmtd.pdb356,35219-Apr-201116:39
loosefpmath.obj12,35219-Apr-201116:39
memory50,16819-Apr-201116:39
memory50,16819-Apr-201116:39
mfc.bsc18,713,60019-Apr-201116:37
microsoft.VC90.MFCLOC.man5,88219-Apr-201111:42
mfc90.dll9.0.30729.61615,086,53619-Apr-201111:03
mfc90.dll9.0.30729.61613,766,60019-Apr-201111:42
mfc90.lib5,196,14819-Apr-201116:39
mfc90.lib5,197,22419-Apr-201116:37
mFC90CHS.dll9.0.30729.616135,66419-Apr-201111:03
mFC90CHS.dll9.0.30729.616135,66419-Apr-201111:42
mFC90CHT.dll9.0.30729.616136,68819-Apr-201111:03
mFC90CHT.dll9.0.30729.616136,68819-Apr-201111:42
mfc90d.dll9.0.30729.61617,420,74419-Apr-201112:39
mfc90d.dll9.0.30729.61615,935,94419-Apr-201112:40
mfc90d.lib6,026,79219-Apr-201116:39
mfc90d.lib6,017,75619-Apr-201116:37
mFC90DEU.dll9.0.30729.616163,31219-Apr-201111:03
mFC90DEU.dll9.0.30729.616163,31219-Apr-201111:42
mFC90ENU.dll9.0.30729.616153,58419-Apr-201111:03
mFC90ENU.dll9.0.30729.616153,58419-Apr-201111:42
mFC90ESN.dll9.0.30729.616161,77619-Apr-201111:03
mFC90ESN.dll9.0.30729.616161,77619-Apr-201111:42
mFC90ESP.dll9.0.30729.616161,77619-Apr-201111:03
mFC90ESP.dll9.0.30729.616161,77619-Apr-201111:42
mFC90FRA.dll9.0.30729.616162,80019-Apr-201111:03
mFC90FRA.dll9.0.30729.616162,80019-Apr-201111:42
mFC90ITA.dll9.0.30729.616161,26419-Apr-201111:03
mFC90ITA.dll9.0.30729.616161,26419-Apr-201111:42
mFC90JPN.dll9.0.30729.616143,34419-Apr-201111:03
mFC90JPN.dll9.0.30729.616143,34419-Apr-201111:42
mFC90KOR.dll9.0.30729.616142,83219-Apr-201111:03
mFC90KOR.dll9.0.30729.616142,83219-Apr-201111:42
mFC90RUS.dll9.0.30729.616159,72819-Apr-201111:03
mFC90RUS.dll9.0.30729.616159,72819-Apr-201111:42
mfc90u.dll9.0.30729.61615,104,96819-Apr-201111:03
mfc90u.dll9.0.30729.61613,781,96019-Apr-201111:42
mfc90u.lib6,501,18619-Apr-201116:39
mfc90u.lib6,595,79219-Apr-201116:37
mfc90ud.dll9.0.30729.61617,465,80819-Apr-201112:39
mfc90ud.dll9.0.30729.61615,981,52019-Apr-201112:40
mfc90ud.lib7,541,86219-Apr-201116:39
mfc90ud.lib7,622,20619-Apr-201116:37
MFCassem.h3,14319-Apr-201116:37
mfcdload.lib780,35419-Apr-201116:39
mfcdload.lib768,27219-Apr-201116:37
mfcm90.dll9.0.30729.616167,07219-Apr-201111:03
mfcm90.dll9.0.30729.616159,90419-Apr-201111:42
MFCM90.lib43,10419-Apr-201116:39
mfcm90.lib41,05219-Apr-201116:37
mfcm90d.dll9.0.30729.616193,18419-Apr-201112:39
mfcm90d.dll9.0.30729.616180,89619-Apr-201112:40
MFCM90D.lib46,18219-Apr-201116:39
mfcm90d.lib44,59619-Apr-201116:37
mfcm90u.dll9.0.30729.616167,07219-Apr-201111:03
mfcm90u.dll9.0.30729.616159,90419-Apr-201111:42
MFCM90U.lib44,54819-Apr-201116:39
mfcm90u.lib42,46019-Apr-201116:37
mfcm90ud.dll9.0.30729.616193,69619-Apr-201112:39
mfcm90ud.dll9.0.30729.616180,89619-Apr-201112:40
MFCM90UD.lib47,64019-Apr-201116:39
mfcm90ud.lib46,01419-Apr-201116:37
mfcmifc80.dll9.0.30729.61617,16820-Apr-201102:20
mfcs90.lib1,054,70619-Apr-201116:39
mfcs90.lib1,048,94419-Apr-201116:37
mfcs90.pdb1,347,58419-Apr-201116:37
mfcs90.pdb1,290,24019-Apr-201116:39
mfcs90d.lib1,049,10819-Apr-201116:39
mfcs90d.lib1,020,31219-Apr-201116:37
mfcs90d.pdb1,069,05619-Apr-201116:39
mfcs90d.pdb1,101,82419-Apr-201116:37
mfcs90u.lib1,068,31019-Apr-201116:39
mfcs90u.lib1,063,03019-Apr-201116:37
mfcs90u.pdb1,355,77619-Apr-201116:37
mfcs90u.pdb1,298,43219-Apr-201116:39
mfcs90ud.lib1,065,49619-Apr-201116:39
mfcs90ud.lib1,035,73019-Apr-201116:37
mfcs90ud.pdb1,118,20819-Apr-201116:37
mfcs90ud.pdb1,085,44019-Apr-201116:39
Microsoft.VC90.ATL.man85819-Apr-201111:03
Microsoft.VC90.ATL.man85719-Apr-201111:23
Microsoft.VC90.ATL.man85619-Apr-201111:42
microsoft.vcxx.atl.i64_msm.msm229,88819-Apr-201115:02
microsoft.vcxx.atl.x86_msm.msm150,52819-Apr-201113:28
microsoft.vcxx.atl.x64_msm.msm151,55219-Apr-201114:16
Microsoft.VC90.CRT.man1,86219-Apr-201111:03
Microsoft.VC90.CRT.man1,86119-Apr-201111:23
Microsoft.VC90.CRT.man1,86019-Apr-201111:42
microsoft.vcxx.crt.i64_msm.msm1,041,40819-Apr-201114:57
microsoft.vcxx.crt.x86_msm.msm615,42419-Apr-201112:50
microsoft.vcxx.crt.x64_msm.msm662,52819-Apr-201114:11
Microsoft.VC90.DebugCRT.man1,87019-Apr-201112:39
Microsoft.VC90.DebugCRT.man1,86919-Apr-201112:38
Microsoft.VC90.DebugCRT.man1,86819-Apr-201112:40
microsoft.vcxx.debugcrt.i64_msm.msm1,811,96819-Apr-201114:52
microsoft.vcxx.debugcrt.x86_msm.msm839,16819-Apr-201112:45
microsoft.vcxx.debugcrt.x64_msm.msm857,08819-Apr-201114:04
Microsoft.VC90.DebugMFC.man2,36819-Apr-201112:39
Microsoft.VC90.DebugMFC.man2,36619-Apr-201112:40
microsoft.vcxx.debugmfc.i64_msm.msm4,759,04019-Apr-201116:38
microsoft.vcxx.debugmfc.x86_msm.msm5,573,12019-Apr-201113:16
microsoft.vcxx.debugmfc.x64_msm.msm5,988,86419-Apr-201113:51
Microsoft.VC90.DebugOpenMP.man86719-Apr-201112:40
Microsoft.VC90.DebugOpenMP.man86819-Apr-201112:38
Microsoft.VC90.DebugOpenMP.man86919-Apr-201112:39
microsoft.vcxx.debugopenmp.i64_msm.msm157,69619-Apr-201114:23
microsoft.vcxx.debugopenmp.x86_msm.msm108,54419-Apr-201112:58
microsoft.vcxx.debugopenmp.x64_msm.msm107,52019-Apr-201113:33
Microsoft.VC90.MFC.man2,35919-Apr-201111:03
Microsoft.VC90.MFC.man2,35719-Apr-201111:42
microsoft.vcxx.mfc.i64_msm.msm2,600,96019-Apr-201116:38
microsoft.vcxx.mfc.x86_msm.msm4,190,20819-Apr-201113:23
microsoft.vcxx.mfc.x64_msm.msm4,884,99219-Apr-201113:58
microsoft.VC90.MFCLOC.man5,88419-Apr-201111:03
microsoft.vcxx.mfcloc.i64_msm.msm242,17619-Apr-201116:38
microsoft.vcxx.mfcloc.x86_msm.msm259,07219-Apr-201113:08
microsoft.vcxx.mfcloc.x64_msm.msm257,02419-Apr-201113:43
Microsoft.VC90.OpenMP.man86119-Apr-201111:42
Microsoft.VC90.OpenMP.man86219-Apr-201111:23
Microsoft.VC90.OpenMP.man86319-Apr-201111:03
microsoft.vcxx.openmp.i64_msm.msm124,41619-Apr-201114:30
microsoft.vcxx.openmp.x86_msm.msm98,30419-Apr-201113:03
microsoft.vcxx.openmp.x64_msm.msm98,81619-Apr-201113:38
Microsoft.VisualC.STLCLR.dll9.0.30729.616141,98420-Apr-201102:20
msvcm90d.dll9.0.30729.6161429,56819-Apr-201112:38
msvcm90d.dll9.0.30729.6161312,83219-Apr-201112:40
msvcm90.dll9.0.30729.6161245,76019-Apr-201111:03
msvcm90.dll9.0.30729.6161324,09619-Apr-201111:23
msvcm90.dll9.0.30729.6161225,28019-Apr-201111:42
msvcm90d.dll9.0.30729.6161333,31219-Apr-201112:39
msvcmrt.lib1,529,80819-Apr-201116:39
msvcmrt.lib1,697,61219-Apr-201116:39
msvcmrt.lib1,846,52619-Apr-201116:38
msvcmrtd.lib1,625,96019-Apr-201116:39
msvcmrtd.lib1,804,92619-Apr-201116:39
msvcmrtd.lib1,956,88219-Apr-201116:38
msvcp90d.dll9.0.30729.61612,515,28019-Apr-201112:38
msvcp90d.dll9.0.30729.6161872,27219-Apr-201112:40
msvcp90.dll9.0.30729.6161853,32819-Apr-201111:03
msvcp90.dll9.0.30729.61611,466,19219-Apr-201111:23
msvcp90.dll9.0.30729.6161569,68019-Apr-201111:42
msvcp90d.dll9.0.30729.61611,120,59219-Apr-201112:39
msvcprt.lib1,654,51619-Apr-201116:39
msvcprt.lib2,140,98619-Apr-201116:38
msvcprt.lib1,686,81819-Apr-201116:39
msvcprtd.lib1,827,18619-Apr-201116:39
msvcprtd.lib2,369,33219-Apr-201116:38
msvcprtd.lib1,860,04019-Apr-201116:39
msvcr90d.dll9.0.30729.61613,603,28019-Apr-201112:38
msvcr90d.dll9.0.30729.61611,178,44819-Apr-201112:40
msvcr90.dll9.0.30729.6161641,36019-Apr-201111:03
msvcr90.dll9.0.30729.61611,505,61619-Apr-201111:23
msvcr90.dll9.0.30729.6161653,13619-Apr-201111:42
msvcr90d.dll9.0.30729.61611,359,18419-Apr-201112:39
msvcrt.lib1,360,06819-Apr-201116:39
msvcrt.lib1,585,29619-Apr-201116:38
msvcrt.lib1,357,32219-Apr-201116:39
msvcrtd.lib1,392,99019-Apr-201116:39
msvcrtd.lib1,642,42819-Apr-201116:38
msvcrtd.lib1,400,23419-Apr-201116:39
msvcurt.lib15,375,46619-Apr-201116:39
msvcurt.lib15,737,14819-Apr-201116:39
msvcurt.lib15,882,48219-Apr-201116:38
msvcurtd.lib16,952,22619-Apr-201116:39
msvcurtd.lib17,303,53819-Apr-201116:39
msvcurtd.lib17,454,85219-Apr-201116:38
nafxcw.lib49,966,25019-Apr-201116:37
nafxcw.lib59,307,67819-Apr-201116:39
nafxcw.pdb4,247,55219-Apr-201116:37
nafxcw.pdb4,173,82419-Apr-201116:39
nafxcwd.lib52,950,87219-Apr-201116:37
nafxcwd.lib66,788,94019-Apr-201116:39
nafxcwd.pdb4,280,32019-Apr-201116:37
nafxcwd.pdb4,206,59219-Apr-201116:39
newmode.obj10,54319-Apr-201116:39
nmmintrin.h4,09119-Apr-201116:39
nmmintrin.h3,96719-Apr-201116:39
noarg.obj6,95519-Apr-201116:39
nochkclr.obj2,99819-Apr-201116:39
noenv.obj5,37819-Apr-201116:39
nothrownew.obj15,82319-Apr-201116:39
ompassem.h95119-Apr-201116:37
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugopenmp.x86_msm.msm71,16819-Apr-201112:55
policy.x.xx.microsoft.vcxx.atl.i64_msm.msm71,16819-Apr-201115:00
policy.x.xx.microsoft.vcxx.atl.x86_msm.msm71,16819-Apr-201113:26
policy.x.xx.microsoft.vcxx.atl.x64_msm.msm71,16819-Apr-201114:13
policy.x.xx.microsoft.vcxx.crt.i64_msm.msm71,16819-Apr-201114:54
policy.x.xx.microsoft.vcxx.crt.x86_msm.msm71,16819-Apr-201112:48
policy.x.xx.microsoft.vcxx.crt.x64_msm.msm71,16819-Apr-201114:06
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugcrt.i64_msm.msm71,16819-Apr-201114:49
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugcrt.x64_msm.msm71,16819-Apr-201114:01
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugcrt.x86_msm.msm71,16819-Apr-201112:43
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugmfc.i64_msm.msm75,26419-Apr-201116:38
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugmfc.x86_msm.msm71,16819-Apr-201113:11
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugmfc.x64_msm.msm71,16819-Apr-201113:48
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugopenmp.i64_msm.msm71,16819-Apr-201114:21
policy.x.xx.microsoft.vcxx.debugopenmp.x64_msm.msm71,16819-Apr-201113:31
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfc.i64_msm.msm74,75219-Apr-201116:38
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfc.x86_msm.msm71,16819-Apr-201113:20
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfc.x64_msm.msm71,16819-Apr-201113:56
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfcloc.i64_msm.msm74,75219-Apr-201116:38
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfcloc.x86_msm.msm71,16819-Apr-201113:05
policy.x.xx.microsoft.vcxx.mfcloc.x64_msm.msm71,16819-Apr-201113:41
policy.x.xx.microsoft.vcxx.openmp.i64_msm.msm71,16819-Apr-201114:28
policy.x.xx.microsoft.vcxx.openmp.x86_msm.msm71,16819-Apr-201113:00
policy.x.xx.microsoft.vcxx.openmp.x64_msm.msm71,16819-Apr-201113:36
product.xml1,75219-Apr-201116:36
product.xml1,62019-Apr-201116:38
product.xml1,61719-Apr-201116:39
ptrustm.lib426,51819-Apr-201116:39
ptrustmd.lib433,69019-Apr-201116:39
ptrustu.lib426,51819-Apr-201116:39
ptrustud.lib433,69019-Apr-201116:39
sdknames.lib7,46219-Apr-201116:39
smalheap.obj19,25919-Apr-201116:39
sstream17,72019-Apr-201116:39
sstream16,68519-Apr-201116:39
stat.c12,72619-Apr-201116:39
stat64.c11,10619-Apr-201116:39
tcmap.lib29,67619-Apr-201116:39
tcmapdll.lib32,05819-Apr-201116:39
threadlocale.obj2,64719-Apr-201116:39
uafxcw.lib50,881,75819-Apr-201116:37
uafxcw.lib60,097,60819-Apr-201116:39
uafxcw.pdb4,255,74419-Apr-201116:37
uafxcw.pdb4,182,01619-Apr-201116:39
uafxcwd.lib54,311,10619-Apr-201116:37
uafxcwd.lib68,073,39419-Apr-201116:39
uafxcwd.pdb4,280,32019-Apr-201116:37
uafxcwd.pdb4,222,97619-Apr-201116:39
utility7,23019-Apr-201116:39
utility7,23019-Apr-201116:39
vcomp90.dll9.0.30729.616151,02419-Apr-201111:42
vcomp90.dll9.0.30729.6161141,64819-Apr-201111:23
vcomp90.dll9.0.30729.616156,65619-Apr-201111:03
vcomp.lib28,44619-Apr-201116:37
vcomp.lib27,89019-Apr-201116:39
vcomp.lib33,22019-Apr-201116:38
vcomp90d.dll9.0.30729.616188,40019-Apr-201112:40
vcomp90d.dll9.0.30729.6161316,24019-Apr-201112:38
vcomp90d.dll9.0.30729.6161104,78419-Apr-201112:39
vcompd.lib27,99819-Apr-201116:39
vcompd.lib28,57419-Apr-201116:37
vcompd.lib33,33019-Apr-201116:38
vcredist_IA64.exe9.0.30729.56774,657,49619-Apr-201111:42
vcredist_x86.exe9.0.30729.56774,479,83219-Apr-201111:56
vcredist_x64.exe9.0.30729.56775,207,89619-Apr-201111:23
vector64,04719-Apr-201116:39
vector64,04719-Apr-201116:39
wchar.h77,30419-Apr-201116:39
wchar.h75,91819-Apr-201116:39
xhash26,76819-Apr-201116:39
xlocnum51,75319-Apr-201116:39
xlocnum51,31319-Apr-201116:39
xstddef3,27319-Apr-201116:39
xstddef2,73019-Apr-201116:39
xtree44,20919-Apr-201116:39
xtree44,20919-Apr-201116:39
xutility128,83819-Apr-201116:39
xutility128,56319-Apr-201116:39
yvals.h23,62319-Apr-201116:39
yvals.h21,52719-Apr-201116:39
indicate.rc1,15319-Apr-201116:37
prompts.rc7,09919-Apr-201116:37
xhash27,30019-Apr-201116:39
vcomp90ui.dll9.0.30729.61614,60820-Apr-201102:20
vcomp90ui.dll9.0.30729.61614,60820-Apr-201102:20
vcomp90ui.dll9.0.30729.61614,60820-Apr-201102:20