MS11-069: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5.1 ב- Windows 7 SP1 וב- Windows Server 2008 R2 SP1: 9 באוגוסט, 2011


מבוא


Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-069. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft: לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft: עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

מידע על הורדה

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

הורדה הורד חבילת עדכון זו כעת.

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

פרטי הפעלה מחדש

עדכון אבטחה זה אינו מחייב הפעלה מחדש. תוכנית ההתקנה מפסיקה את השירותים הדרושים, מחילה את העדכון, ואז מפעילה מחדש את השירותים. אולם, אם מסיבה כלשהי לא ניתן להפסיק את השירותים הדרושים, או אם קבצים חיוניים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

מידע על הסרה

כדי להסיר עדכון שהותקן באמצעות Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe), השתמש בבורר ההתקנה /Uninstall או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, ולאחר מכן, תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

מידע על החלפה של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שלהלן:
2478662 MS11-039: תיאור עדכון האבטחה עבור .NET Framework 3.5.1 ב- Windows 7 Service Pack 1 וב- Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 14 ביוני, 2011

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של תיקון חם זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows 7 SP1
ענף שירות GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.resources.dll2.0.50727.5420241,66413-Nov-201000:22
System.resources.dll2.0.50727.5420204,80013-Nov-201001:54
System.resources.dll2.0.50727.5420200,70413-Nov-201001:13
System.resources.dll2.0.50727.5420212,99212-Nov-201023:19
System.resources.dll2.0.50727.5420294,91212-Nov-201023:25
System.resources.dll2.0.50727.5420208,89612-Nov-201023:35
System.resources.dll2.0.50727.5420200,70413-Nov-201001:13
System.resources.dll2.0.50727.5420212,99212-Nov-201023:35
System.resources.dll2.0.50727.5420221,18413-Nov-201000:49
System.resources.dll2.0.50727.5420217,08813-Nov-201002:20
System.resources.dll2.0.50727.5420204,80012-Nov-201023:39
System.resources.dll2.0.50727.5420233,47212-Nov-201023:14
System.resources.dll2.0.50727.5420217,08812-Nov-201023:55
System.resources.dll2.0.50727.5420196,60813-Nov-201000:39
System.resources.dll2.0.50727.5420208,89612-Nov-201023:30
System.resources.dll2.0.50727.5420208,89613-Nov-201001:57
System.resources.dll2.0.50727.5420208,89612-Nov-201023:34
System.resources.dll2.0.50727.5420208,89613-Nov-201000:51
System.resources.dll2.0.50727.5420266,24012-Nov-201023:39
System.resources.dll2.0.50727.5420200,70413-Nov-201002:30
System.resources.dll2.0.50727.5420200,70413-Nov-201002:04
System.resources.dll2.0.50727.5420184,32012-Nov-201023:56
System.resources.dll2.0.50727.5420184,32013-Nov-201001:44
System.dll2.0.50727.54473,190,78404-May-201122:32


ענף שירות LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.resources.dll2.0.50727.5420241,66413-Nov-201000:58
System.resources.dll2.0.50727.5420204,80013-Nov-201002:37
System.resources.dll2.0.50727.5420200,70413-Nov-201002:03
System.resources.dll2.0.50727.5420212,99213-Nov-201000:02
System.resources.dll2.0.50727.5420294,91213-Nov-201000:34
System.resources.dll2.0.50727.5420208,89613-Nov-201000:02
System.resources.dll2.0.50727.5420200,70413-Nov-201002:03
System.resources.dll2.0.50727.5420212,99213-Nov-201000:58
System.resources.dll2.0.50727.5420221,18413-Nov-201001:50
System.resources.dll2.0.50727.5420217,08813-Nov-201002:55
System.resources.dll2.0.50727.5420204,80013-Nov-201000:21
System.resources.dll2.0.50727.5420233,47213-Nov-201000:03
System.resources.dll2.0.50727.5420217,08813-Nov-201001:06
System.resources.dll2.0.50727.5420196,60813-Nov-201001:42
System.resources.dll2.0.50727.5420208,89613-Nov-201000:03
System.resources.dll2.0.50727.5420208,89613-Nov-201002:39
System.resources.dll2.0.50727.5420208,89613-Nov-201000:02
System.resources.dll2.0.50727.5420208,89613-Nov-201001:13
System.resources.dll2.0.50727.5420266,24013-Nov-201000:55
System.resources.dll2.0.50727.5420200,70413-Nov-201003:01
System.resources.dll2.0.50727.5420200,70413-Nov-201002:44
System.resources.dll2.0.50727.5420184,32013-Nov-201001:06
System.resources.dll2.0.50727.5420184,32013-Nov-201002:54
System.dll2.0.50727.56683,190,78404-May-201122:33


לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 SP1 ושל Windows Server 2008 R2 SP1
ענף שירות GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.54473,190,78404-May-201122:31
System.resources.dll2.0.50727.5420241,66413-Nov-201000:30
System.resources.dll2.0.50727.5420204,80013-Nov-201002:01
System.resources.dll2.0.50727.5420200,70413-Nov-201001:22
System.resources.dll2.0.50727.5420212,99212-Nov-201023:26
System.resources.dll2.0.50727.5420294,91212-Nov-201023:31
System.resources.dll2.0.50727.5420208,89612-Nov-201023:35
System.resources.dll2.0.50727.5420200,70413-Nov-201001:22
System.resources.dll2.0.50727.5420212,99212-Nov-201023:52
System.resources.dll2.0.50727.5420221,18413-Nov-201001:03
System.resources.dll2.0.50727.5420217,08813-Nov-201002:27
System.resources.dll2.0.50727.5420204,80012-Nov-201023:50
System.resources.dll2.0.50727.5420233,47212-Nov-201023:18
System.resources.dll2.0.50727.5420217,08813-Nov-201000:32
System.resources.dll2.0.50727.5420196,60813-Nov-201000:51
System.resources.dll2.0.50727.5420208,89612-Nov-201023:33
System.resources.dll2.0.50727.5420208,89613-Nov-201002:03
System.resources.dll2.0.50727.5420208,89612-Nov-201023:35
System.resources.dll2.0.50727.5420208,89613-Nov-201000:55
System.resources.dll2.0.50727.5420266,24012-Nov-201023:51
System.resources.dll2.0.50727.5420200,70413-Nov-201002:37
System.resources.dll2.0.50727.5420200,70413-Nov-201002:09
System.resources.dll2.0.50727.5420184,32013-Nov-201000:33
System.resources.dll2.0.50727.5420184,32013-Nov-201002:33
System.dll2.0.50727.54473,190,78404-May-201122:32


ענף שירות LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.56683,190,78404-May-201122:29
System.resources.dll2.0.50727.5420241,66413-Nov-201000:58
System.resources.dll2.0.50727.5420204,80013-Nov-201002:36
System.resources.dll2.0.50727.5420200,70413-Nov-201002:03
System.resources.dll2.0.50727.5420212,99213-Nov-201000:08
System.resources.dll2.0.50727.5420294,91213-Nov-201000:34
System.resources.dll2.0.50727.5420208,89613-Nov-201000:34
System.resources.dll2.0.50727.5420200,70413-Nov-201002:02
System.resources.dll2.0.50727.5420212,99213-Nov-201000:54
System.resources.dll2.0.50727.5420221,18413-Nov-201001:50
System.resources.dll2.0.50727.5420217,08813-Nov-201002:54
System.resources.dll2.0.50727.5420204,80013-Nov-201000:58
System.resources.dll2.0.50727.5420233,47213-Nov-201000:00
System.resources.dll2.0.50727.5420217,08813-Nov-201001:05
System.resources.dll2.0.50727.5420196,60813-Nov-201001:41
System.resources.dll2.0.50727.5420208,89613-Nov-201000:34
System.resources.dll2.0.50727.5420208,89613-Nov-201002:37
System.resources.dll2.0.50727.5420208,89613-Nov-201000:33
System.resources.dll2.0.50727.5420208,89613-Nov-201001:13
System.resources.dll2.0.50727.5420266,24013-Nov-201000:56
System.resources.dll2.0.50727.5420200,70413-Nov-201003:00
System.resources.dll2.0.50727.5420200,70413-Nov-201002:42
System.resources.dll2.0.50727.5420184,32013-Nov-201001:05
System.resources.dll2.0.50727.5420184,32013-Nov-201002:52
System.dll2.0.50727.56683,190,78404-May-201122:33


עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2 SP1
ענף שירות GDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.54473,190,78404-May-201122:24
System.resources.dll2.0.50727.5420212,99212-Nov-201023:25
System.resources.dll2.0.50727.5420212,99213-Nov-201000:00
System.resources.dll2.0.50727.5420233,47212-Nov-201023:23
System.resources.dll2.0.50727.5420217,08813-Nov-201000:38
System.resources.dll2.0.50727.5420184,32013-Nov-201000:41
System.resources.dll2.0.50727.5420184,32013-Nov-201002:35
System.dll2.0.50727.54473,190,78404-May-201122:32


ענף שירות LDR
File nameFile versionFile sizeDateTime
System.dll2.0.50727.56683,190,78404-May-201122:22
System.resources.dll2.0.50727.5420212,99213-Nov-201000:11
System.resources.dll2.0.50727.5420212,99213-Nov-201000:57
System.resources.dll2.0.50727.5420233,47213-Nov-201000:01
System.resources.dll2.0.50727.5420217,08813-Nov-201001:05
System.resources.dll2.0.50727.5420184,32013-Nov-201001:05
System.resources.dll2.0.50727.5420184,32013-Nov-201002:55
System.dll2.0.50727.56683,190,78404-May-201122:33