Lync 2010 עדיין נוסף עבור דואר קולי של איש קשר שאינו מפורט

חל על: Lync 2010

תופעות


שקול את התרחיש הבא:
  • כניסה ל- Microsoft Lync 2010 ולאחר מכן לחץ על Phone כדי להציג היסטוריית דואר קולי.
  • מחיקת דואר קולי של איש קשר שאינו נמצא ברשימת אנשי הקשר שלך.
  • סגור את התצוגה של דואר קולי.
בתרחיש זה, Lync 2010 סקירת עדיין עבור דואר קולי שאינו מפורט של איש הקשר. בעיה זו מתרחשת עד שתצא מ- Lync 2010.

פתרון


כדי לפתור בעיה זו, התקן את העדכון המצטבר הבאים:
2551268 תיאור של חבילת העדכון המצטבר עבור Lync 2010: מאי 2011

מצב


Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.