אתר משנה עדיין מוצג בסרגל הניווט דף הבית לאחר מחיקת מתוך שרת SharePoint Server 2010

חל על: SharePoint Server 2010

תופעות


שקול את התרחיש הבא:
  • אפשר פרסום בשרת Microsoft SharePoint Server 2010.
  • יצירת אתר משנה חדש בספריית הבסיס של אוסף אתרים ולאחר מכן המשנה מוצג בסרגל הניווט דף הבית.
  • מחק את אתר המשנה.
בתרחיש זה, אתר המשנה עדיין מוצג בסרגל הניווט דף הבית. בעת עדכון דף הבית, המילה שגיאה מוצג בסרגל הניווט.

פתרון


כדי לעקוף בעיה זו, החל באחת מהשיטות הבאות:
  • רענן את דף הבית שוב.
  • הקטן את ההרשאות רוב המנהלים של אוספי אתרים.
 

מצב


Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.