ה-web Part ההחלפה החיפוש יוצר דף אינטרנט מנותקים כאשר אתה מבצע חיפוש ב- SharePoint Server 2010

חל על: SharePoint Server 2010

תופעות


נניח שאתה מבצע חיפוש בספריית מסמכים Microsoft SharePoint Server 2010. חיפוש עימוד ה-web Part יוצר דף אינטרנט מנותקים אם מוחזרות תוצאות חיפוש.

פתרון


כדי לפתור בעיה זו, החל את העדכונים התיקון החם הבאות:
  • 2536591 תיאור חבילת התיקון החם עבור SharePoint Foundation 2010 (sts-x-none.msp): 30 ביוני, 2011  
  • 2536588 תיאור חבילת התיקון החם עבור SharePoint Server 2010 (x-osrchwfe-none.msp): 28 ביוני, 2011

מצב


Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.