MS11-059: פגיעות ב-Data Access Components עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק: 9 באוגוסט 2011


מבוא


Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-059. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft: לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft: עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבציםהגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.


פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Odbcjt32.dll6.1.7600.16833319,48815-Jun-201109:04x86
Odbcjt32.dll6.1.7600.20987319,48816-Jun-201104:32x86
Odbcjt32.dll6.1.7601.17632319,48815-Jun-201108:55x86
Odbcjt32.dll6.1.7601.21747319,48815-Jun-201108:44x86
Odbccp32.dll6.1.7600.16833122,88015-Jun-201109:04x86
Odbccp32.dll6.1.7600.20987122,88016-Jun-201104:32x86
Odbccp32.dll6.1.7601.17632122,88015-Jun-201108:55x86
Odbccp32.dll6.1.7601.21747122,88015-Jun-201108:44x86
Odbccr32.dll6.1.7600.1683381,92015-Jun-201109:04x86
Odbccr32.dll6.1.7600.2098781,92016-Jun-201104:32x86
Odbccr32.dll6.1.7601.1763281,92015-Jun-201108:55x86
Odbccr32.dll6.1.7601.2174781,92015-Jun-201108:44x86
Odbctrac.dll6.1.7600.16833163,84015-Jun-201109:04x86
Odbctrac.dll6.1.7600.20987163,84016-Jun-201104:32x86
Odbctrac.dll6.1.7601.17632163,84015-Jun-201108:55x86
Odbctrac.dll6.1.7601.21747163,84015-Jun-201108:44x86
Msdaosp.dll6.1.7600.1683394,20815-Jun-201109:04x86
Msdaosp.dll6.1.7600.2098794,20816-Jun-201104:30x86
Msdaosp.dll6.1.7601.1763294,20815-Jun-201108:54x86
Msdaosp.dll6.1.7601.2174794,20815-Jun-201108:44x86
Odbccu32.dll6.1.7600.1683386,01615-Jun-201109:04x86
Odbccu32.dll6.1.7600.2098786,01616-Jun-201104:32x86
Odbccu32.dll6.1.7601.1763286,01615-Jun-201108:55x86
Odbccu32.dll6.1.7601.2174786,01615-Jun-201108:44x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Odbccp32.dll6.1.7600.16833163,84015-Jun-201109:58x64
Odbccp32.dll6.1.7600.20987163,84016-Jun-201105:16x64
Odbccp32.dll6.1.7601.17632163,84015-Jun-201110:02x64
Odbccp32.dll6.1.7601.21747163,84015-Jun-201109:29x64
Odbccr32.dll6.1.7600.16833106,49615-Jun-201109:58x64
Odbccr32.dll6.1.7600.20987106,49616-Jun-201105:16x64
Odbccr32.dll6.1.7601.17632106,49615-Jun-201110:02x64
Odbccr32.dll6.1.7601.21747106,49615-Jun-201109:29x64
Odbctrac.dll6.1.7600.16833212,99215-Jun-201109:58x64
Odbctrac.dll6.1.7600.20987212,99216-Jun-201105:16x64
Odbctrac.dll6.1.7601.17632212,99215-Jun-201110:02x64
Odbctrac.dll6.1.7601.21747212,99215-Jun-201109:29x64
Msdaosp.dll6.1.7600.16833126,97615-Jun-201109:58x64
Msdaosp.dll6.1.7600.20987126,97616-Jun-201105:14x64
Msdaosp.dll6.1.7601.17632126,97615-Jun-201109:59x64
Msdaosp.dll6.1.7601.21747126,97615-Jun-201109:29x64
Odbccu32.dll6.1.7600.16833106,49615-Jun-201109:58x64
Odbccu32.dll6.1.7600.20987106,49616-Jun-201105:16x64
Odbccu32.dll6.1.7601.17632106,49615-Jun-201110:02x64
Odbccu32.dll6.1.7601.21747106,49615-Jun-201109:29x64
Odbcjt32.dll6.1.7600.16833319,48815-Jun-201109:04x86
Odbcjt32.dll6.1.7600.20987319,48816-Jun-201104:32x86
Odbcjt32.dll6.1.7601.17632319,48815-Jun-201108:55x86
Odbcjt32.dll6.1.7601.21747319,48815-Jun-201108:44x86
Odbccp32.dll6.1.7600.16833122,88015-Jun-201109:04x86
Odbccp32.dll6.1.7600.20987122,88016-Jun-201104:32x86
Odbccp32.dll6.1.7601.17632122,88015-Jun-201108:55x86
Odbccp32.dll6.1.7601.21747122,88015-Jun-201108:44x86
Odbccr32.dll6.1.7600.1683381,92015-Jun-201109:04x86
Odbccr32.dll6.1.7600.2098781,92016-Jun-201104:32x86
Odbccr32.dll6.1.7601.1763281,92015-Jun-201108:55x86
Odbccr32.dll6.1.7601.2174781,92015-Jun-201108:44x86
Odbctrac.dll6.1.7600.16833163,84015-Jun-201109:04x86
Odbctrac.dll6.1.7600.20987163,84016-Jun-201104:32x86
Odbctrac.dll6.1.7601.17632163,84015-Jun-201108:55x86
Odbctrac.dll6.1.7601.21747163,84015-Jun-201108:44x86
Msdaosp.dll6.1.7600.1683394,20815-Jun-201109:04x86
Msdaosp.dll6.1.7600.2098794,20816-Jun-201104:30x86
Msdaosp.dll6.1.7601.1763294,20815-Jun-201108:54x86
Msdaosp.dll6.1.7601.2174794,20815-Jun-201108:44x86
Odbccu32.dll6.1.7600.1683386,01615-Jun-201109:04x86
Odbccu32.dll6.1.7600.2098786,01616-Jun-201104:32x86
Odbccu32.dll6.1.7601.1763286,01615-Jun-201108:55x86
Odbccu32.dll6.1.7601.2174786,01615-Jun-201108:44x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Odbccp32.dll6.1.7600.16833262,14415-Jun-201108:43IA-64
Odbccp32.dll6.1.7600.20987262,14416-Jun-201104:16IA-64
Odbccp32.dll6.1.7601.17632262,14415-Jun-201108:38IA-64
Odbccp32.dll6.1.7601.21747262,14415-Jun-201108:41IA-64
Odbccr32.dll6.1.7600.16833212,99215-Jun-201108:43IA-64
Odbccr32.dll6.1.7600.20987212,99216-Jun-201104:16IA-64
Odbccr32.dll6.1.7601.17632212,99215-Jun-201108:38IA-64
Odbccr32.dll6.1.7601.21747212,99215-Jun-201108:41IA-64
Odbctrac.dll6.1.7600.16833266,24015-Jun-201108:43IA-64
Odbctrac.dll6.1.7600.20987266,24016-Jun-201104:16IA-64
Odbctrac.dll6.1.7601.17632266,24015-Jun-201108:38IA-64
Odbctrac.dll6.1.7601.21747266,24015-Jun-201108:41IA-64
Msdaosp.dll6.1.7600.16833225,28015-Jun-201108:42IA-64
Msdaosp.dll6.1.7600.20987225,28016-Jun-201104:14IA-64
Msdaosp.dll6.1.7601.17632225,28015-Jun-201108:37IA-64
Msdaosp.dll6.1.7601.21747225,28015-Jun-201108:39IA-64
Odbccu32.dll6.1.7600.16833212,99215-Jun-201108:43IA-64
Odbccu32.dll6.1.7600.20987212,99216-Jun-201104:16IA-64
Odbccu32.dll6.1.7601.17632212,99215-Jun-201108:38IA-64
Odbccu32.dll6.1.7601.21747212,99215-Jun-201108:41IA-64
Odbcjt32.dll6.1.7600.16833319,48815-Jun-201109:04x86
Odbcjt32.dll6.1.7600.20987319,48816-Jun-201104:32x86
Odbcjt32.dll6.1.7601.17632319,48815-Jun-201108:55x86
Odbcjt32.dll6.1.7601.21747319,48815-Jun-201108:44x86
Odbccp32.dll6.1.7600.16833122,88015-Jun-201109:04x86
Odbccp32.dll6.1.7600.20987122,88016-Jun-201104:32x86
Odbccp32.dll6.1.7601.17632122,88015-Jun-201108:55x86
Odbccp32.dll6.1.7601.21747122,88015-Jun-201108:44x86
Odbccr32.dll6.1.7600.1683381,92015-Jun-201109:04x86
Odbccr32.dll6.1.7600.2098781,92016-Jun-201104:32x86
Odbccr32.dll6.1.7601.1763281,92015-Jun-201108:55x86
Odbccr32.dll6.1.7601.2174781,92015-Jun-201108:44x86
Odbctrac.dll6.1.7600.16833163,84015-Jun-201109:04x86
Odbctrac.dll6.1.7600.20987163,84016-Jun-201104:32x86
Odbctrac.dll6.1.7601.17632163,84015-Jun-201108:55x86
Odbctrac.dll6.1.7601.21747163,84015-Jun-201108:44x86
Msdaosp.dll6.1.7600.1683394,20815-Jun-201109:04x86
Msdaosp.dll6.1.7600.2098794,20816-Jun-201104:30x86
Msdaosp.dll6.1.7601.1763294,20815-Jun-201108:54x86
Msdaosp.dll6.1.7601.2174794,20815-Jun-201108:44x86
Odbccu32.dll6.1.7600.1683386,01615-Jun-201109:04x86
Odbccu32.dll6.1.7600.2098786,01616-Jun-201104:32x86
Odbccu32.dll6.1.7601.1763286,01615-Jun-201108:55x86
Odbccu32.dll6.1.7601.2174786,01615-Jun-201108:44x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

File namePackage_1_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size2,526
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_1_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size4,031
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_2_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size3,850
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_2_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size6,861
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_3_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size5,287
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_3_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size10,008
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_4_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size5,243
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_4_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size9,936
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_5_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size2,528
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_5_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size4,035
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_6_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size3,854
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_6_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size6,866
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_7_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size5,484
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_7_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size9,802
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_8_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size5,412
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_8_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size9,755
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size3,683
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size3,782
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size1,867
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size1,902
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicalbe
File size2,986
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameUpdate.mum
File versionNot applicalbe
File size3,048
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_053e2cc5b16a4c640ec7acec8ed8810f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_82592105849492eb.manifest
File versionNot applicalbe
File size741
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_06ed18c944520f95e685029ebd16aee3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_b0081b2e8eda39b7.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_137f9d13af317d45342fbd3ae89e05d2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_49425289e782fb65.manifest
File versionNot applicalbe
File size741
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_14b1841242c124e9bd666f187cc93382_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_3d7dd1e51ef96843.manifest
File versionNot applicalbe
File size741
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_216b53c4691644d903f6408ab0a1a87c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_e416ae35b01bcf37.manifest
File versionNot applicalbe
File size755
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_2c449a729dee04d3c47b39cf6606cd70_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_8844b138125fa167.manifest
File versionNot applicalbe
File size752
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_3869109e8257da04c37c7b9bf3242f15_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_66b0ea62913d20d2.manifest
File versionNot applicalbe
File size752
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_4de8603e8edc92b2d4bae2e2a99dc675_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_7253562e601d9bae.manifest
File versionNot applicalbe
File size752
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_5d91941f619807f811795f15e86e9cec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_caf8f4b71af7f0a2.manifest
File versionNot applicalbe
File size746
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_75cfee685c2c6720eeaf44f825e3ec1b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_413df228313b0eb0.manifest
File versionNot applicalbe
File size746
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_7cdd3a2dea3afcaf3812180ca447f937_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_cc9f8990ffee09c2.manifest
File versionNot applicalbe
File size755
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_7fcc2ef42a33a965165388685b33d6d2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_c0f606ec1b9c4ea3.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_82c3be075a751d1b5e170a286daf6c7c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_dfc40a9eac7c762a.manifest
File versionNot applicalbe
File size752
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_830839a048f1ec01e8725930813f36e2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_e851eb8a84ec481a.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_8e8dae41cb17d4463d8ae66f3db306b4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_c9971e9bcbe92221.manifest
File versionNot applicalbe
File size746
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_914e8c389c79aeaebb2ddbae6c14a744_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_a50b81c8591ef80d.manifest
File versionNot applicalbe
File size752
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_9c69c399ff0cc98e91a19f818047296d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_fbf2aef762132c8f.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_9f44cf520d06e725e15bd35f975d7ff0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_de0b6dc13d61a108.manifest
File versionNot applicalbe
File size752
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_a8876dfcad5e792eb4f01314d05f20f7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_d614ade616dff369.manifest
File versionNot applicalbe
File size752
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_a8d83e4302ad74dc806b132c3d17c2ef_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_4eb7c4233ad30bc9.manifest
File versionNot applicalbe
File size741
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_c5faf62b4d90406631cc2a2252a3b3ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_98a0ca7fad30813a.manifest
File versionNot applicalbe
File size752
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_d3629d3873dc163575bc093ca9733196_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_6f3d106f0fc7cad1.manifest
File versionNot applicalbe
File size746
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_e8901da3926ccd502ce50e1a7ac2c67d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_6e58c3d473359e3b.manifest
File versionNot applicalbe
File size755
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_fcd95c83c58278ba31c9513b325838f8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_28204f6d3940e7c3.manifest
File versionNot applicalbe
File size755
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_53262041c36f4d82.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:36
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_537dae98dcb1de5d.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_550b7cfdc096a017.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:27
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_558f4b4ed9b7da85.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:15
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_8d35731db6618986.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:42
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_8d8d0174cfa41a61.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:03
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_8f1acfd9b388dc1b.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:29
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_8f9e9e2accaa1689.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:17
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_4e54b39f01e19a35.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:36
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_4eac41f61b242b10.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_503a105aff08ecca.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:27
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_50bddeac182a2738.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:15
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_7f7dfb22a2a6ce9a.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:38
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_7fd58979bbe95f75.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_816357de9fce212f.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:31
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_81e7262fb8ef5b9d.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:19
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_bf9b8e7c261f757a.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:39
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_bff31cd33f620655.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:00
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_c180eb382346c80f.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:23
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_c204b9893c68027d.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:12
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_70dcf6f1efc8ee0b.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:38
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_71348549090b7ee6.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_72c253adecf040a0.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:32
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_734621ff06117b0e.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot applicalbe

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

File nameAmd64_0251d7be90b607c34ddc134dd960851b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_fe493bb8900c30e5.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_0499989a8cf93bf7626b6a4dd7899a07_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_27692369df19c150.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_0532603ef677553b01a83b55c6062818_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_ffcdf5a4248c95f4.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_053e2cc5b16a4c640ec7acec8ed8810f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_de77bc893cf20421.manifest
File versionNot applicalbe
File size743
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_0e7a54885bf1c57e6a8e45ed85296ae6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_82e17d15baa2668d.manifest
File versionNot applicalbe
File size750
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_137f9d13af317d45342fbd3ae89e05d2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_a560ee0d9fe06c9b.manifest
File versionNot applicalbe
File size743
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_14b1841242c124e9bd666f187cc93382_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_999c6d68d756d979.manifest
File versionNot applicalbe
File size743
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_17d0a095929665c999ea7fbddc8ca0d3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_bd5c2f8f96de869e.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_1abf47eb4553cfc7121e8cd915877bce_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_26b8a0fb3b328cae.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,140
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_2166fee761187429adc53ede6d0e0cda_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_733a72a8989a80ec.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,140
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_216b53c4691644d903f6408ab0a1a87c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_403549b96879406d.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_2c111d6585162f3d8053ea55d90992ba_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_488776e9a5a7eb91.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_2c449a729dee04d3c47b39cf6606cd70_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_e4634cbbcabd129d.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_326c195bd49b9422f470748f5973c416_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_3dab90f7bca77594.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,158
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_3548c255fc682c65f3f4879b850eab9d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_fec5f286af329188.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_3869109e8257da04c37c7b9bf3242f15_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_c2cf85e6499a9208.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_3a554efc2dac8a0583ff7e1468f1ab31_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_bed4cfd164937437.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_3ed19571a5d9bd539bb749ea532f473c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_473994496f911471.manifest
File versionNot applicalbe
File size759
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_41319f6df9a66ee55816a77f9ad26a67_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_7b61a7302ffc85e4.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,140
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_4de8603e8edc92b2d4bae2e2a99dc675_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_ce71f1b2187b0ce4.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_4ed1bd9edfcd874697b00e9aab2c9ce1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_ee4f72533e2260c0.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,158
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_5532ff71d8549936155fc383c81dafc9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_83f479cf80b8bc89.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_5a5e8284369e7f89158e6fb56c7e496b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_50c6baa67f120b72.manifest
File versionNot applicalbe
File size750
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_5f5b45a6e4dc83c37e516caac235022d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_4a5c44033e4fccfd.manifest
File versionNot applicalbe
File size759
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_66a45feba133e78efde250fbe8764b3b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_35e7b9aa095d895e.manifest
File versionNot applicalbe
File size750
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_71a922a18c72064075e100779dd06236_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_5d77af2cfc4ca022.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_7cdd3a2dea3afcaf3812180ca447f937_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_28be2514b84b7af8.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_7e163ddd19bc3a5dd92be4a3daf4dbd2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_a21fef14d9868cc1.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_82c3be075a751d1b5e170a286daf6c7c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_3be2a62264d9e760.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_87eb346cea43753c56800e7068aa8c1e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_cc1e5454db8a7e7c.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,154
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_8c7763ac10e40d8019230557b5bbbbd1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_3cf8fd51c5dbed27.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_8ead83ba75e5ce984d0db008bca18d29_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_e0b256d0d64e59c8.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,154
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_8ee292955d9d5708fd598ef392d48fe7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_729573247aa11517.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_914e8c389c79aeaebb2ddbae6c14a744_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_012a1d4c117c6943.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_9ae87d1d75da30de368ab9b4b9e589b0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_841159cddd9b0e3f.manifest
File versionNot applicalbe
File size750
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_9ce1f11e02e6497cf585acd0028c901b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_f91cc862624930a6.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,154
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_9f44cf520d06e725e15bd35f975d7ff0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_3a2a0944f5bf123e.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_9f5ef6d28c24fe9f6e1b802f083e90ec_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_9b313c4166e61e24.manifest
File versionNot applicalbe
File size759
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_a0471434a375538d05388db459da3325_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_e6ca60d5e9cde291.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_a0f48dfe5312e74f4742cba59b2a6378_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_43cc5eb0026e60d8.manifest
File versionNot applicalbe
File size759
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_a1b01961d1ffa7e5666cc2516c49f4e1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_2781c161d72e01f1.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_a8876dfcad5e792eb4f01314d05f20f7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_32334969cf3d649f.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_a8d83e4302ad74dc806b132c3d17c2ef_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_aad65fa6f3307cff.manifest
File versionNot applicalbe
File size743
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_ae517dc7f9239acb8236117acdd43839_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_f9602093b9123abd.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_bde41650920b3f007265507349e7d857_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_c4ed73ca2f6925aa.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_c5faf62b4d90406631cc2a2252a3b3ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_f4bf6603658df270.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_c78d2496e4836ed6ac4afe75577f6243_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_ca4ee278ee3e2c5d.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_cab678e61dbae06c9eda5e69ab9a8220_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_fbd3fcf10df08eb4.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,158
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_cd389bc9fdf9ff0fd97d8e8c6bf5c98a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_9f04bb67e9af019d.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_cffc93e618349bfc9153afbe469c329e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_b1a97bdbe1d392cc.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_d0b32bb1b3d98f584b0ec25f25f8d261_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_c2f003fd9346c7fb.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_da1ec1f4211c745b4094a99a4547848f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_2e7c405758f067c5.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,158
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_dad63bfb3f9e70aea7b5d39de7236f2a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_be44c874f93956fe.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,140
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_e8901da3926ccd502ce50e1a7ac2c67d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_ca775f582b930f71.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_eeb21a67e40361ca0e2fae9d1dfaee9a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_f94e0906c0631db5.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,154
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_fcd95c83c58278ba31c9513b325838f8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_843eeaf0f19e58f9.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_e9540ea16ebefabc.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,428
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:28
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_e9ab9cf888018b97.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,428
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:51
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_eb396b5d6be64d51.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,428
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:35
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_ebbd39ae850787bf.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,428
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:17
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_aa734f22ba3f0b6b.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,442
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:26
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_aacadd79d3819c46.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,442
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:49
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_ac58abdeb7665e00.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,442
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:32
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_acdc7a2fd087986e.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,442
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:15
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_db9c96a65b043fd0.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,441
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:30
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_dbf424fd7446d0ab.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,441
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:53
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_dd81f362582b9265.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,441
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:37
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_de05c1b3714cccd3.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,441
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:19
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_1bba29ffde7ce6b0.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,501
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:23
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_1c11b856f7bf778b.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,501
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:46
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_1d9f86bbdba43945.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,501
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:30
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_1e23550cf4c573b3.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,501
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:12
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_ccfb9275a8265f41.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,448
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:31
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_cd5320ccc168f01c.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,448
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:54
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_cee0ef31a54db1d6.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,448
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:37
PlatformNot applicalbe
File nameAmd64_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_cf64bd82be6eec44.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,448
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:19
PlatformNot applicalbe
File namePackage_10_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size6,761
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_10_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size12,502
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_1_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size2,540
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_1_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size4,053
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_2_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size3,189
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_2_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size5,469
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_3_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size4,337
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_3_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size11,814
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_4_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size5,377
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_4_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size13,942
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_5_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size6,589
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_5_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size12,684
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_6_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size2,542
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_6_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size4,057
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_7_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size3,192
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_7_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size5,474
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_8_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size4,951
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_8_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size11,184
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_9_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size5,769
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_9_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size13,534
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size4,610
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size4,734
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size2,757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size2,818
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicalbe
File size4,252
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameUpdate.mum
File versionNot applicalbe
File size4,340
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_53262041c36f4d82.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:36
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_537dae98dcb1de5d.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_550b7cfdc096a017.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:27
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_558f4b4ed9b7da85.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:15
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_8d35731db6618986.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:42
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_8d8d0174cfa41a61.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:03
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_8f1acfd9b388dc1b.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:29
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_8f9e9e2accaa1689.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:17
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_4e54b39f01e19a35.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:36
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_4eac41f61b242b10.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_503a105aff08ecca.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:27
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_50bddeac182a2738.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:15
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_7f7dfb22a2a6ce9a.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:38
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_7fd58979bbe95f75.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_816357de9fce212f.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:31
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_81e7262fb8ef5b9d.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:19
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_bf9b8e7c261f757a.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:39
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_bff31cd33f620655.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:00
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_c180eb382346c80f.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:23
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_c204b9893c68027d.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:12
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_70dcf6f1efc8ee0b.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:38
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_71348549090b7ee6.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_72c253adecf040a0.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:32
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_734621ff06117b0e.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot applicalbe

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 R2 המבוססות על IA-64

File nameIa64_053e2cc5b16a4c640ec7acec8ed8810f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_825ac4fb84929be7.manifest
File versionNot applicalbe
File size742
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_066ea067b4c241c82cf133cb5d3f79d5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_53bac7845a93c68b.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_07789c7ebc00ff5764955719534d274e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_ab39aff5bf472e46.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_137f9d13af317d45342fbd3ae89e05d2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_4943f67fe7810461.manifest
File versionNot applicalbe
File size742
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_14b1841242c124e9bd666f187cc93382_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_3d7f75db1ef7713f.manifest
File versionNot applicalbe
File size742
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_17e6acc40c4d0398b031a2e9617a899f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_90ecb27644a6abb8.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_2121b542ee92dea4ba9fb535c4f5f7aa_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_8a3117d36b348798.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_216b53c4691644d903f6408ab0a1a87c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_e418522bb019d833.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_2c449a729dee04d3c47b39cf6606cd70_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_8846552e125daa63.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_33eebafa8a6f06c84f61290b8292d588_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_73ded4c9a4b0e6ae.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_3869109e8257da04c37c7b9bf3242f15_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_66b28e58913b29ce.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_3bb2e6d42c83c15593635ca7b5d8d859_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_1885ee7e7c05c145.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_4617376c56494aab8a163412c6debc86_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_50ff44d680a777bd.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_4de8603e8edc92b2d4bae2e2a99dc675_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_7254fa24601ba4aa.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_6c98b9b3352a376fc48970f32fa734cf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_1496245f82634d90.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_76846120056074c14a11bfadeeb4d51a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_ca1b395dbe9afa73.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_7cdd3a2dea3afcaf3812180ca447f937_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_cca12d86ffec12be.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_82c3be075a751d1b5e170a286daf6c7c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_dfc5ae94ac7a7f26.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_85a16bb224868f068ed05194ae43cb4a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_8e49680f031d56af.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,138
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_914e8c389c79aeaebb2ddbae6c14a744_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_a50d25be591d0109.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_95388ad45017181c91eb26fcab47be56_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_024596911a72cbf7.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_9f44cf520d06e725e15bd35f975d7ff0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_de0d11b73d5faa04.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_a04435b5db95a9df5020e6ea78173c4a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_31437cd55cbc25bd.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_a8876dfcad5e792eb4f01314d05f20f7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_d61651dc16ddfc65.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_a8d83e4302ad74dc806b132c3d17c2ef_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_4eb968193ad114c5.manifest
File versionNot applicalbe
File size742
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_ab3813b7544fc82af8a1a373bed64e33_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_ba9e38ace30df7b7.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_b9d9242dcd12806537a950c8be188c88_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_ebca9e9e623fc3e2.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,138
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_ba1bf6bc6ce2b8cfd42e5a3ae810b98b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_6b23708d183bc006.manifest
File versionNot applicalbe
File size757
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_c14e3a62c7184c5332e4a3a154c8fc5e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_9d51b4552c74cf6d.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,138
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_c5faf62b4d90406631cc2a2252a3b3ff_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_98a26e75ad2e8a36.manifest
File versionNot applicalbe
File size753
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_d5985fe095c6513cacfa9469cc84ccad_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_06f75bee8dbda03c.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,138
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_dd009e1b8aa16f2bc99161bf1eed1c80_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_8a2d41785ec07f0f.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_e2d121909cc233bc0079bde72a36e0c8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_3c869740d1e880df.manifest
File versionNot applicalbe
File size1,152
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_e8901da3926ccd502ce50e1a7ac2c67d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_6e5a67ca7333a737.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_fcd95c83c58278ba31c9513b325838f8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_2821f363393ef0bf.manifest
File versionNot applicalbe
File size756
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_fda7e979a8d599d7308a406250df34c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_0f52058271717d25.manifest
File versionNot applicalbe
File size754
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_8d371713b65f9282.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,427
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:27
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_8d8ea56acfa2235d.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,427
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:50
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_8f1c73cfb386e517.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,427
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:18
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_8fa04220cca81f85.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,427
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:06
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_4e56579501dfa331.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,441
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:24
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_4eade5ec1b22340c.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,441
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:47
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_503bb450ff06f5c6.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,441
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:16
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_50bf82a218283034.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,441
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:04
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_7f7f9f18a2a4d796.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:28
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_7fd72d6fbbe76871.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:51
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_8164fbd49fcc2a2b.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:19
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_81e8ca25b8ed6499.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:07
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_bf9d3272261d7e76.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,500
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:22
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_bff4c0c93f600f51.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,500
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:45
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_c1828f2e2344d10b.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,500
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:14
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_c2065d7f3c660b79.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,500
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:02
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_70de9ae7efc6f707.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,447
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:29
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_7136293f090987e2.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,447
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:52
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_72c3f7a3ecee499c.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,447
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:20
PlatformNot applicalbe
File nameIa64_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_7347c5f5060f840a.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,447
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)10:07
PlatformNot applicalbe
File namePackage_1_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size3,916
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_1_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size10,943
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_2_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size5,358
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_2_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size13,711
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_3_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size4,115
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_3_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size10,745
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_4_for_kb2560656_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size5,558
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_4_for_kb2560656~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size13,504
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size1,942
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size1,977
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size1,703
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File namePackage_for_kb2560656_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.2.mum
File versionNot applicalbe
File size1,734
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot applicalbe
File size2,137
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameUpdate.mum
File versionNot applicalbe
File size2,179
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)17:52
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_53262041c36f4d82.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:36
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_537dae98dcb1de5d.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_550b7cfdc096a017.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:27
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-mdac-odbc-jet-jt32_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_558f4b4ed9b7da85.manifest
File versionNot applicalbe
File size6,655
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:15
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_8d35731db6618986.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:42
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_8d8d0174cfa41a61.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:03
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_8f1acfd9b388dc1b.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:29
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..-odbc-installer-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_8f9e9e2accaa1689.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,426
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:17
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_4e54b39f01e19a35.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:36
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_4eac41f61b242b10.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_503a105aff08ecca.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:27
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..cursor-library-ansi_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_50bddeac182a2738.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,440
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:15
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_7f7dfb22a2a6ce9a.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:38
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_7fd58979bbe95f75.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_816357de9fce212f.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:31
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..drivermanager-trace_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_81e7262fb8ef5b9d.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,439
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:19
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_bf9b8e7c261f757a.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:39
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_bff31cd33f620655.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)05:00
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_c180eb382346c80f.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:23
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..simple-provider-dll_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_c204b9893c68027d.manifest
File versionNot applicalbe
File size5,499
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:12
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16833_none_70dcf6f1efc8ee0b.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:38
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20987_none_71348549090b7ee6.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)16-Jun-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17632_none_72c253adecf040a0.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:32
PlatformNot applicalbe
File nameX86_microsoft-windows-m..sor-library-unicode_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21747_none_734621ff06117b0e.manifest
File versionNot applicalbe
File size2,446
Date (UTC)15-Jun-2011
Time (UTC)09:20
PlatformNot applicalbe