MS11-074: תיאור של עדכון האבטחה עבור SharePoint Server 2010 (dlc): 13 בספטמבר, 2011

חל על: SharePoint Server 2010

מבוא


Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-074. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft: לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft: עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

תנאים מוקדמים להחלת עדכון אבטחה זה

אין תנאים מוקדמים להתקנת עדכון אבטחה זה.

פרטים על הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה.

מידע על החלפת עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה לא מחליף כל עדכון אבטחה שהופץ בעבר.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
עבור כל הגירסאות הנתמכות של Microsoft SharePoint Server 2010
File nameFile versionFile sizeDateTime
Audits.asx14.0.601516,44621-Dec-201007:53
Auditsettings.ascxNot Applicable3,51821-Dec-201007:48
Dispform.asx_multilangNot Applicable14,24120-Oct-201021:53
Dispform.asx_xlatelistNot Applicable13,89220-Oct-201021:53
Dlc.workflow.routing.dll14.0.6106.5001132,98416-Jun-201115:43
Dlc.workflow.tasks.dll14.0.6106.500151,08816-Jun-201115:43
Dlc.workflow.tasks.dll214.0.6106.500151,08816-Jun-201115:43
Dlcworkflowactionsvs_dll14.0.6106.5001153,48016-Jun-201115:43
Dlcworkflowactions_dll14.0.6106.5001153,48016-Jun-201115:43
Editform.asx_multilangNot Applicable14,19120-Oct-201021:53
Editform.asx_xlatelistNot Applicable13,84220-Oct-201021:53
Featurestapling.xmlNot Applicable4,66430-Mar-201111:21
Microsoft.office.documentmanagement.dll14.0.6106.5001374,65616-Jun-201115:43
Microsoft.office.documentmanagement.dll_isapi14.0.6106.5001374,65616-Jun-201115:43
Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll14.0.6106.5001120,71216-Jun-201115:43
Microsoft.office.policy.dll14.0.6106.5001874,34416-Jun-201115:43
Microsoft.office.policy.dll_isapi14.0.6106.5001874,34416-Jun-201115:43
Microsoft.office.policy.pages.dll14.0.6106.5001210,80016-Jun-201115:43
Microsoft.office.workflow.feature.dll14.0.6105.500038,77619-May-201108:00
Microsoft.office.workflow.pages.dll14.0.6106.500187,95216-Jun-201115:43
Microsoft.office.workflowsoap.dll14.0.6106.500163,35216-Jun-201115:43
Mopap.dll14.0.6106.500138,78416-Jun-201115:43
Newform.asx_xlatelistNot Applicable14,04820-Oct-201021:53
Upload.asx_multilangNot Applicable15,89620-Oct-201021:57