לא ניתן למפות שדות מותאמים אישית כאשר מייבאים קובץ XLS או CSV בגירסה העברית של Outlook 2010


מאפייני הבעיה


אשף הייבוא של Microsoft Outlook 2010 אינו יכול לייבא פרטי אנשי קשר מקובץ XLS או CSV לתוך גירסת השפה העברית של Outlook 2010.

סיבה


אשף הייבוא של Outlook 2010 אינו יכול להתאים שדות כתוצאה מבעיית התאמה לשפות אחרות הקשורה לכיוון מימין לשמאל. הצדדים המתאימים של תיבת הדו-שיח 'מפה שדות מותאמים אישית' הפוכים מאלה שבגירסה האנגלית.

פתרון הבעיה


קיימת דרך לעקיפת הבעיה. היא כרוכה בעריכת קובץ ה-XLS או ה-CSV לפני ייבוא הקובץ לתוך Outlook 2010. כדי להכיל את הפתרון העוקף את הבעיה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את קובץ ה-CSV ב-Microsoft Excel.
 2. פתח את Outlook 2010 וצור איש קשר חדש.
 3. עיין בשדות הזמינים בפרטי אנשי הקשר והתאם את המידע לשדות הרשומים בקובץ Microsoft Excel CSV.
  הערה: השדות בקובץ CSV מוצגים בשורה 1.
 4. החלף את כל השדות בקובץ ה-CSV בשדות המתאימים בעברית ב-Outlook.
  דוגמה: אם התא A1 הוא 'First Name', החלף אותו ב'שם פרטי'.
 5. שמור את הקובץ.
 6. בתפריט קובץ ב- Outlook 2010, בחר פתח.
 7. לחץ על ייבא.
 8. בצע את השלבים באשף הייבוא והייצוא כדי לייבא את הקובץ.

מידע נוסף


להלן רשימה של מספר שדות והתרגום שלהם לעברית.

שדהתרגום לעברית
First Nameשם פרטי
Last Nameשם משפחה
Companyחברה
Middle Nameשם שני
Titleתואר
Suffixסיומת
Email Addressדואר אלקטרוני
Workעבודה
Homeבית
Faxפקס
Mobileנייד

מאמר זה חל גם על שפות אחרות הנכתבות מימין לשמאל, כגון ערבית.

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה מוכרת במוצרים הרשומים בסעיף 'חל על' של מאמר זה. חזור לעיין במאמר זה לקבלת עדכונים בנושא זה.