מידע על הרישום של Windows למשתמשים מתקדמים

תקציר

מאמר זה מתאר את הרישום. מאמר זה מתאר גם כיצד לגבות ולערוך את הרישום ומספק רשימת הפניות למידע נוסף.

מידע נוסף

תיאור הרישום

Microsoft Computer Dictionary, מהדורה חמישית, מגדיר את הרישום כך:
מסד נתונים מרכזי הירארכי המשמש ב-Microsoft Windows 98, Windows CE, Windows NT ו-Windows 2000 לאחסון מידע הדרוש להגדרה של תצורת המערכת עבור אחד או יותר משתמשים, יישומים והתקני חומרה.

הרישום מכיל מידע שאליו פונה Windows באופן תמידי במהלך פעולתו, כמו פרופילי כל אחד מהמשתמשים, היישומים המותקנים במחשב וסוגי המסמכים אשר באפשרות כל אחד מהם לייצר, הגדרות של גיליונות מאפיינים עבור סמלי תיקיות ויישומים, החומרה הקיימת במערכת והיציאות שבהן משתמשים.

הרישום מחליף את מרבית קבצי ה- ini מבוססי הטקסט בהם משתמש Windows 3.x ואת קבצי התצורה של MS-DOS, לדוגמה, Autoexec.bat ו-Config.sys. למרות שהרישום משותף למספר מערכות הפעלה של Windows, קיימים מספר הבדלים ביניהן.
כוורת רישום היא קבוצת מפתחות, מפתחות משנה וערכים ברישום שיש להם מערך קבצים תומכים המכילים גיבויים של נתוניהם. הקבצים התומכים של כל הכוורות למעט HKEY_CURRENT_USER נמצאים בתיקיה %SystemRoot%\System32\Config ב-Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 ו- Windows Vista. הקבצים התומכים של HKEY_CURRENT_USER נמצאים בתיקיה %SystemRoot%\Profiles\Username. סיומות שם הקובץ של הקבצים בתיקיות אלה מצביעות על סוג הנתונים שהן מכילות. גם העדר סיומת עשוי להצביע לעתים על סוג הנתונים הכלולים בקבצים.
כוורת רישוםקבצים תומכים
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAMSam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SecuritySecurity, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftwareSoftware, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemSystem, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIGSystem, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULTDefault, Default.log, Default.sav
ב-Windows 98, קבצי הרישום מכונים User.dat ו-System.dat. ב-Windows Millennium Edition, קבצי הרישום מכונים Classes.dat, User.dat ו-System.dat.

שים לב תכונות אבטחה ב-Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 ו- Windows Vista מאפשרים למנהל מערכת לפקח על גישה למפתחות הרישום.

בטבלה הבאה רשומים המפתחות המוגדרים מראש שבהם משתמשת המערכת. הגודל המרבי של שם מפתח הוא 255 תווים.
מפתח תיקייה/מוגדר מראשתיאור
HKEY_CURRENT_USERכולל את השורש של מידע הגדרת התצורה עבור המשתמש המחובר כעת. כאן מאוחסנות ההגדרות של תיקיות המשתמש, צבעי המסך ולוח הבקרה מידע זה משויך לפרופיל המשתמש. מפתח זה מופיע לעתים באופן מקוצר כ-HKCU.
HKEY_USERSכולל את כל פרופילי המשתמש הטעונים באופן פעיל במחשב. HKEY_CURRENT_USER הוא מפתח משנה של HKEY_USERS. HKEY_USERS מופיע לעתים באופן מקוצר כ-HKU.
HKEY_LOCAL_MACHINEכולל מידע הגדרת תצורה המיוחד למחשב (לכל משתמש). מפתח זה מופיע לעתים באופן מקוצר כ-HKLM.
HKEY_CLASSES_ROOTהוא מפתח משנה של HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. המידע המאוחסן כאן מבטיח את פתיחתה של התוכנית הנכונה בעת פתיחת קובץ באמצעות סייר Windows. מפתח זה מופיע לעתים באופן מקוצר כ-HKCR. החל ב-Windows 2000 מאוחסן מידע זה תחת המפתחות HKEY_LOCAL_MACHINE ו-HKEY_CURRENT_USER גם יחד. המפתח HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes כולל הגדרות ברירת מחדל שעשויות לחול על כל המשתמשים במחשב המקומי. המפתח HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes כולל הגדרות המחליפות את הגדרות ברירת המחדל והחלות רק על המשתמש האינטראקטיבי. המפתח HKEY_CLASSES_ROOT מספק תצוגה של הרישום הממזגת את המידע משני מקורות אלה. HKEY_CLASSES_ROOT מספק גם תצוגה ממוזגת זו עבור תוכניות שתוכננו לגירסאות Windows מוקדמות יותר. כדי לשנות את ההגדרות עבור משתמש אינטראקטיבי, יש לבצע את השינויים תחת HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes במקום תחת HKEY_CLASSES_ROOT. כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל, יש לבצע את השינויים תחת HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. כאשר כותבים מפתחות למפתח שתחת HKEY_CLASSES_ROOT מאחסנת המערכת את המידע תחת HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. כאשר כותבים ערכים למפתח תחת HKEY_CLASSES_ROOT והמפתח קיים כבר תחת HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes, המערכת תאחסן את המידע שם ולא תחת HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.
HKEY_CURRENT_CONFIGכולל מידע על פרופיל החומרה שבו משתמש המחשב המקומי בזמן הפעלת המערכת.
הערה רישום בגירסאות 64 סיביות של Windows XP, Windows Server 2003 ו- Windows Vista מחולק למפתחות של 32 סיביות ו- 64 סיביות. מפתחות רבים של 32 סיביות נושאים שמות הזהים למקבילים שלהם בגירסת 64 סיביות ולהיפך. גירסת 64 הסיביות של עורך הרישום המשמשת כברירת מחדל וכלולה בגירסאות 64 סיביות של Windows XP, Windows Server 2003 ו- Windows Vista מציגה את המפתחות בגירסת 32 סיביות תחת הצומת הבא:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node
לקבלת מידע נוסף על אופן הצגת הרישום בגירסאות 64 סיביות של Windows, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

305097 כיצג להציג את רישום המערכת בגירסאות 64 סיביות של Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

בטבלה הבאה רשומים סוגי הנתונים המוגדרים כעת ואשר בהם משתמש Windows: הגודל המרבי של שם ערך הוא כלהלן:
  • Windows Server 2003, Windows XP ו- Windows Vista. 16,383 תווים
  • Windows 2000: 260 תווי ANSI או 16,383 תווי Unicode
  • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 255 תווים
ערכים ארוכים (למעלה מ-2,048 בתים) יש לאחסן כקבצים ואת שמות הקבצים יש לאחסן ברישום. דבר זה יסייע לרישום לפעול ביעילות רבה יותר. הגודל המרבי של ערך הוא כלהלן:
  • Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista. זיכרון זמין
  • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 16,300 בתים
שים לב גודלם הכולל של כל ערכי מפתח מוגבל ל-64K.
שםסוג נתוניםתיאור
ערך בינאריREG_BINARYנתונים בינאריים גולמיים. מרבית המידע של רכיבי חומרה מאוחסן כנתונים בינאריים ומוצג בעורך הרישום בתבנית הקסדצימאלית.
הערך DWORD REG_DWORDנתונים המיוצגים באמצעות מספר שאורכו 4 בתים (מספר שלם של 32 סיביות). פרמטרים רבים של מנהלי התקנים ושירותים הם מסוג זה והם מוצגים בעורך הרישום בתבנית בינארית, הקסדצימאלית או עשרונית. ערכים קשורים הם DWORD_LITTLE_ENDIAN (הבית הפחות משמעותי נמצא בכתובת התחתונה ביותר) ו-REG_DWORD_BIG_ENDIAN (הבית הפחות משמעותי נמצא בכתובת הגבוהה ביותר).
ערך מחרוזת הניתן להרחבהREG_EXPAND_SZ מחרוזת נתונים בת אורך משתנה. סוג נתונים זה כולל משתנים שערכם נקבע כאשר תוכנית או שירות משתמשים בנתונים.
ערך מרובה מחרוזותREG_MULTI_SZמחרוזת מרובה. סוג זה הוא, בדרך כלל, ערכים הכוללים רשימות או ערכים מרובים בצורה הניתנת לקריאה ערכים מופרדים באמצעות רווחים, פסיקים או סימנים אחרים.
ערך מחרוזתREG_SZמחרוזת נתונים בת אורך קבוע.
ערך בינאריREG_RESOURCE_LISTסדרת מערכים מקוננים המתוכננת לאחסון של רשימת משאבים בה משתמש מנהל התקן חומרה או אחד מההתקנים הפיזיים עליהם הוא מפקח. נתונים אלה מאותרים ונכתבים בעץ \ResourceMap על ידי המערכת והם מוצגים בעורך הרישום כערך בינארי בתבנית הקסדצימלית.
ערך בינאריREG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LISTסדרת מערכים מקוננים המתוכננת לאחסון של רשימת מנהל התקן הכוללת משאבי חומרה אפשריים בהם עשוי להשתמש מנהל ההתקן או אחד מההתקנים הפיזיים עליהם הוא מפקח. המערכת כותבת קבוצת משנה של רשימה זו בעץ \ResourceMap. נתונים אלה מאותרים על ידי המערכת והם מוצגים בעורך הרישום כערך בינארי בתבנית הקסדצימלית.
ערך בינאריREG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTORסדרת מערכים מקוננים המתוכננת לאחסון של רשימת משאבים בה משתמש התקן חומרה פיזי. נתונים אלה מאותרים ונכתבים בעץ \HardwareDescription על ידי המערכת והם מוצגים בעורך הרישום כערך בינארי בתבנית הקסדצימלית.
ללאREG_NONEנתונים ללא סוג מוגדר. נתונים אלה נכתבים ברישום על ידי המערכת או על ידי יישומים והם מוצגים בעורך הרישום כערך בינארי בתבנית הקסדצימלית.
קישורREG_LINKמחרוזת Unicode המהווה שם לקישור סימבולי.
ערך QWORDREG_QWORDנתונים המיוצגים באמצעות מספר שהוא מספר שלם באורך 64 בתים. הנתונים מוצגים בעורך הרישום כערך בינארי והערך הוצג ב- Windows 2000.

גיבוי הרישום

לפני שתערוך את הרישום, יצא את המפתחות ברישום שבכוונתך לערוך, או גבה את כל הרישום. אם מתעוררת בעיה, באפשרותך לבצע את הפעולות המוזכרות בסעיף "שחזור הרישום" שבמאמר זה כדי לשחזר את הרישום למצבו הקודם. כדי לגבות את כל הרישום, היעזר בכלי הגיבוי לגיבוי מצב המערכת. מצב המערכת כולל את הרישום, את מסד הנתונים של רישום מחלקת COM+ ואת קובצי האתחול שלך. לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש בכלי הגיבוי לגיבוי מצב המערכת, לחץ על מספרי המאמרים להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

308422 כיצד להשתמש בכלי הגיבוי לגיבוי קבצים ותיקיות במחשב במערכת Windows XP

320820 כיצד להשתמש בכלי הגיבוי לגיבוי קבצים ותיקיות ב-Windows XP Home Edition

326216 כיצד להשתמש בתכונת הגיבוי לגיבוי ולשחזור של נתונים ב- Windows Server 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

עריכת הרישום

כדי לשנות נתונים ברישום, תוכנית כלשהי חייבת להשתמש בפונקציות הרישום המוגדרות באתר האינטרנט של MSDN שלהלן: מנהלי מערכת יכולים לשנות את הרישום באמצעות עורך הרישום (Regedit.exe או Regedt32.exe), מדיניות קבוצתית, מדיניות מערכת, קבצי רישום (reg), או על-ידי הפעלת קבצי scripts, כגון קבצי script של VisualBasic.

שימוש בממשק המשתמש של Windows

Microsoft ממליצה להשתמש בממשק המשתמש של Windows כדי לשנות את הגדרות המערכת במקום לערוך את הרישום באופן ידני. עם זאת, עריכת הרישום יכולה לעתים להיות השיטה הטובה ביותר לפתרון בעיה במוצר. אם הבעיה מתועדת ב-Microsoft Knowledge Base, יעמוד לרשותך מאמר עם הוראות שלב-אחר-שלב העוסק באופן עריכת הרישום עבור אותה בעיה. מומלץ לבצע הוראות אלה במדויק.

שימוש בעורך הרישום

אזהרה שינוי שגוי של הרישום באמצעות עורך הרישום או בשיטה אחרת עלול לגרום לבעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית.
באפשרותך להשתמש בעורך הרישום כדי לבצע את הפעולות הבאות:
  • לאתר עץ משנה, מפתח, מפתח משנה או ערך
  • להוסיף מפתח משנה או ערך
  • לשנות ערך
  • למחוק מפתח משנה או ערך
  • לשנות שם של מפתח משנה או ערך
אזור הניווט של עורך הרישום מציג תיקיות. כל תיקייה מייצגת מפתח מוגדר מראש במחשב המקומי. בזמן הגישה לרישום של מחשב מרוחק, מופיעים רק שני מפתחות מוגדרים מראש: HKEY_USERS ו-HKEY_LOCAL_MACHINE.

שימוש במדיניות קבוצתית

Microsoft Management Console (MMC) מארח כלי ניהול, שבהם באפשרותך להשתמש לניהול רשתות, מחשבים, שירותים ורכיבי מערכת אחרים. הכניסה ל- MMC של המדיניות הקבוצתית מאפשרת למנהלים לקבוע הגדרות מדיניות שיחולו על מחשבים ועל משתמשים. באפשרותך לממש מדיניות קבוצתית על מחשבים מקומיים באמצעות כניסה מקומית ל-MMC של מדיניות קבוצתית, Gpedit.msc. באפשרותך לממש את המדיניות הקבוצתית ב-Active Directory באמצעות משתמשי Active Directory וכניסה ל-MMC של מחשבים. לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש במדיניות הקבוצתית, עיין בנושאי העזרה ביישום ה- Snap-in המתאים של MMC של המדיניות הקבוצתית.

שימוש בקובץ ערכי רישום (.reg)

צור קובץ ערכי רישום (.reg) שיכיל את שינויי הרישום, ולאחר מכן הפעל את קובץ ה- .reg במחשב שבו ברצונך לבצע את השינויים. באפשרותך להריץ את קובץ .reg ידנית או באמצעות script כניסה למערכת. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

310516 כיצד להוסיף, לשנות או למחוק מפתחות משניים וערכים של רישום באמצעות קובץ ערכי רישום (.reg)

שימוש ב-Windows Scripting Host

Windows Script Host מאפשר להפעיל קבצי script של VBScript ושל JScript ישירות במערכת ההפעלה. באפשרותך ליצור קבצי VBScript ו-JScript המשתמשים בפעולות שירות של Windows Script Host למחיקה, לקריאה ולכתיבה של מפתחות וערכים של רישום. לקבלת מידע נוסף על פעולות שירת אלה, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:
פעולת השירות RegDelete
פעולת השירות RegRead
פעולת השירות RegWrite

שימוש ב- Windows Management Instrumentation

Windows Management Instrumentation (WMI) הוא רכיב של מערכת ההפעלה Microsoft Windows שבאמצעותו Microsoft מיישמת את Web-Based Enterprise Management (WBEM). WBEM הוא יוזמה של התעשייה לפיתוח טכנולוגיה תקנית לקבלת גישה למידע ניהולי בסביבת הארגון. באפשרותך להשתמש ב- WMI לביצוע אוטומטי של משימות ניהוליות (כגון עריכת הרישום) בסביבת הארגון. ניתן להשתמש ב-WMI בשפות scripting בעלות מנוע ב-Windows והמטפלות באובייקטים של Microsoft ActiveX. באפשרותך להשתמש גם בכלי 'שורת הפקודה של WMI' (Wmic.exe) לשינוי הרישום של Windows.
לקבלת פרטים נוספים על WMI, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: לקבלת מידע נוסף על כלי השירות של שורת הפקודה של WMI, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

290216 תיאור כלי השירות של שורת הפקודה של Windows Management Instrumentation (WMI) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

שימוש בכלי 'רישום מסופים' עבור Windows

באפשרותך להשתמש בכלי 'רישום מסופים' עבור Windows (Reg.exe) לעריכת הרישום. לקבלת עזרה בכלי Reg.exe, הקלד reg /? בשורת הפקודה ולאחר מכן לחץ על אישור.

שחזור הרישום

כדי לשחזר את הרישום, השתמש בפעולת השירות המתאימה.

שחזור מפתחות הרישום

כדי לשחזר את מפתחות המשנה של הרישום שייצאת, לחץ פעמיים על הקובץ Registration Entries (.reg) ששמרת בסעיף 'ייצוא מפתחות משנה של הרישום'. לחלופין, באפשרותך לשחזר את כל הרישום מהגיבוי. לקבלת פרטים נוספים על אופן שחזור הרישום במלואו, עיין בסעיף 'שחזור הרישום במלואו' בהמשך מאמר זה.

שחזור כל הרישום

כדי לשחזר את כל הרישום, שחזר את מצב המערכת מגיבוי. לקבלת מידע נוסף על אופן שחזור מצב המערכת מגיבוי, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

309340 כיצד להשתמש בגיבוי לשחזור קבצים ותיקיות במחשב שלך במערכת Windows XP


הערה גיבוי מצב המערכת יוצר גם עותקים מעודכנים של קובצי הרישום בתיקייה %SystemRoot%\Repair folder. אם אין אפשרות להפעיל את Windows XP לאחר עריכת הרישום, תוכל להחליף את קובצי הרישום ידנית בעזרת השלבים המופיעים בסעיף "חלק ראשון" שבמאמר שלהלן מתוך Microsoft Knowledge Base:
307545 כיצד לשקם מערכת רישום פגומה המונעת הפעלה של Windows XP

מידע נוסף

לפרטים נוספים, בקר באתרי האינטרנט הבאים של Microsoft: קטלוג המוצרים הבדוקים של Windows Server מספק חומר עזר למוצרים שעברו בדיקת תאימות עם Windows Server. לקבלת מידע נוסף אודות מוצרי גיבוי שעברו בדיקת תאימות עם Windows Server, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:Data Protection Manager (DPM) הוא פריט מרכזי במשפחת מוצרי Microsoft System Center family ומייועד לסייע למומחי IT לנהל את סביבת Windows. DPM הוא התקן החדש לגיבוי ושחזור של Windows, והוא מספק הגנה רציפה על נתונים בשרתי יישומים וקבצים של Microsoft המשתמשים במדיית דיסקים וקלטות המשולבים בצורה חלקה. לקבלת מידע נוסף על ה- DPM, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: לקבלת מידע אודות שחזור נתונים, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: למידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב-Windows XP וב- Windows Vista

322755 כיצד לגבות, לערוך ולשחזר את הרישום ב-Windows 2000

323170 כיצד לגבות, לערוך ולשחזר את הרישום ב-Windows NT 4.0 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
322754 כיצד לגבות, לערוך ולשחזר את הרישום ב-Windows 95 ,Windows 98 ו-Windows Me

לקבלת פרטים נוספים על ההבדלים בין Regedit.exe לבין Regedt32.exe, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

141377 הבדלים בין Regedit.exe ל-Regedt32.exe (יתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים:

מזהה פריט: 256986 - סקירה אחרונה: 31 במאי 2013 - תיקון: 1

משוב