כיצד למנוע פונקציונליות גרירה ושחרור בין תחומים ב- Internet Explorer


תקציר


Windows Internet Explorer מאפשר לך לבחור תוכן בדף אינטרנט, לגרור אותו באמצעות העכבר ולשחרר אותו במקום אחר באותו דף אינטרנט או בדף אינטרנט בחלון אחר של Internet Explorer.

לאחר שתתקין את העדכון המצטבר עבור Internet Explorer מתאריך 9 באוגוסט, 2011, תוכל לבחור למנוע את פונקציונליות הגרירה והשחרור של תוכן לדף אינטרנט שמקורו בתחום אחר. פעולה זו עשויה למנוע תקיפות שבהן אתר זדוני עלול להונות אותך ולגרום לך לבחור, בלא ידיעתך, תוכן שעלול להיות רגיש באתר אינטרנט אחד ולשחרר את התוכן באתר אינטרנט שעלול להיות זדוני.

לקבלת מידע נוסף על העדכון המצטבר, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
2559049 MS11-057: עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer: 9 באוגוסט, 2011
מאמר זה מתאר כיצד תוכל להפעיל תיקון כדי למנוע אפשרות לגרירה ושחרור של תוכן בדף אינטרנט שמגיע מתחום אחר.

כדי לאפשר לנו לתקן בעיה זו עבורך, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף להפעיל תיקון זה בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבורי


כדי להפעיל תיקון זה באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תקן בעיה זו תחת הכותרת "אפשר תיקון זה". לאחר מכן, לחץ על הפעל בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.


כדי לבטל את התיקון ולשחזר את ההגדרות המקוריות, לחץ על הקישור תקן בעיה זו תחת הכותרת "בטל תיקון זה". לאחר מכן, לחץ על הפעל בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.


אפשר תיקון זהבטל תיקון זה

הערות
  • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
  • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

אני מעדיף לתקן בעצמי


כדי להפעיל תיקון זה בעצמך, שנה את מפתחות המשנה הבאים של הרישום על-ידי שימוש בערכים המפורטים בטבלת ערכי הרישום שלהלן.

הערה כל מפתח משנה משפיע על יכולתך לגרור ולשחרר תוכן בדף אינטרנט באזור אבטחה מסוים של Internet Explorer.

כדי להפעיל תיקון זה עבור דפי אינטרנט באזור 'אינטרנט':
HKEY_ LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3

כדי להפעיל תיקון זה עבור דפי אינטרנט באזור 'אינטרא-נט מקומי':
HKEY_ LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1

כדי להפעיל תיקון זה עבור דפי אינטרנט באזור 'אתרים מהימנים':
HKEY_ LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2

כדי להפעיל תיקון זה עבור דפי אינטרנט באזור 'אתרים מוגבלים':
HKEY_ LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\4

כדי להפעיל תיקון זה עבור דפי אינטרנט באזור 'מחשב מקומי':
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0

ערך רישום

שם ערךסוג נתוניםערךמשמעות
2708dword0x03מנע גרירת תוכן מדף אינטרנט ושחרורו בדף אינטרנט מתחום אחר אך באותו חלון
2709dword0x03מנע גרירת תוכן מדף אינטרנט ושחרורו בדף אינטרנט מתחום אחר בחלון אחר

הערה הגדרות אלה אינן משפיעות על יכולתך להעתיק ולהדביק תוכן מדף אינטרנט אחד לדף אינטרנט אחר.