לקוח Lync 2010 קבוצת צ'אט קורס בעת הפעלת שני מופעים באותו זמן

חל על: Lync 2010 Group Chat

מאפייני הבעיה


כאשר אתה מפעיל שני מופעים של לקוח Microsoft Lync 2010 קבוצת צ'אט באותו זמן, מתרחש מצב race. בנוסף, אפשרות זו גורמת ללקוח Lync 2010 קבוצת צ'אט קריסה.

פתרון


כדי לפתור בעיה זו, התקן את העדכון המצטבר הבאים:
תיאור 2636065 של עדכון מצטבר עבור לקוח Lync 2010 קבוצת צ'אט: נובמבר 2011