תיאור חבילת התיקון החם עבור Project Server 2010 (x-Pjsrvwfe-none.msp): 28 בפברואר, 2012

חל על: Project Server 2010

חבילת תיקון חם זה אינו זמין עוד. כדי להשיג את התיקונים המתוארים במאמר זה, עיין במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

2598251 תיאור חבילת התיקון החם עבור Project Server 2010 (x-Pjsrvwfe-none.msp): 9 במרס, 2012

סיכום


מאמר זה מתאר את הבעיות של Microsoft Project Server 2010 המתוקנות בחבילת התיקון החם של Project Server 2010 מתאריך 28 בפברואר, 2012.

מבוא


הבעיות שאותן מתקנת חבילת התיקון החם

 • שקול את התרחיש הבא:
  • הגדר את אזור הזמן של המערכת להגדרת בין UTC לבין UTC +12: 00 בשרת Project Server 2010.
  • קביעת נקודה תאריך עבור פרוייקט בתיבת הדו-שיח טווח התאריכים באמצעות Project Web App (PWA). לדוגמה, הגדר את טווח התאריכים בעת עריכת תוכנית משאבים.
  • הצגת ערך התאריך בקבוצה טווח התאריכים ברצועת הכלים.
  בתרחיש זה, ערך התאריך המוצג אינו תואם את ערך התאריך שהגדרת. בנוסף, תקופת התאריך הוא יום אחד מוקדם יותר ממשך תאריך שהגדרת.
 • כאשר אתה משתמש ב- Project Server Interface (PSI) כדי לעדכן שדה מותאם אישית של ארגון עבור משאב מקומי, הערכים בשדה מותאם אישית של ארגון המשויכים למשאב המקומי אינם נשמרים.
 • נניח שיצרת זמנים המכיל משימה. הפעילות כוללת דגל ארגון שדה מותאם אישית המוגדר לסיכום מטה. במצב זה, הזמנים לא נוצר בהצלחה. בנוסף, מופיעה הודעת השגיאה הבאה:
  יצירת גליון הזמנים נכשלה עקב בעיות בשרת הפרוייקט או באימות נתונים, כגון משאבים שאינם חוקיים לעבוד משאבים או משתמשים. בדוק את הסביבה שלך ולאחר מכן נסה שוב.
  לאחר מכן, מחק את גליון הזמנים. במצב זה, תקבל שגיאה 24011 עבור משימת תור דיווח (מחיקת גליון זמנים) .
 • בעת הוספת פעילות לגליון הזמנים בפרוייקט ששמה מכיל אמפרסנד (&), מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:
  אירעה שגיאה לא ידועה.
 • בהנחה מנהל המצב ידחה עדכונים מסוימים לגליון הזמנים של משתמש מפרסם את תוכנית הפרוייקט. לאחר מכן, המשתמש resubmits את הערכים שנדחו. במצב זה, מוצג גליון הזמנים כמאושר. עם זאת, עדכונים שנשלחו מחדש אינם מופיעים במרכז אישור או בתוכנית הפרוייקט.
 • כאשר מאגר משאבים שצריכות עם Active Directory, איפוס הדגל מאפיין שרת Exchange לסנכרן משימות עבור משתמשים. לכן, משתמשים אינם מסונכרנים עם שרת Exchange עד הגדרות משימות סינכרון מחדש זמינות.
 • כאשר אתה מנסה להגדיר את העבודה בפועל עבור פעילויות המתוזמנות באופן ידני ביום שאינו יום עבודה, ייתכן ערכי העבודה בפועל המוצגים ב- PWA, כגון הפעילויות שלי, לא יופיעו. לדוגמה, ניתן להציג חמש שעות של עבודה בפועל שהוזנה ביום ראשון כשעות אפס במשימות שלי.
 • השדה הירארכיית פעילויות בתצוגת גליון הזמנים מאוכלס לא עד לשמירת גליון הזמנים. בעיה זו מתרחשת כאשר אחד מהתנאים הבאים מתקיים:
  • משימה קיימת המוקצית למשאב יש אין עבודה מתוכננת או בפועל במהלך תקופת גליון זמנים החדש שנוצר.
  • משימה חדשה מוקצית למשאב, ופתיחת משתמש תקופת גליון זמנים קיים המכיל את ההקצאה החדשה.
 • נניח שיש לך פעילות משך קבוע יש להקצות משאב ארגון יותר מערך אחד. לאחר מכן, משתמש מעדכן את העבודה בפועל של המשאב בפעילות באמצעות Project Web Access (PWA). במקרה זה, ברמת הפעילות % ביצוע וערכים משך בפועל אינם מתעדכנים כהלכה בעת הצגת הפעילות ב- Project Professional.
 • בעת פרסום פרוייקטים, מתקבלת הודעת השגיאה הבאה בתור:
  שגיאת תור:

  כללי

  Microsoft.Office.Project.Server.BusinessLayer.Queue.Message:

  ProjectPublishFailure (23000). פרטים: מזהה = שם '23000' = 'ProjectPublishFailure' uid = projectuid '< uid >' = '< projectuid >' messagetype='Microsoft.Office.Project.Server.BusinessLayer.QueueMsg.UpdateSRAMessage: projectUid = < projectuid >' שלהודעת = שלב '179' = ' חסימת = 'חסום'.

  תור:

  GeneralQueueJobFailed (26000) - ProjectPublish.UpdateSRAMessage. פרטים: מזהה = שם '26000' = 'GeneralQueueJobFailed' uid = '< uid >' JobUID = '< jobuid >' ComputerName = '< computername >' GroupType = 'ProjectPublish' MessageType = שלהודעת 'UpdateSRAMessage' = שלב '179' = '. לקבלת פרטים נוספים, עיין שביומני הרישום של ULS במחשב < computername > ערכים עם JobUID < jobuid >.
 • נניח שיש לך שדה מותאם אישית של ערכים מרובים שאליהם יש הפניה בנוסחה או בשדה מותאם אישית פרוייקט ארגוני. במצב זה, כאשר הנוסחה מחושבת בשרת, לא תקבל רשימה של כל הערכים שנבחרו. במקום זאת, אתה מקבל רק הערך האחרון. לדוגמה, שדה מותאם אישית של ערכים מרובים מציג את הערכים A1, A1.1, C, C1.1 ו- C1.2. עם זאת, הנוסחה בשרת מחזירה את הערך C1.2 בלבד.

פתרון


מידע על תיקונים חמים

תיקון חם נתמך זמין מ-Microsoft. עם זאת, תיקון חם זה מיועד לתקן רק את הבעיות המתוארות במאמר זה. להחיל תיקון חם זה רק במערכות שהתעוררה בהן את הבעיות המתוארות במאמר זה. תיקון חם זה עשוי לעבור בדיקות נוספות. לכן, אם המערכת שברשותך לא נפגעה באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין לעדכון התוכנה הבא המכיל תיקון חם זה.

אם התיקון החם זמין להורדה, ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base. אם מקטע זה אינו מופיע, פנה לשירות הלקוחות והתמיכה של Microsoft כדי לקבל את התיקון החם.

הערה אם בעיות נוספות מתרחשות או אם נדרש פתרון בעיות כלשהו, ייתכן שתצטרך ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו על שאלות וסוגיות תמיכה נוספות אשר אינן מצריכות את התיקון חם הספציפי הזה. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של התמיכה ושירות הלקוחות של Microsoft או כדי ליצור בקשת שירות נפרדת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:הערה הטופס "הורדת תיקון חם זמינה" מציג את השפות שעבורן התיקון החם זמין. אם אינך רואה את השפה שלך, הסיבה לכך היא שהתיקון חם אינו זמין עבור שפה זו.

דרישות מוקדמות

כדי להתקין את חבילת התיקון החם, דרושה לך Project Server 2010 או ב- Project Server 2010 Service Pack 1 מותקן.

דרישת הפעלה מחדש

לא ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת תיקון חם זה.

מידע על החלפת התיקון החם

תיקון חם זה אינו מחליף תיקון חם שפורסם בעבר.

מידע בנושא רישום

כדי להשתמש באחד התיקונים החמים בחבילה זו, אתה לא צריך לבצע שינויים כלשהם ברישום.

פרטי קובץ

תיקון חם זה לא יכיל את הקבצים החיוניים לך כדי לעדכן מוצר באופן מלא ל- build העדכני. התיקון כולל רק את הקבצים ההכרחיים כדי לפתור את הבעיות המפורטות במאמר זה.

הגירסה הגלובלית של חבילת התיקון החם משתמש חבילת Microsoft Windows Installer כדי להתקין את חבילת התיקון החם. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC) בטבלה הבאה. כשאתה צופה בפרטי הקובץ, התאריך הומר לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

מידע אודות הורדות
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעה
Projectserver2010-kb2597138-fullfile-x64-glb.exe14.0.6117.5000111089289-Feb-201221:16

פרטי קובץ ה-. msp של Microsoft Windows Installer
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעה
Pjsrvwfe-x-none.mspלא ישים112112649-Feb-20129:48

לאחר התקנת התיקון החם, הגירסה הגלובלית של תיקון חם זה כוללת את תכונות הקובץ, או גירסה מאוחרת יותר של מאפייני הקובץ, המנויים בטבלה הבאה:

Pjsrvwfe-x-none.msp

שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעה
Addmodifyanalysis.aspx14.0.60156276029-Aug-201113:43
Addmodifycategory.aspx14.0.60154128729-Aug-201113:41
Addmodifydelegation.aspx14.0.60151867529-Aug-201113:43
Addmodifydependency.aspx14.0.60151973729-Aug-201113:43
Addmodifydriver.aspx14.0.60151697629-Aug-201113:43
Addmodifygroup.aspx14.0.60153586629-Aug-201113:41
Addmodifyprioritization.aspx14.0.60152546229-Aug-201113:43
Addmodifytemplate.aspx14.0.60152227229-Aug-201113:41
Addmodifyuser.aspx14.0.601514582429-Aug-201113:41
Addtask.aspx14.0.60151494029-Aug-201113:43
Adfindgroup.aspx14.0.6015403629-Aug-201113:41
Admin.aspx14.0.6015222829-Aug-201113:41
Admtime.aspx14.0.6015873129-Aug-201113:41
Adsyncerp.aspx14.0.60151277029-Aug-201113:41
Adsyncpsgroups.aspx14.0.6015335229-Aug-201113:41
Analyses.aspx14.0.6015880129-Aug-201113:43
Analysisprojectsdlg.aspx14.0.6015668329-Aug-201113:43
Approvalcommentdlg.aspx14.0.6110489330-Aug-201122:05
Approvals.aspx14.0.6015637829-Aug-201113:43
Approvaltask.aspx14.0.6015599629-Aug-201113:43
Backup.aspx14.0.6015638329-Aug-201113:41
Backupsched.aspx14.0.60151426029-Aug-201113:41
Buildresplanteam.aspx14.0.6015599129-Aug-201113:43
Buildteam.aspx14.0.6015797229-Aug-201113:43
Calendarsmain.aspx14.0.60151280229-Aug-201113:41
Changeskipworkflow.aspx14.0.60151861429-Aug-201113:41
Changeworkflow.aspx14.0.6015529029-Aug-201113:43
Closepdpdialog.aspx14.0.60151343129-Aug-201113:43
Commentdlg.aspx14.0.6015109329-Aug-201113:43
Comparedrivers.aspx14.0.60151987329-Aug-201113:43
Compareportfolioselectionscenarios.aspx14.0.6015452029-Aug-201113:43
Confirmpdpdeletion.aspx14.0.6015633729-Aug-201113:43
Copycalendardlg.aspx14.0.6015177229-Aug-201113:41
Costconstraintanalysis.aspx14.0.60157439729-Aug-201113:43
Cpycfdlg.aspx14.0.6015152129-Aug-201113:41
Cpyltdlg.aspx14.0.6015150929-Aug-201113:41
Cpyvwdlg.aspx14.0.6015172629-Aug-201113:41
Createfy.aspx14.0.60151122929-Aug-201113:41
Createprojectworkspacedlg.aspx14.0.6015853729-Aug-201113:41
Createpwa.aspx14.0.60151893829-Aug-201113:41
Cubeanalysisadmin.aspx14.0.6015603229-Aug-201113:42
Cubefieldselect.aspx14.0.60154683729-Aug-201113:42
Cubegenadmin.aspx14.0.60154457629-Aug-201113:42
Cubestatusdlg.aspx14.0.6015619629-Aug-201113:42
Customfilterdlg.aspx14.0.6015143329-Aug-201113:42
Customizefields.aspx14.0.60152361129-Aug-201113:41
Dataanalysisdeprecated.aspx14.0.601581029-Aug-201113:43
Dataedit.dll14.0.6116.500044523218-Jan-20124:02
Datepickerdlg.aspx14.0.60151103329-Aug-201113:42
Dbcleanup.aspx14.0.60152835629-Aug-201113:41
Default.aspx14.0.6015736429-Aug-201113:43
Delegate.aspx14.0.60151316329-Aug-201113:43
Details.aspx14.0.60153068729-Aug-201113:43
Driverpriorities.aspx14.0.60152037229-Aug-201113:43
Drivers.aspx14.0.6015646329-Aug-201113:43
Editcustomfield.aspx14.0.6015309629-Aug-201113:43
Editcustomfield.aspx14.0.610512746329-Aug-201113:41
Editglobal.aspx14.0.6015477229-Aug-201113:41
Editlookuptable.aspx14.0.60156466629-Aug-201113:41
Editprojectpermissions.aspx14.0.60151050929-Aug-201113:43
Editresplanassignmentcf.aspx14.0.60151912729-Aug-201113:43
Editsiteaddressdlg.aspx14.0.6015882629-Aug-201113:41
Edittaskcf.aspx14.0.6015412229-Aug-201113:42
Enterpriseprojecttypedetails.aspx14.0.60153633829-Aug-201113:41
Enterpriseprojecttypes.aspx14.0.6015476329-Aug-201113:41
Events.aspx14.0.6015841129-Aug-201113:41
Eventsaddmod.aspx14.0.60151670529-Aug-201113:41
Exportgridexcel.aspx14.0.601568629-Aug-201113:43
Exporthtmlword.aspx14.0.601568529-Aug-201113:43
Fieldpickerdlg.aspx14.0.6020280429-Aug-201113:42
Fiscalperiod.aspx14.0.60151039129-Aug-201113:41
Forcecheckin.aspx14.0.6015382629-Aug-201113:41
Ganttsettings.aspx14.0.60151965829-Aug-201113:41
Groupbydlg.aspx14.0.6015387829-Aug-201113:42
Groupsettings.aspx14.0.60151904329-Aug-201113:41
Import.aspx14.0.6015695329-Aug-201113:43
Importwsslistdlg.aspx14.0.60156227429-Aug-201113:43
Issuesandrisks.aspx14.0.6015646229-Aug-201113:43
License.aspx14.0.6015356729-Aug-201113:41
Lineclass.aspx14.0.6015871029-Aug-201113:42
Linkitemsdlg.aspx14.0.6015377029-Aug-201113:44
Linkitemspage.aspx14.0.6015560429-Aug-201113:44
Loadnote.aspx14.0.601535229-Aug-201113:43
Locktask.aspx14.0.6015853629-Aug-201113:43
Managecategories.aspx14.0.6102726329-Aug-201113:42
Managedelegations.aspx14.0.60152211429-Aug-201113:43
Managegroups.aspx14.0.6102706329-Aug-201113:42
Managepsiserviceapp.aspx14.0.6015503329-Aug-201113:41
Managepwa.aspx14.0.6015780029-Aug-201113:41
Managetemplates.aspx14.0.6102733229-Aug-201113:42
Manageusers.aspx14.0.61021156529-Aug-201113:42
Managewss.aspx14.0.60151269729-Aug-201113:42
Mgr_notification.aspx14.0.60151219929-Aug-201113:43
Microsoft.office.project.pi.dll14.0.6015.10008792029-Aug-201113:35
Microsoft.office.project.reporting.dll14.0.6015.10004286429-Aug-201113:35
Microsoft.office.project.schema.dll14.0.6015.1000531441629-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll14.0.6015.10006744029-Aug-201113:41
Microsoft.office.project.server.administration.dll14.0.6022.100028862429-Aug-201113:41
Microsoft.office.project.server.administration.intl.dll14.0.6015.10002034429-Aug-201113:41
Microsoft.office.project.server.communications.dll14.0.6117.50002854887-Feb-201220:38
Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll14.0.6117.50004984807-Feb-201220:38
Microsoft.office.project.server.dll14.0.6117.500072568807-Feb-201220:38
Microsoft.office.project.server.eventing.exe14.0.6015.10001781629-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.server.events.receivers.dll14.0.6015.100013297629-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.server.events.remote.dll14.0.6015.10005924829-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.server.library.dll14.0.6015.1000214820829-Aug-201113:35
Microsoft.office.project.server.native.dll14.0.6015.100048267229-Aug-201113:35
Microsoft.office.project.server.optimizer.dll14.0.6015.100032190429-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll14.0.6117.500010473927-Feb-201220:38
Microsoft.office.project.server.pwa.dll14.0.6117.500020672967-Feb-201220:38
Microsoft.office.project.server.queuing.exe14.0.6015.10003469629-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.server.sqlclrfunctions.dll14.0.6015.10003876829-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.dll14.0.6015.100016984029-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.server.stsadmcommandhandler.intl.dll14.0.6015.10005925629-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll14.0.6117.500059420647-Feb-201220:38
Microsoft.office.project.server.webservice.dll14.0.6117.50004943847-Feb-201220:38
Microsoft.office.project.server.workflow.defaultworkflow.dll14.0.6015.10007972829-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.server.workflow.dll14.0.6015.100033368029-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.server.workflow.intl.dll14.0.6015.10004287229-Aug-201113:40
Microsoft.office.project.shared.dll14.0.6015.100013297629-Aug-201113:35
Microsoft.office.project.shared.intl.dll14.0.6015.100021900029-Aug-201113:35
Microsoft.office.project.webproj.dll14.0.6116.500078929617-Jan-201219:11
Modifymetricsconstraintscolumns.aspx14.0.6015229629-Aug-201113:43
Myjobs.aspx14.0.6015629029-Aug-201113:43
Mytssummary.aspx14.0.60151238129-Aug-201113:43
Mywork.aspx14.0.6015482829-Aug-201113:43
Notification.aspx14.0.60151861429-Aug-201113:42
Orgpermissions.aspx14.0.6015585629-Aug-201113:42
Password.aspx14.0.6015675329-Aug-201113:42
Periodcloseconfirmation.aspx14.0.6015302329-Aug-201113:42
Personalsettings.aspx14.0.6015379529-Aug-201113:42
Personaltaskdlg.aspx14.0.6015316929-Aug-201113:43
Pjpromptdlg.aspx14.0.6015181929-Aug-201113:42
Policy.12.0.microsoft.office.project.server.pwa.dll14.0.6015.10001170429-Aug-201113:41
Postimplementationreview.aspx14.0.6015370829-Aug-201113:43
Prioritizations.aspx14.0.60151091729-Aug-201113:43
Projectdependencies.aspx14.0.6015690529-Aug-201113:43
Projectdetails.aspx14.0.6015364529-Aug-201113:43
Projectdrilldown.aspx14.0.6015658229-Aug-201113:44
Projectinformation.aspx14.0.6015365229-Aug-201113:44
Projectpermissions.aspx14.0.6015603229-Aug-201113:43
Projectpriorities.aspx14.0.6015640929-Aug-201113:43
Projectpriorityusingcustomfields.aspx14.0.6015169429-Aug-201113:43
Projects.aspx14.0.6015636129-Aug-201113:44
Projectstrategicimpact.aspx14.0.60152021829-Aug-201113:43
Proposaldetails.aspx14.0.6015369929-Aug-201113:44
Proposalschedule.aspx14.0.6015370029-Aug-201113:44
Proposalstagestatus.aspx14.0.6015370329-Aug-201113:44
Proposalsummary.aspx14.0.6015369929-Aug-201113:44
Qstatuschecker.aspx14.0.60151062929-Aug-201113:42
Queue.aspx14.0.60151631929-Aug-201113:42
Queueerrortext.aspx14.0.6015153129-Aug-201113:42
Queuesettings.aspx14.0.60152724829-Aug-201113:42
Reportcenterhome.aspx14.0.6015124729-Aug-201113:43
Resavailability.aspx14.0.60151028329-Aug-201113:43
Resourceassignments.aspx14.0.6015499129-Aug-201113:44
Resourceconstraintanalysis.aspx14.0.60156643729-Aug-201113:43
Resourceconstraintreport.aspx14.0.60153119429-Aug-201113:43
Resourceconstraintreportfilters.aspx14.0.6015723129-Aug-201113:43
Resourceconstraintreqavail.aspx14.0.60154036929-Aug-201113:43
Resources.aspx14.0.6015633429-Aug-201113:44
Respicker.aspx14.0.6020460229-Aug-201113:42
Resplans.aspx14.0.60152795329-Aug-201113:43
Restore.aspx14.0.6015798229-Aug-201113:42
Reviewtsdetail.aspx14.0.6015626729-Aug-201113:44
Rules.aspx14.0.6015575129-Aug-201113:43
Rulesaddmod.aspx14.0.60154289429-Aug-201113:43
Savesolutiondlg.aspx14.0.6015185429-Aug-201113:43
Schedule.aspx14.0.6015379429-Aug-201113:44
Selectcustomfieldsforprojectpriorities.aspx14.0.6015162629-Aug-201113:43
Selecttaskdlg.aspx14.0.6015876229-Aug-201113:43
Self_notification.aspx14.0.60151155029-Aug-201113:43
Serverconfig.aspx14.0.60152645929-Aug-201113:42
Sitemap.aspx14.0.60151173829-Aug-201113:42
Sitemapaddmod.aspx14.0.6015874329-Aug-201113:42
Srarchive.aspx14.0.6015498529-Aug-201113:43
Srhome.aspx14.0.60151027629-Aug-201113:43
Srmisc.aspx14.0.6015316029-Aug-201113:43
Srrequest.aspx14.0.60153363929-Aug-201113:43
Srresponseedit.aspx14.0.60152202029-Aug-201113:43
Srresponseview.aspx14.0.6015363129-Aug-201113:43
Srteam.aspx14.0.60151738929-Aug-201113:43
Statusapprovalshistory.aspx14.0.6015332329-Aug-201113:43
Statusapprovalspreview.aspx14.0.6015519429-Aug-201113:44
Statusing.aspx14.0.6015897629-Aug-201113:42
Strategicimpact.aspx14.0.6015365229-Aug-201113:44
Submittsdlg.aspx14.0.6015442829-Aug-201113:43
Taskdetailsdialog.aspx14.0.6015106929-Aug-201113:43
Tasks.aspx14.0.6015630629-Aug-201113:44
Teamassignments.aspx14.0.6015633929-Aug-201113:44
Timeoffdlg.aspx14.0.6015470229-Aug-201113:43
Timeperiod.aspx14.0.60152110729-Aug-201113:42
Timephasedgrid.aspx14.0.6015177929-Aug-201113:43
Timesheet.aspx14.0.6015632429-Aug-201113:44
Timesheethistory.aspx14.0.6015442429-Aug-201113:43
Treepicker.aspx14.0.6015265729-Aug-201113:42
Tssettings.aspx14.0.60152025829-Aug-201113:42
Updatesites.aspx14.0.60151246229-Aug-201113:42
Viewsaddmod.aspx14.0.60155431529-Aug-201113:42
Viewsmain.aspx14.0.6015668929-Aug-201113:42
Webprojsupport.dll14.0.6015.10007153629-Aug-201113:35
Workflowphasedetails.aspx14.0.60151355029-Aug-201113:42
Workflowphases.aspx14.0.6015769629-Aug-201113:42
Workflowsettings.aspx14.0.6015776729-Aug-201113:42
Workflowstagedetails.aspx14.0.60153691029-Aug-201113:42
Workflowstages.aspx14.0.6015722129-Aug-201113:42
Workspaceprovisioningsettings.aspx14.0.60151683229-Aug-201113:42
Wssnav.aspx14.0.6015305329-Aug-201113:42

הפניות


לקבלת מידע נוסף על מינוח עדכוני התכנה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח הרגיל המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של מיקרוסופט