תקציר

קובץ Cookie הוא מחרוזת טקסט הכלולה בבקשות ובתגובות של Hypertext Transfer Protocol (HTTP)‎. קבצי Cookie משמשים לשמירה על פרטי המצב בזמן שאתה מנווט בין דפים שונים באתר אינטרנט או חוזר לאתר אינטרנט במועד מאוחר יותר. מאמר זה מספק מידע אודות קבצי Cookie.

מידע נוסף

קבצי Cookie מוגדרים במסמך Request for Comments (RFC) 2965 כ- "HTTP State Management Mechanism" (מנגנון לניהול המצב של HTTP). באפשרותך לאתר מסמכי RFC באתר האינטרנט RFC Editor: יצירת קבצי Cookie יכולה להתבצע על-ידי קובץ Script בצד הלקוח בדף Hypertext Markup Language ‏(HTML) (לדוגמה, באמצעות קובץ Script (לדוגמה, באמצעות קובץ Script שנכתב בשפת Microsoft Visual Basic Scripting Edition או JScript), על-ידי תוכניות Win32 המשתמשות בפונקציות אינטרנט של Microsoft Win32 ‏(InternetSetCookie ו-InternetGetCookie), או על-ידי קובץ Script בצד הלקוח (לדוגמה, קובץ Script שנכתב ב-Visual Basic Scripting Edition בדף Active Server Pages [ASP] או קובץ Script של Common Gateway Interface ‏[CGI]).

חשוב: לא ניתן להשתמש בקבצי Cookie כדי להפעיל קוד (להפעיל תוכניות) או כדי להעביר וירוסים למחשב שברשותך.

אחת המטרות העיקריות של קבצי Cookie היא לספק תכונה נוחה שתסייע לך לחסוך זמן. המטרה של קובץ Cookie היא לציין לשרת האינטרנט שחזרת לדף אינטרנט מסוים. לדוגמה, אם התאמת אישית דפי אינטרנט, או נרשמת עבור מוצרים או שירותים, קובץ Cookie מסייע לשרת דף האינטרנט לשחזר את הפרטים הספציפיים שלך. הדבר עשוי להועיל כדי לפשט את התהליך של רישום הפרטים האישיים שלך, כגון כתובות לחיוב, כתובות משלוח וכן הלאה. כאשר תבקר באותו אתר אינטרנט, ניתן יהיה לאחזר את המידע שספקת קודם לכן וכך באפשרותך להשתמש בקלות בתכונות אתר האינטרנט שבחרת בעבר. לדוגמה:
  • אם בעבר הזנת פרטי חיוב או משלוח לצורך רכישה מאתר אינטרנט, תוכל להשתמש בסיסמה כדי להזין באופן אוטומטי את הפרטים בטופס הזמנה במקום שיהיה עליך להזין פרטים אלה שוב.
  • קובץ Cookie יכול ציין שבעבר בחרת תחום עניין אחד או יותר, שאותו ברצונך לראות בכל פעם שתבקר באתר אינטרנט. לדוגמה, אם ברצונך להציג רק סוגים מסוימים של חדשות, תוכל לבחור סוגים מסוימים של נושאי חדשות שיוצגו באתר אינטרנט הקשור לחדשות.
באפשרותך להפעיל או להשבית קבצי Cookie, או להגדיר ש- Internet Explorer יציג הנחיה לפני קבלת קבצי Cookie ב- Internet Explorer 4 ואילך. שים לב, השבתת קבצי Cookie עלולה למנוע את פעולתם התקינה של חלק משירותי האינטרנט, ואינה הופכת אותך לאנונימי או מונעת אפשרות שאתרי אינטרנט יעקבו אחר הרגלי הגלישה שלך. בקשות HTTP עדיין יכללו מידע שיציין מהיכן הגעת (HTTP Referer), כתובת ה- IP שלך, גירסת הדפדפן, מערכת ההפעלה ופרטים נוספים.

קבצי Cookie קבועים לאומת קבצי Cookie של הפעלה

קבצי Cookie מאוחסנים בזיכרון (קבצי Cookie של הפעלה) או שמורים בדיסק הקשיח (קבצי Cookie קבועים). קבצי Cookie קבועים נכתבים בתיקיה Cookies שנמצאת תחת תיקיית פרופיל המשתמש שלך או תחת התיקיה Windir\Cookies. האינדקס Temporary Internet Files (קבצי אינטרנט זמניים) מתעדכן עם מצביעים לקבצי ה- Cookie הממשיים.
לקבלת מידע נוסף על קבצי Cookie קבועים וקבצי Cookie של הפעלה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
223799 תיאור של קבצי Cookie קבועים וקבצי Cookie של הפעלה ב- Internet Explorer (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הערה: Internet Explorer גירסה ý3.x וגירסה ý4.x לא מבחין בין קבצי Cookie קבועים לקבצי Cookie של הפעלה.

קבצי Cookie של צד ראשון וקבצי Cookie של צד שלישי

קבצי Cookie של צד שלישי הם קבצי Cookie של כל תחום אחר. לדוגמה, נניח שאתה מבקר בכתובת www.example1.com על-ידי הקלדת כתובת ה- URL בשורת הכתובת, והכתובות sample.example1.com‏, www.example2.com ו-www.example1.net מציגים מודעות כרזה בדף זה. אם כל האתרים הללו מגדירים קבצי Cookie, קבצי ה- Cookie מהכתובות www.example1.com ו- sample.example1.com הם בהקשר של צד ראשון וקבצי ה- Cookie מהכתובת www.example2.com ו- www.example1.net הם בהקשר של צד שלישי.

הערה: אם תבקר בכתובת www.example1.com דרך חיבור מאובטח באמצעות Secure Hypertext Transfer Protocol ‏(HTTPS), התוכן בדף שאינו משתמש ב- HTTPS נחשב לתוכן צד שלישי. בנוסף, שים לב שאם תקבל גישה לאתר המשתמש בקבצי Cookie באמצעות קבוצת מסגרות, או פורטל, באתר אחר, קבצי Cookie אלה ייחשבו לתוכן של צד שלישי.

קבצי Cookie מוקצים לפרופיל המשתמש שלך באופן ייחודי וניתנים לקריאה רק על-ידי התחום המארח שמנפיק עבורך את קובץ ה- Cookie.

חשוב: עקב בעיה מוכרת ב- Internet Explorer 4 וב- Internet Explorer 5, ייתכן שאתר אינטרנט יוכל לאחזר קבצי Cookie שהוגדרו על-ידי תחום מארח אחר. בעיה זו נפתרה ב- Internet Explorer 5.01 Service Pack 1 ואילך וב- Internet Explorer 5.5 ואילך.
לקבלת מידע נוסף על בעיה זו, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
258430 אתר אינטרנט עשוי לאחזר קבצי Cookie מהמחשב שלך (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הערה: פרט ל- Internet Explorer 5.5 Advanced Security Privacy Beta (Version 5.50.4308.2900)‏, Internet Explorer 3.x‏, Internet Explorer 4.x ו- Internet Explorer גירסאות 5, 5.01 ו- 5.5 אינם מבחינים בין קבצי Cookie של צד ראשון לקבצי Cookie של צד שלישי.

Internet Explorer 6 מיישם סינון מתקדם של קובצי Cookie המבוסס על המפרט של Platform for Privacy Preferences (P3P)‎. כברירת מחדל, Internet Explorer 6 חוסם קבצי Cookie של ספקים חיצוניים שאין להם מדיניות קומפקטית (הצהרת פרטיות דחוסה הניתנת לקריאת מחשב), או קבצי cookie שיש להם מדיניות קומפקטית המציינת שנעשה שימוש במידע המזהה אותך ללא הסכמתך המפורשת. קבצי Cookie של צד ראשון שיש להם מדיניות קומפקטית, המציינת שנעשה שימוש במידע המזהה אותך ללא הסכמתך המפורשת, מתבצע שדרוג לאחור (הם נמחקים בעת סגירת Internet Explorer). קבצי Cookie של צד ראשון שאין להם מדיניות קומפקטית, מרוסנים (מוגבלים לקריאה בהקשר של ספק חיצוני בלבד).

כיצד לנהל קבצי Cookie ב- Internet Explorer

לקבלת מידע אודות ניהול קבצי Cookie ב- Internet Explorer, עיין באחד מהסעיפים הבאים, לפי המצב.

Internet Explorer 6

לקבלת מידע נוסף אודות ניהול קבצי Cookie ב- Internet Explorer 6, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
283185 כיצד לנהל קבצי Cookie ב- Internet Explorer 6 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

Internet Explorer גירסאות 5, 5.01 ו- 5.5

לקבלת מידע נוסף אודות ניהול קבצי Cookie ב- Internet Explorer גירסאות 5, 5.01 ו- 5.5, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
196955 כיצד להגדיר ולהתאים אישית הגדרות של קובץ Cookie ב- Internet Explorer 5 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

Internet Explorer 4.x

  1. לחץ על תצוגה, לחץ על אפשרויות אינטרנט ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מתקדם.
  2. גלול למטה אל סמל סימן הקריאה הצהוב תחת אבטחה, בחר את האפשרות המועדפת עליך עבור קבצי Cookie ולאחר מכן לחץ על אישור.

הצגת המידע בקובץ Cookie

כדי להציג את המידע הכלול בקובץ Cookie, לחץ פעמיים על קובץ ה- Cookie כדי לפתוח אותו. לקבלת מידע אודות אופן השימוש בקבצי Cookie באתר אינטרנט של Microsoft, הצג את אתר האינטרנט הבא של Microsoft:

הצגה או מחיקה של קבצי Cookie

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההצגה של קבצי Cookie שקיבלת או אופן המחיקה של קבצי Cookie, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
278835 כיצד למחוק קבצי Cookie (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף אודות אופן הקביעה באיזו תיקייה מותקן Windows, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג אותו במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
305792 כיצד לקבוע באיזו תיקיה מותקן Windows
(ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מאפיינים:

מזהה פריט: 260971 - סקירה אחרונה: 25 בפבר׳ 2008 - תיקון: 1

משוב