מציג דוח של Microsoft ניהול מדווח מפסיקה לפעול בעת הצגה של הדוח

חל על: Microsoft Dynamics AX 2009Dynamics GP 2010Dynamics SL 2011

מאפייני הבעיה


בעת הצגה של הדוח מציג דוח המכיל תמונה, התוכנית עלולה להפסיק להגיב ולהציג את ההודעה הבאה:

מדווח ניהול עבור Microsoft Dynamics ERP הפסיק לפעול

תהיה גם הודעה במציג האירועים של Windows הדומה להודעה הבאה:

סוג חריג: System.InvalidOperationException
הודעה: האובייקט נמצא כעת בשימוש במקום אחר.

יישום: ReportViewer.exe Framework גירסה: v4.0.30319 תיאור: התהליך הופסק עקב חריג שאינו מטופל. פרטי חריגה: System.InvalidOperationException מחסנית: ב- System.Drawing.Image.get_Width() בשעה Microsoft.Dynamics.Performance.Reporting.Viewer.Pipelines.Native.Layout+Header.Measure (System.Drawing.Graphics, System.Drawing.Size)

הגורם


זוהי בעיה מוכרת עם ניהול מדווח Service Pack 2 ודוחות המכילים תמונה. בעיה זו דווחה כ 475009 באג.

פתרון


הסר את תמונת הדוח על מנת לעקוף בעיה זו.