MS12-009: פגיעויות במנהל התקן פונקצית העזר עלולות לאפשר העלאת רמת הרשאות: 14 בפברואר 2012

חל על: Windows 7 Service Pack 1Windows 7 EnterpriseWindows 7 Professional

מבוא


Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-009. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft: לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft: עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבציםהגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים אלה שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה מתקין גם קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Afd.sys5.2.3790.4949291,84029-Dec-201101:19x64SP2SP2GDR
Afd.sys5.2.3790.4949292,35229-Dec-201101:15x64SP2SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.1462,12829-Dec-201101:20x64NoneNot Applicable

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Afd.sys5.2.3790.4949150,52827-Dec-201114:13x86SP2SP2GDR
Afd.sys5.2.3790.4949150,52827-Dec-201114:27x86SP2SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.1379,18408-Jul-201014:23x86NoneNot Applicable

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Afd.sys5.2.3790.4949584,19229-Dec-201101:18IA-64SP2SP2GDR
Afd.sys5.2.3790.4949584,19229-Dec-201101:14IA-64SP2SP2QFE
Updspapi.dll6.3.4.1655,15229-Dec-201101:20IA-64NoneNot Applicable

מידע על קובצי Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דר (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Afd.sys6.0.6002.18564404,99203-Jan-201214:25x64
Afd.sys6.0.6002.22770404,99203-Jan-201214:21x64

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Afd.sys6.0.6002.18564985,08803-Jan-201214:08IA-64
Afd.sys6.0.6002.22770986,11203-Jan-201214:08IA-64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008

File nameAmd64_c0e1cb63dfaf47f6aa2eeee5a7847349_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18564_none_3ec09f49e956ff42.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File nameAmd64_df2a79da2aeb3a599d69085559658ceb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22770_none_3b32f3dd41872888.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File nameAmd64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18564_none_35b080ce141ddbe4.manifest
File versionNot Applicable
File size30,328
Date (UTC)03-Jan-2012
Time (UTC)16:48
File nameAmd64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22770_none_362b4e6b2d472f6a.manifest
File versionNot Applicable
File size30,328
Date (UTC)03-Jan-2012
Time (UTC)16:42
File namePackage_1_for_kb2645640_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,409
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_1_for_kb2645640~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,136
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_2_for_kb2645640_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,249
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_2_for_kb2645640~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,972
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_3_for_kb2645640_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,249
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_3_for_kb2645640~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,972
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_for_kb2645640_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,693
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_for_kb2645640_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_for_kb2645640_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_for_kb2645640_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_for_kb2645640_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_for_kb2645640_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,716
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_for_kb2645640_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_for_kb2645640_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_for_kb2645640_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,693
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_for_kb2645640_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_for_kb2645640_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_for_kb2645640_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,044
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

File nameIa64_649cd550a9b6f6da658bdf1e2607389b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18564_none_aaed5889743ff1ca.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File nameIa64_aae7469f60d525eac2415cfa9a4a9fe7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22770_none_ff16f44758c8c59b.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File nameIa64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18564_none_d99389405bbe73aa.manifest
File versionNot Applicable
File size30,322
Date (UTC)03-Jan-2012
Time (UTC)16:04
File nameIa64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22770_none_da0e56dd74e7c730.manifest
File versionNot Applicable
File size30,322
Date (UTC)03-Jan-2012
Time (UTC)15:44
File namePackage_1_for_kb2645640_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,079
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_1_for_kb2645640~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,796
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_2_for_kb2645640_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,079
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_2_for_kb2645640~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,796
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_for_kb2645640_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,521
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_for_kb2645640_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,544
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_for_kb2645640_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_for_kb2645640_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_for_kb2645640_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_for_kb2645640_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,548
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_for_kb2645640_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File namePackage_for_kb2645640_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,221
Date (UTC)11-Jan-2012
Time (UTC)16:47

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Afd.sys6.1.7600.16937499,20028-Dec-201103:59x64
Afd.sys6.1.7600.21115499,20028-Dec-201104:01x64
Afd.sys6.1.7601.17752498,68828-Dec-201103:59x64
Afd.sys6.1.7601.21887498,17628-Dec-201104:01x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Afd.sys6.1.7600.169371,115,64828-Dec-201103:03IA-64
Afd.sys6.1.7600.211151,115,64828-Dec-201103:09IA-64
Afd.sys6.1.7601.177521,115,64828-Dec-201103:05IA-64
Afd.sys6.1.7601.218871,115,64828-Dec-201103:10IA-64

פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

File nameAmd64_588749798ebd1522b416e050ca54e228_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17752_none_58a1448baf37ef87.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File nameAmd64_9f812489d1d46c4a57eb8969bf0e534d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21115_none_d67e70ba69dc2dc5.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File nameAmd64_c4ee05dd29a83eacf2e9b9d30786163e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16937_none_edb3e8ef175c1fa7.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File nameAmd64_d18ba1839842ae38f6651c5d601450c1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21887_none_e45329d6667a1226.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File nameAmd64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16937_none_34154fcd77f3bbda.manifest
File versionNot Applicable
File size73,510
Date (UTC)28-Dec-2011
Time (UTC)07:18
File nameAmd64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21115_none_34b263fe91032456.manifest
File versionNot Applicable
File size73,510
Date (UTC)28-Dec-2011
Time (UTC)07:24
File nameAmd64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17752_none_35e10b89752ee0f5.manifest
File versionNot Applicable
File size73,510
Date (UTC)28-Dec-2011
Time (UTC)07:24
File nameAmd64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21887_none_364f3a028e605345.manifest
File versionNot Applicable
File size73,510
Date (UTC)28-Dec-2011
Time (UTC)07:33
File namePackage_1_for_kb2645640_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,800
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File namePackage_1_for_kb2645640~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,511
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File namePackage_2_for_kb2645640_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,023
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File namePackage_2_for_kb2645640~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,138
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File namePackage_3_for_kb2645640_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,785
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File namePackage_3_for_kb2645640~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,698
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File namePackage_4_for_kb2645640_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,800
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File namePackage_4_for_kb2645640~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,511
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File namePackage_5_for_kb2645640_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,415
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File namePackage_5_for_kb2645640~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,739
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File namePackage_6_for_kb2645640_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,983
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File namePackage_6_for_kb2645640~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,498
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File namePackage_for_kb2645640_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,103
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File namePackage_for_kb2645640_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,177
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File namePackage_for_kb2645640_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,102
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File namePackage_for_kb2645640_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,141
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,162
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 R2 המבוססות על IA-64

File nameIa64_15679dcdf77246dbccd9f4762821951a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21887_none_20cb044aac27cb50.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:08
File nameIa64_a22e3b041edd8f614283aa6714e1e613_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16937_none_24cdc3e9464f3e1b.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:08
File nameIa64_c4f06f76f4450b79205936bdaa737a07_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17752_none_a80cfeb4747d4e27.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:08
File nameIa64_db4c4b592fcc4084c684540158aa19e9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21115_none_f4016dd3f8512fba.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:08
File nameIa64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16937_none_d7f8583fbf9453a0.manifest
File versionNot Applicable
File size73,508
Date (UTC)28-Dec-2011
Time (UTC)07:07
File nameIa64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21115_none_d8956c70d8a3bc1c.manifest
File versionNot Applicable
File size73,508
Date (UTC)28-Dec-2011
Time (UTC)07:01
File nameIa64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17752_none_d9c413fbbccf78bb.manifest
File versionNot Applicable
File size73,508
Date (UTC)28-Dec-2011
Time (UTC)07:20
File nameIa64_microsoft-windows-winsock-core_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21887_none_da324274d600eb0b.manifest
File versionNot Applicable
File size73,508
Date (UTC)28-Dec-2011
Time (UTC)07:23
File namePackage_1_for_kb2645640_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,800
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File namePackage_1_for_kb2645640~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,708
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:08
File namePackage_2_for_kb2645640_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,995
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File namePackage_2_for_kb2645640~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,509
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:08
File namePackage_for_kb2645640_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,458
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File namePackage_for_kb2645640_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,477
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:08
File namePackage_for_kb2645640_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09
File namePackage_for_kb2645640_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,455
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:08
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,918
Date (UTC)29-Dec-2011
Time (UTC)23:09