עדכון שמציג את דגל ביטול אלגוריתם hashing MD2 ו- MD4 זמין עבור Windows Embedded Compact 7

חל על: Windows Embedded Compact 7

מבוא


יש עדכון זמין שמשנה את אופן הפעולה של הפונקציה CertGetCertificateChain  ב- Windows Embedded Compact 7 כדי להשבית את MD2 או MD4 עבור כל מאפייני EKU המבוקשים פרט למזהי אובייקט EKU הבאים (נקראים גם OID): 
  • PKIX_KP_CODE_SIGNING
  • WHQL_CRYPTO
  • NT5_CRYPTO
  • OEM_WHQL_CRYPTO
  • PKIX_KP_TIMESTAMP_SIGNING

מידע נוסף


מידע על עדכון תוכנה

עדכון תוכנה נתמך זמין כעת מ- Microsoft כעדכון חודשי של Windows Embedded Compact 7 לחודש מרס 2012. במקטע "פרטי הקובץ", שם הקובץ של החבילה מכיל את גירסת המוצר, התאריך, מספר המאמר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base וסוג המעבד.

הערה
עדכון חודשי זה של Windows Embedded Compact 7 זמין להורדה מאתר האינטרנט הבא של מרכז ההורדות של Microsoft:

תנאים מוקדמים

עדכון זה נתמך רק אם עדכונים שפורסמו בעבר עבור מוצר זה מותקנים אף הם.

דרישה להפעלה מחדש

לאחר שתחיל עדכון זה, עליך לבצע בנייה נקייה של הפלטפורמה כולה. לשם כך, היעזר באחת מהשיטות הבאות:
  • בתפריט Build, לחץ על Clean Solution (פתרון נקי), ואז לחץ על Build Solution.
  • בתפריט Build, לחץ על Rebuild Solution.
אין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון תוכנה זה.

מידע על החלפת עדכון

עדכון זה אינו מחליף עדכונים אחרים כלשהם.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של חבילת עדכון תוכנה זו כוללת את תכונות הקובץ המפורטות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
קבצים הנכללים בחבילת עדכון זו

File nameFile sizeDateTimePath
Wincrypt.h779,84715-Feb-201205:51Public\Common\Sdk\Inc
Certstor.lib2,317,66615-Feb-201205:37Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Chain.lib649,99615-Feb-201205:37Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Crypt32.lib102,01615-Feb-201205:37Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked
Certstor.lib2,798,27615-Feb-201205:36Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Chain.lib762,76015-Feb-201205:36Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Crypt32.lib107,29015-Feb-201205:36Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug
Certstor.lib2,599,99215-Feb-201205:36Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Chain.lib686,09415-Feb-201205:36Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Crypt32.lib109,35215-Feb-201205:36Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail
Certstor.lib2,317,82215-Feb-201205:39Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Chain.lib650,05215-Feb-201205:39Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Crypt32.lib102,03215-Feb-201205:39Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked
Certstor.lib2,798,12415-Feb-201205:39Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Chain.lib762,81615-Feb-201205:39Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Crypt32.lib107,30615-Feb-201205:39Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug
Certstor.lib2,600,14415-Feb-201205:39Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Chain.lib686,15015-Feb-201205:39Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Crypt32.lib109,36815-Feb-201205:39Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail
Certstor.lib2,308,24615-Feb-201205:42Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Chain.lib649,33015-Feb-201205:42Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Crypt32.lib102,03215-Feb-201205:42Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked
Certstor.lib2,787,99815-Feb-201205:41Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Chain.lib762,16015-Feb-201205:41Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Crypt32.lib107,30615-Feb-201205:41Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug
Certstor.lib2,591,42615-Feb-201205:41Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Chain.lib685,66615-Feb-201205:41Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Crypt32.lib109,36815-Feb-201205:41Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail
Certstor.lib2,282,22815-Feb-201205:44Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Chain.lib625,74015-Feb-201205:44Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Crypt32.lib100,94615-Feb-201205:44Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked
Certstor.lib2,640,12415-Feb-201205:44Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Chain.lib730,44015-Feb-201205:44Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Crypt32.lib105,39815-Feb-201205:44Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug
Certstor.lib2,553,31015-Feb-201205:43Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Chain.lib662,69615-Feb-201205:43Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Crypt32.lib108,36815-Feb-201205:43Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail
Certstor.lib2,283,81415-Feb-201205:46Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Chain.lib626,18815-Feb-201205:46Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Crypt32.lib101,05415-Feb-201205:46Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked
Certstor.lib2,641,69015-Feb-201205:46Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Chain.lib730,87415-Feb-201205:46Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Crypt32.lib105,51415-Feb-201205:46Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug
Certstor.lib2,554,81815-Feb-201205:46Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Chain.lib663,16615-Feb-201205:46Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Crypt32.lib108,48615-Feb-201205:46Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail
Certstor.lib1,986,03415-Feb-201205:49Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Chain.lib575,20215-Feb-201205:49Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Crypt32.lib92,70415-Feb-201205:49Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked
Certstor.lib2,293,06415-Feb-201205:49Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Chain.lib675,63615-Feb-201205:49Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Crypt32.lib94,02215-Feb-201205:49Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug
Certstor.lib2,268,62015-Feb-201205:48Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Chain.lib619,23415-Feb-201205:48Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Crypt32.lib100,93815-Feb-201205:48Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail
Certstor.lib1,982,93015-Feb-201205:51Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Chain.lib568,59015-Feb-201205:51Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Crypt32.lib88,15415-Feb-201205:51Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked
Certstor.lib2,158,18415-Feb-201205:51Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Chain.lib613,26815-Feb-201205:51Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Crypt32.lib89,90415-Feb-201205:51Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug
Certstor.lib2,155,23215-Feb-201205:51Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Chain.lib593,45615-Feb-201205:51Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail
Crypt32.lib92,71415-Feb-201205:51Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

מידע נוסף


לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)