MS12-025: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 2.0 Service Pack 2 ב-Windows XP ו- Windows Server 2003: 10 באפריל, 2012


חשוב בתגובה למשוב מלקוחות שקיבלנו לאחר הפרסום המקורי של עדכון זה ב-10 באפריל, 2012, עדכון זה תוקן ופורסם מחדש ב-12 ביוני, 2012.

הערה אם התקנת בעבר את התיקון החם 2702327 כדי לטפל בבעיות הדפסה ב- Windows Forms ומתקין כעת עדכון אבטחה זה בהפצה חוזרת, ייתכן שתראה שהתקנת עדכון זה לא משנה את מספר הגירסה של הקבצים שהותקנו. בנוסף לכך, עדכון זה לא מוצג באפשרות 'הוספה או הסרה של תכניות' בלוח הבקרה. אופן פעולה זה הוא צפוי כיוון שהתיקון החם 2702327 כולל גירסת קבצים חדשה יותר מהקבצים המותקנים ומחליף הפצה חוזרת זו.

מבוא


Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-025. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע על הורדה

עדכון זה זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

תנאים מוקדמים

לצורך התקנת עדכון זה, עליך להתקין את Windows Installer 3.1 או גירסה מתקדמת יותר במחשב שלך. כדי לקבל את הגירסה העדכנית ביותר של Windows Installer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

לקבלת מידע נוסף אודות בוררי שורות הפקודה השונים הנתמכים על-ידי עדכון זה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft Developer Network (MSDN):

פרטים על הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש של המערכת לאחר החלתו אלא אם הקבצים המעודכנים נעולים או בשימוש.

מידע על החלפת עדכון

עדכון זה לא מחליף כל עדכון קודם.

מידע על הסרת העדכון

להסרת עדכון זה, השתמש בכלי הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של מערכות
ענף שירות GDR

File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Drawing.dll2.0.50727.3639630,78421-Apr-201214:15
ענף

File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Drawing.dll2.0.50727.5729630,78421-Apr-201214:56
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x64 של מערכות
ענף שירות GDR

File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Drawing.dll2.0.50727.3639630,78421-Apr-201213:54
System.Drawing.dll2.0.50727.3639630,78421-Apr-201214:15
ענף שירות של LDR

File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Drawing.dll2.0.50727.5729630,78421-Apr-201214:33
System.Drawing.dll2.0.50727.5729630,78421-Apr-201214:56
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות IA-64 של מערכות
ענף שירות GDR

File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Drawing.dll2.0.50727.3639630,78421-Apr-201213:54
System.Drawing.dll2.0.50727.3639630,78421-Apr-201214:15
ענף שירות של LDR

File nameFile versionFile sizeDateTime
System.Drawing.dll2.0.50727.5729630,78421-Apr-201214:33
System.Drawing.dll2.0.50727.5729630,78421-Apr-201214:56

חל על

מאמר זה חל על:
  • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 בעת שימוש עם:
    • Microsoft Windows XP Service Pack 3
    • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2