MS12-030: פגיעויות ב- Microsoft Excel עלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק: 8 במאי, 2012


מבוא


Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-030, הצג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה


בעיות ידועות ומידע נוסף אודות עדכון אבטחה זההמאמרים הבאים מכילים מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה כפי שהוא מתייחס לגירסאות מוצר שונות. המאמרים עשויים להכיל מידע על בעיות מוכרות. במקרה זה, הבעיה המוכרת רשומה מתחת לכל קישור למאמר.


  • 2596842 MS12-030: תיאור של עדכון האבטחה עבור Excel Viewer: 8 במאי, 2012 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
  • 2597086 MS12-030: תיאור של עדכון האבטחה עבור Excel 2003:‏‏ 08.05.12 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
  • 2597161 MS12-030: תיאור של עדכון האבטחה עבור Excel 2007 ‏(xlconv-x-none.msp):‏ 8 במאי, 2012 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
  • 2597162 MS12-030: תיאור של עדכון האבטחה עבור Excel 2007:‏‏ 08.05.12 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
  • 2553371 MS12-030: תיאור של עדכון האבטחה עבור Office Graphe 2010:‏‏ 08.05.12 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
  • 2597166 MS12-030: תיאור של עדכון האבטחה עבור Excel 2010:‏‏ 8 במאי, 2012 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
  • 2597969 MS12-030: תיאור של עדכון האבטחה עבור Office Graphe 2007:‏‏ 08.05.12 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
  • 2665346 תיאור של עדכון Microsoft Office 2008 עבור ‏Mac 12.3.3‎‏ (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
  • 2665351 תיאור העדכון של Microsoft Office עבור Mac 2011 14.2.2 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)