MS12-023: עדכון אבטחה מצטבר עבור Internet Explorer: 10 באפריל, 2012

חל על: Internet Explorer 9Windows Server 2008 R2 DatacenterWindows Server 2008 R2 Enterprise

מבוא


העדכון המתואר במאמר זה הוחלף על-ידי עדכון חדש יותר. כדי לפתור בעיה זו, התקן את עדכון האבטחה המצטבר העדכני ביותר עבור Internet Explorer. כדי להתקין את העדכון האחרון, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

לקבלת פרטים טכניים נוספים על עדכון האבטחה המצטבר העדכני עבור Internet Explorer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:


Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS12-023. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע נוסף


תיקוני מהדורת הפצה כללית (GDR)

ייתכן שעדכונים בודדים לא יותקנו בהתאם לגירסה של Windows ולגירסה של היישום המושפע. אנא הצג את המאמרים השונים כדי לקבוע את מצב העדכון.
מספר המאמרשם המאמר
2688200 אתה נתקל בשגיאה "הפרת גישה" ב- Internet Explorer 9 כאשר דף אינטרנט המכיל JavaScript מטפל במחרוזת (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2683391 פריט נבחר מתג SELECT של פקד טופסי HTML לא נשמר בעת הדפסה או הצגה לפני הדפסה של דף אינטרנט ב- Internet Explorer 9 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2678028 הגדרת הערך של אפשרות עבור אלמנט Select של טופסי HTML ב- Internet Explorer 9 עלולה להיכשל ביישום Office שעושה שימוש בפקד Windowed SELECT (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2659410 שגיאה מסוג "הפרת גישה" עשויה להתרחש ב- Internet Explorer 8 בעת גלישה מאתר אינטרנט שעושה שימוש במצב Internet Explorer 8 לאתר אינטרנט שעושה שימוש במצב Internet Explorer 8 Standards (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
2688188 הודעה על שגיאת script מסוג "הפניה לא חוקית" עשויה להיות מוצגת ב- Internet Explorer 8 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

תיקונים חמים

חבילות עדכון האבטחה 2675157 עבור Windows XP ועבור Windows Server 2003 כוללות קבצי תיקונים חמים ל-Internet Explorer וקבצי הפצה כללית (GDR). אם לא קיימים קבצי Internet Explorer מסביבת התיקון החם, עדכון האבטחה 2675157 מתקין את קבצי ההפצה הכללית (GDR).

התיקונים החמים מיועדים לתקן רק את הבעיות המתוארות במאמרי מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויכים לתיקונים החמים. יש להחיל את התיקונים החמים רק במערכות שבהן מתעוררות בעיות ספציפיות אלו.

תיקונים חמים אלה עשויים לעבור בדיקות נוספות. משום כך, אם המערכת שברשותך לא נפגעה באופן חמור מבעיה זו, מומלץ להמתין למהדורת ה- service pack הבאה שתכלול את התיקונים החמים. למידע נוסף על אופן התקנת התיקונים החמים הכלולים בעדכון אבטחה 2675157, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
897225 כיצד להתקין תיקונים חמים הכלולים בעדכוני אבטחה מצטברים עבור Internet Explorer

הערה בנוסף להתקנת קבצי תיקונים חמים, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המשויך לתיקון החם הספציפי שעליך להתקין, כדי לברר איזה שינוי נדרש ברישום לצורך הפעלת אותו תיקון חם.

לקבלת פרטים נוספים על הדרך לקבוע אם קבצי Internet Explorer הקיימים הם מהתיקון החם או מסביבת קבצי ההפצה הכללית (GDR), לחץ על מספר המאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824994 תיאור התכולה של חבילת עדכוני התוכנה של Windows XP Service Pack 2 ו-Windows Server 2003

פרטי קבצים


לרשימת קבצים המסופקים עם חבילות אלו, לחץ על הקישור הבא:

כיצד לקבוע אם במחשב שלך פועלת מהדורת 32 סיביות או 64 סיביות של Windows

אם אינך בטוח איזו גירסה של Windows פועלת במחשב שלך, או האם זו גירסת 32 סיביות או 64 סיביות, פתח את 'מידע מערכת', (Msinfo32.exe) ובדוק את הערך המפורט תחת סוג מערכת. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה או לחץ על התחל חיפוש.
  2. הקלד msinfo32.exe, ולאחר מכן הקש על ENTER.
  3. תחת מידע מערכת, סקור את הערך עבור הפריט סוג מערכת:
    • עבור מהדורות 32 סיביות של Windows, הערך של סוג מערכת הוא מחשב מבוסס x86.
    • עבור מהדורות 64 סיביות של Windows, הערך של סוג מערכת הוא מחשב מבוסס x64.
לקבלת מידע נוסף על הדרך לקבוע אם במחשב שלך פועלת מהדורת 32 סיביות או 64 סיביות של Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
827218 כיצד לקבוע אם במחשב שלך פועלת גירסת 32 סיביות או גרסת 64 סיביות של מערכת ההפעלה Windows