MS15-022: תיאור של עדכון אבטחה עבור SharePoint Server 2013:10 במרץ 2015

חל על: SharePoint Server 2013Microsoft SharePoint Server 2013 Service Pack 1

מבוא


עדכון אבטחה זה פותר פגיעויות ב-Microsoft Office שעלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק אם תוקף משכנע משתמש לפתוח או להציג תצוגה מקדימה של קובץ Microsoft Word בעל מבנה מיוחד בגירסה מושפעת של Office.

סיכום


Microsoft הפיצה את עלון האבטחה MS15-022. קבל מידע נוסף על האופן שבו ניתן להשיג את התיקונים הכלולים בעלון אבטחה זה:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה בפתרונות אבטחה של Microsoft Updateעבור מומחי IT: תמיכה בנושאי אבטחה של TechNet ופתרון בעיותבהגנה על מחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוסים ותמיכה מקומית במרכז האבטחהבהתאם למדינה שלך: תמיכה בינלאומית

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

לאחר התקנת עדכון אבטחה זה בכל שרתי SharePoint ושירותי SharePoint, עליך להפעיל את הכלי PSconfig כדי להשלים את ההתקנה. 

הורדת מידע

עדכון זה זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft.

דרישות מוקדמות להחלת עדכון אבטחה זה

כדי להחיל עדכון אבטחה זה, עליך להשתמש בגירסת ההפצה או ב- Service Pack 1 עבור SharePoint Server 2013 המותקנת במחשב.

הפעלה מחדש של מידע

ייתכן שתצטרך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה. במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה ידרוש הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מוצגת הודעה המיידעת אותך להפעיל מחדש את המחשב. כדי לצמצם את האפשרות שתידרש הפעלה מחדש, הפסק את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון אבטחה זה. למד מדוע ייתכן שתתבקש להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה במחשב מבוסס-Windows.

מידע להסרת

לא ניתן להסיר עדכון אבטחה זה.

מידע אודות החלפת עדכוני אבטחה

עדכון אבטחה זה אינו מחליף עדכון שפורסם בעבר.
שם קובץגירסת קובץגודל קובץתאריךשעה
Lhpserverstrings.js_10252,53111-Feb-201509:13
Lhpserverstringsd.js_10252,61711-Feb-201509:13
Sl.rsx_10258,83211-Feb-201509:13
Sllalcid.rsx_10257,34511-Feb-201509:13
Slreslcid.rsx_10256,10811-Feb-201509:13
Lhpserverstrings.js_10682,03611-Feb-201509:13
Lhpserverstringsd.js_10682,12211-Feb-201509:13
Sl.rsx_10688,41511-Feb-201509:13
Sllalcid.rsx_10687,19311-Feb-201509:13
Slreslcid.rsx_10686,04011-Feb-201509:13
Lhpserverstrings.js_10262,55111-Feb-201509:13
Lhpserverstringsd.js_10262,63711-Feb-201509:13
Lhpserverstrings.js_51461,94911-Feb-201509:13
Lhpserverstringsd.js_51462,03511-Feb-201509:13
Sl.rsx_51468,33911-Feb-201509:13
Sllalcid.rsx_51467,15711-Feb-201509:13
Slreslcid.rsx_51466,06811-Feb-201509:13
Lhpserverstrings.js_10272,13911-Feb-201509:13
Lhpserverstringsd.js_10272,22511-Feb-201509:13
Lhpserverstrings.js_10291,93511-Feb-201509:13
Lhpserverstringsd.js_10292,02111-Feb-201509:13
Sllalcid.rsx_10297,19511-Feb-201509:13
Lhpserverstrings.js_11061,95311-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_11062,03911-Feb-201509:14
Sl.rsx_11068,34711-Feb-201509:14
Sllalcid.rsx_11067,12811-Feb-201509:14
Slreslcid.rsx_11066,01911-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_10301,87711-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_10301,96311-Feb-201509:14
Sl.rsx_10308,35811-Feb-201509:14
Sllalcid.rsx_10307,12611-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_10312,16311-Feb-201509:13
Lhpserverstringsd.js_10312,24911-Feb-201509:13
Sl.rsx_10318,52911-Feb-201509:13
Sllalcid.rsx_10317,18511-Feb-201509:13
Slreslcid.rsx_10316,04011-Feb-201509:13
Lhpserverstrings.js_10331,88910-Feb-201510:12
Lhpserverstringsd.js_10331,95410-Feb-201510:12
Lhpserverstrings.js_30822,13611-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_30822,22211-Feb-201509:14
Sl.rsx_30828,57711-Feb-201509:14
Sllalcid.rsx_30827,25711-Feb-201509:14
Slreslcid.rsx_30826,06011-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_10691,95511-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_10692,04111-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_10362,11711-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_10362,20311-Feb-201509:14
Sl.rsx_10368,65211-Feb-201509:14
Sllalcid.rsx_10367,36211-Feb-201509:14
Slreslcid.rsx_10366,08911-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_21082,21911-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_21082,30511-Feb-201509:14
Sl.rsx_21088,53011-Feb-201509:14
Sllalcid.rsx_21087,30711-Feb-201509:14
Slreslcid.rsx_21086,07411-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_11102,01311-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_11102,09911-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_10372,24311-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_10372,32911-Feb-201509:14
Sl.rsx_10378,73811-Feb-201509:14
Sllalcid.rsx_10377,30911-Feb-201509:14
Slreslcid.rsx_10376,08911-Feb-201509:14
Sl.rsx_10388,31211-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_10571,89511-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_10571,98111-Feb-201509:14
Sl.rsx_10578,28211-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_10401,93911-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_10402,02511-Feb-201509:14
Sl.rsx_10408,51111-Feb-201509:14
Sllalcid.rsx_10407,22111-Feb-201509:14
Slreslcid.rsx_10406,05411-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_10412,25611-Feb-201509:13
Lhpserverstringsd.js_10412,34211-Feb-201509:13
Sl.rsx_10418,87711-Feb-201509:13
Sllalcid.rsx_10417,32811-Feb-201509:13
Slreslcid.rsx_10416,10011-Feb-201509:13
Lhpserverstrings.js_10872,67511-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_10872,76111-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_10422,14711-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_10422,23311-Feb-201509:14
Sl.rsx_10428,60211-Feb-201509:14
Sllalcid.rsx_10427,30411-Feb-201509:14
Slreslcid.rsx_10426,07611-Feb-201509:14
Sl.rsx_10638,47711-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_10712,76111-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_10712,84711-Feb-201509:14
Sl.rsx_10719,14011-Feb-201509:14
Sllalcid.rsx_10717,60411-Feb-201509:14
Slreslcid.rsx_10716,28011-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_10861,88811-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_10861,97411-Feb-201509:14
Sl.rsx_10868,28111-Feb-201509:14
Sllalcid.rsx_10867,07211-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_10431,95411-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_10432,04011-Feb-201509:14
Sl.rsx_10438,40111-Feb-201509:14
Sllalcid.rsx_10437,14311-Feb-201509:14
Slreslcid.rsx_10436,04811-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_11642,57811-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_11642,66411-Feb-201509:14
Sl.rsx_11648,92911-Feb-201509:14
Sllalcid.rsx_11647,48911-Feb-201509:14
Slreslcid.rsx_11646,16311-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_10461,90411-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_10461,99011-Feb-201509:14
Sl.rsx_10468,38311-Feb-201509:14
Sllalcid.rsx_10467,17011-Feb-201509:14
Slreslcid.rsx_10466,02611-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_20701,96611-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_20702,05211-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_10492,54411-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_10492,63011-Feb-201509:14
Sl.rsx_10499,13811-Feb-201509:14
Sllalcid.rsx_10497,53311-Feb-201509:14
Slreslcid.rsx_10496,26811-Feb-201509:14
Sl.rsx_10518,52611-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_10601,91711-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_10602,00311-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_30982,56311-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_30982,64911-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_20741,90011-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_20741,98611-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_10531,93311-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_10532,01911-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_10543,44111-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_10543,52711-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_10662,20911-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_10662,29511-Feb-201509:14
Sl.rsx_10668,69111-Feb-201509:14
Sllalcid.rsx_10667,34311-Feb-201509:14
Slreslcid.rsx_10666,10611-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_20521,78711-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_20521,87311-Feb-201509:14
Sl.rsx_20528,31311-Feb-201509:14
Sllalcid.rsx_20527,10111-Feb-201509:14
Slreslcid.rsx_20525,97811-Feb-201509:14
Lhpserverstrings.js_10281,89811-Feb-201509:14
Lhpserverstringsd.js_10281,98411-Feb-201509:14
Sl.rsx_10288,28111-Feb-201509:14
Sllalcid.rsx_10287,09811-Feb-201509:14
Slreslcid.rsx_10285,98111-Feb-201509:14
Allitems.aspx_slfeat_143,51710-Feb-201510:12
Conversion.cultures.office.odf15.0.4627.10005,241,00010-Feb-201510:12
Conversion.igxserver.dll15.0.4699.100010,430,10410-Feb-201510:12
Conversion.microsoft.office.server.native.dll15.0.4699.1000786,61610-Feb-201510:12
Conversion.oartodfserver.dll15.0.4699.10003,831,47210-Feb-201510:12
Conversion.office.exp_pdf_server.dll15.0.4629.1000140,98410-Feb-201510:12
Conversion.office.exp_xps_server.dll15.0.4629.100077,49610-Feb-201510:12
Conversion.office.msores.dll15.0.4697.100081,238,20010-Feb-201510:12
Conversion.office.msoserver.dll15.0.4701.100025,352,37610-Feb-201510:12
Conversion.office.msptls.dll15.0.4615.10001,522,88010-Feb-201510:12
Conversion.office.oartserver.dll15.0.4701.100021,636,79210-Feb-201510:12
Conversion.office.riched20.dll15.0.4693.10002,226,84810-Feb-201510:12
Conversion.office.saext.dll15.0.4454.1000303,21610-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_bg.dll15.0.4699.1000225,48010-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_cr.dll15.0.4699.1000225,48010-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_ct.dll15.0.4699.1000225,48810-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_cz.dll15.0.4699.1000225,48010-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_da.dll15.0.4699.1000225,48810-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_el.dll15.0.4699.1000225,48010-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_en.dll15.0.4699.1000225,48810-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_es.dll15.0.4699.1000225,48010-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_et.dll15.0.4699.1000225,48010-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_eu.dll15.0.4699.1000225,48810-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_fi.dll15.0.4699.1000225,48010-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_fr.dll15.0.4699.1000225,48010-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_ge.dll15.0.4699.1000225,48010-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_gl.dll15.0.4699.1000225,48810-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_hu.dll15.0.0.1218,98410-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_hu.lex933,57910-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_it.dll15.0.4699.1000225,48810-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_lt.dll15.0.4699.1000225,48010-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_lv.dll15.0.4699.1000225,48010-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_nb.dll15.0.4699.1000225,48010-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_nl.dll15.0.4699.1000225,48010-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_no.dll15.0.4699.1000225,48010-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_pb.dll15.0.4699.1000225,48010-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_pl.dll15.0.4699.1000225,48010-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_pt.dll15.0.4699.1000225,48810-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_ro.dll15.0.4699.1000225,48010-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_ru.dll15.0.4699.1000225,48810-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_sk.dll15.0.4699.1000225,48010-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_sl.dll15.0.4699.1000225,48810-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_sr.dll15.0.4699.1000225,48010-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_sro.dll15.0.4699.1000225,48010-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_sw.dll15.0.4699.1000225,48010-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_tr.dll15.0.4699.1000225,48010-Feb-201510:12
Conversion.proof.mshy2_ua.dll15.0.4699.1000225,48010-Feb-201510:12
Conversionhtmlutil.dll15.0.4701.10002,614,46410-Feb-201510:12
Dispform.aspx_slfeat_1418,88710-Feb-201510:12
Editdlg.htm_slfeat4,79510-Feb-201510:12
Editform.aspx_slfeat_1418,84010-Feb-201510:12
Filedlg.htm_slfeat3,34310-Feb-201510:12
Itslidelibrary.png28411-Feb-201509:19
Ltslidelibrary.png89211-Feb-201509:19
Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll_000115.0.4454.1000375,89610-Feb-201510:12
Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll15.0.4567.1000145,10410-Feb-201509:01
Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll_00115.0.4567.1000145,10410-Feb-201509:01
Mtslidelibrary.png36611-Feb-201509:19
Sldlib.js29,29310-Feb-201510:12
Sltemp.asc12,55310-Feb-201510:12
Sltemp.asc_1412,37510-Feb-201510:12
Sp.userprofiles.debug.js140,58110-Feb-201510:12
Sp.userprofiles.js140,57510-Feb-201510:12
Upload.aspx_slfeat_1420,92810-Feb-201510:12
Webfldr.aspx_slfeat_142,66810-Feb-201510:12