לקבוע איזו גירסה של המנתח MSXML מותקנת במחשב


סיכום


ניתן להתקין מסוימים שפורסמו לאחרונה MSXML מנתחי מבנה, כגון המנתח MSXML 3.0, במצב זה לצד זה כך אינם מוחלפים בגירסאות קודמות של המנתח. המנתח MSXML 3.0 ניתן להפעיל גם תחת מצב החלפת כך שפורסמו בעבר מוצרים, כגון Microsoft Internet Explorer באפשרותך לנצל התכונות החדשות. גמישות זו עלולה לגרום מנתחי מבנה מרובות המותקנות במחשב. במאמר זה, הכלי XMLVersion נועד לסייע למפתחים לזהות אילו מנתחי מבנה של MSXML מותקנים במחשב למצב ההתקנה (כלומר, החלפה או במצב זה לצד זה) של כל מנתח.

מידע נוסף


הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:תאריך פרסום: 11 ביוני 2003 לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של מיקרוסופט, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד להשיג קובצי תמיכה של מיקרוסופט מהשירות המקוון Online Services
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.תאריך פרסום: 11 ביוני 2003 לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של מיקרוסופט, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד להשיג קובצי תמיכה של מיקרוסופט מהשירות המקוון Online Services
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.תאריך פרסום: 11 ביוני 2003 לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של מיקרוסופט, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד להשיג קובצי תמיכה של מיקרוסופט מהשירות המקוון Online Services
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ. קיימות שתי גירסאות של כלי זה. Xmlversion.exe מכילה ממשק משתמש מוכלל (UI) עבור הקובץ .ocx; Xmlversiontext.exe לא. Xmlversiontext.exe נוצרה מכיוון שבמחשבים מסוימים אין דרישות המינימום עבור Xmlversion.exe. דרישות המינימום עבור Xmlversion.exe הם Microsoft Internet Explorer 4.01, Microsoft Script בזמן ריצה (Scrrun.dll), ו- 1 פקדים נפוצים של Microsoft Windows ו- 2. הדרישה המינימלית עבור Xmlversiontext.exe הוא Internet Explorer 4.01. ההורדות להכיל את הקבצים הבאים:
שם קובץ XmlVersionשמות קבצים XmlVersionTextשמות קבצים של גירסאות
Xmlversion.htmXmlversiontext.htmVersions.xml
Xmlversion.ocxXmlversiontext.ocx
Versions.xmlVersions.xml

כיצד להשתמש בכלי

 1. לחלץ את הקובץ לתיקיה ולרשום את קובץ Xmlversion.ocx או Xmlversiontext.ocx. ודא כי אתה רואה את תיבת הודעה המאשרת הרישום .ocx בוצעה בהצלחה. כדי לבצע רישום של הקובץ Xmlversion.ocx, לחץ על התחל, לחץ על הפעלהולאחר מכן הקלד regsvr32 \xmlVersion.ocx < pathofocx > (כאשר< pathofocx > הוא הנתיב לקובץ ה-.ocx). כדי לבצע רישום של הקובץ Xmlversiontext.ocx, לחץ על התחל, לחץ על הפעלהולאחר מכן הקלד regsvr32 \xmlVersionText.ocx < pathofocx > (כאשר< pathofocx > הוא הנתיב לקובץ ה-.ocx). הערה: אם < pathofocx > מכיל רווחים, עליך להקיף את הנתיב ושם הקובץ .ocx במרכאות (").
 2. ב- Internet Explorer, פתח Xmlversion.htm או Xmlversiontext.htm.

תיאור של הכלי XMLVersion

הערה: תיאור זה חל על Xmlversion.exe בלבד; היא לא חלה על Xmlversiontext.exe.
  • גירסאות אוספת מידע על מנתחי מבנה של MSXML מותקנת כעת ועל מצבי ההתקנה שלהם.
  • גירסת MIME ברירת המחדל מציג המנתח Internet Explorer משתמש.
  • ה-proxy מציג הנוכחית בשרת ה-proxy הגדרת, דבר שימושי בעת אבחון בעיות באובייקט ServerXMLHTTP .
  • רכיבי Progid תציג את כל אובייקטי MSXML הרשומים ברישום, יחד עם שלהם שרשור מודלים ומפתחות inprocsvr32.
  • העתק טקסט מעתיק את ה-ProgId ללוח עבור תיכנות קלה.
  • חיפוש רישום מחפש ברישום עבור המפתח.
  • הדוח ייצור קובץ Results.htm כדי לסכם את הממצאים.

תיאור של הכלי XMLVersionText

הערה: תיאור זה חל על Xmlversiontext.ocx בלבד; היא לא חלה על Xmlversion.ocx. למרות הכלי מציג הכל בעת טעינת תחילה XmlVersionText.ocx בדפדפן, באפשרותך ללחוץ על הקובץ .ocx בכל עת כדי לראות שוב את הערכים הללו.

תיאור של קובץ גירסאות

הערה: תיאור זה חל רק על הקובץ Versions.exe. מאחר ש- Microsoft מפיק גירסאות MSXML השונות, רשימת הגירסאות הופרד בקובץ ה-. xml. ביצוע כל מאמץ כדי לשמור קובץ זה מעודכן. באפשרותך לשנות קובץ זה בעצמך, או, כאשר קובץ חדש זמין, באפשרותך להוריד אותה מאתר זה ולהחליף את קובץ ה-XML בספריה Ocx עם הקובץ שאתה מוריד. עדכונים לקובץ הן בדרך כלל מתרחשת כאשר גירסה חדשה של MSXML מפורסם. שים לב לדברים הבאים:
 • ב- MSXML 2.6 ואילך, רכיבי Progid תלוי-גירסה מוצגות עבור מצב התקנה זה לצד זה. מפתחי אנו ממליצים להשתמש אלה רכיבי Progid תלוי-גירסה ביצירת אובייקט של MSXML.
 • אם רושמים את Msxml.dll הקודמות או להחיל Microsoft Windows 2000 service pack Internet Explorer 5.0 או גירסה מתקדמת יותר ה-service pack, ייתכן שהקובץ Msxml.dll רשום ולאחר ההתקנה עשויה לחזור למצב זה לצד זה.
 • כדי לקבל מידע מעודכן לאחר שינוי כל תצורות XML, עליך לסגור את הדפדפן ואת מחדש את דף ה-HTML, או לחץ על ' רענן ' בדפדפן. אפשרות זו חלה על שתי הגירסאות של הכלי.
 • למרות ש- Microsoft ביצע מאמץ כדי להפוך אותו לכלי עבודה בכל הגירסאות של Windows, שתי הגירסאות .ocx לא יפעל בכל המחשבים. לדוגמה, הכלי לא יפעל במחשבים שאינם כוללים XML מותקן או במחשבים שבהם אתה משתמש בגירסה של Internet Explorer גירסה 4.01 הקודמות. קובץ ה-HTML כוללת גם רשימה של קבצי ה-Dll הקובץ .ocx הוא תלוי.