שינוי הגדרות עט

חל על: Windows 10PC Accessories

התאם אישית את מה שהעט שלך יכול לעשות ואת דרך העבודה שלו עם המחשב. בחר באיזו יד ברצונך לכתוב או מה המחשב יבצע כשתלחץ, תלחץ פעמיים או תחזיק את לחצן קיצור הדרך של העט.

כדי לשנות את ההגדרות, לחץ על התחל  > הגדרות > התקנים > עט ו- Windows Ink .

בחר תיבת הגדרה ולאחר מכן בחר אפשרות. לדוגמה, תחת לחץ פעם אחת, בחר באפשרות סביבת עבודה של Windows Ink מהתיבה הראשונה ולאחר מכן בחר את החלק של סביבת העבודה שברצונך לפתוח מהתיבה השנייה. 

הגדרות קיצורי הדרך עבור עט דרך 'התחל' > 'הגדרות' > 'התקנים' > 'עט ו- Windows Ink'.