התאם אישית את מה שהעט שלך יכול לעשות ואת דרך העבודה שלו עם המחשב. בחר באיזו יד ברצונך לכתוב או מה המחשב יבצע כאשר תלחץ או תחזיק את לחצן קיצור הדרך של העט.

כדי לשנות את ההגדרות, בחר התחל

סמל Windows
ולאחר מכן בחר הגדרות > התקנים > עט ו- Windows Ink

כדי לפתוח את סביבת העבודה של Windows Ink בעת לחיצה על לחצן העט, בחר ברשימה הנפתחת תחת לחץ פעם אחת. בחר את סביבת העבודה מהרשימה הנפתחת הראשונה ולאחר מכן בחר את החלק של סביבת העבודה שברצונך לפתוח ברשימה הנפתחת השנייה.

כדי לפתוח את סביבת העבודה גם כאשר המחשב נעול, הפעל את האפשרות לחץ פעם אחת כדי לפתוח את פתקי סביבת העבודה של Windows Ink גם כשהמכשיר נעול.

הדף 'הגדרות עט'

מאפיינים:

מזהה פריט: 27909 - סקירה אחרונה: 1 בדצמ׳ 2016 - תיקון: 7

משוב