Asset not found

'Windows Update לעסקים' הוא אוסף של הגדרות מדיניות המפקחות על עדכונים עבור מכשירים המשתמשים ב- Windows 10. בעזרת הגדרות אלה, אתה מחליט אילו התקנים יקבלו עדכונים ומתי, וקובע לוחות זמנים שונים עבור קבוצות שונות של מכשירים. ניתן גם להשהות עדכונים עבור מכשירים ספציפיים.

הגדרות דחה Windows Updatesקובעות את התצורה של המכשירים שיקבלו עדכונים מהענף הנוכחי לעסקים (CBB).

Asset not found

עדכונים ב- CBB נשלחים למכשירים מספר חודשים לאחר ההפצה לציבור הרחב בענף הנוכחי (CB).

Asset not found

דחיית עדכונים מ- CB ל- CBB מאפשרת למנהלי מערכת לאמת פריסות תוך שהן מועברות בדחיפה אל כל הלקוחות שלהם הרשומים ל- Windows Update לעסקים. למד כיצד להגדיר ולפרוס את Windows Update לעסקים וקבל מידע נוסף על ענפי השדרוג ב- Windows 10

מאפיינים:

מזהה פריט: 27915 - סקירה אחרונה: 13 באוק׳ 2016 - תיקון: 7

משוב