תיאור התכונה 'עדכונים אוטומטיים' ב- Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

חל על: Microsoft Update

סיכום


המאמר מתאר את, תכונת 'עדכונים אוטומטיים' במייקרוסופט ווינדוס 7‏, ווינדוס ויסטה, ו-ווינדס XP.

לקבלת מידע נוסף אודות עדכונים אוטומטיים ב-Windows 7, לחץ על הקישור מטה כדי לראות את המאמר באתר Microsoft.

לקבלת מידע נוסף אודות עדכונים אוטומטיים ב-Windows Vista, לחץ על הקישור מטה כדי לראות את המאמר באתר Microsoft:

מידע נוסף


תכונת העדכונים האוטומטיים כלולה ב-Windows 7, Windows Vista ו-Windows XP. באמצעות התכונה 'עדכונים אוטומטיים', Windows יכול לעדכן באופן אוטומטי את המחשב עם העדכונים והשיפורים האחרונים. אינך צריך עוד לחפש עדכונים קריטיים ומידע; Windows מספק אותם ישירות למחשב שלך. Windows מזהה אם וכאשר הנך מקוון ומשתמש בחיבור האינטרנט שלך כדי לחפש אחר הורדות מאתר האינטרנט של Windows Update או מאתר האינטרנט של Microsoft Update. בכל פעם שישנם עדכונים זמינים, מופיע סמל באזור ההודעות.

באפשרותך לציין כיצד ומתי ברצונך שמערכת Windows תעדכן את המחשב. לדוגמה, באפשרותך להגדיר שמערכת Windows תוריד ותתקין עדכונים באופן אוטומטי לפי לוח זמנים שתקבע. לחלופין, באפשרותך לאפשר ל- Windows לדווח לך בעת זיהוי עדכונים זמינים עבור המחשב. Windows יוריד את העדכונים ברקע. בדרך זו תוכל להמשיך לעבוד ללא הפרעה. בתום ההורדה מופיע סמל באזור ההודעות עם הודעה האומרת כי העדכונים מוכנים להתקנה. על ידי לחיצה על הסמל או על ההודעה, תוכל להתקין את העדכונים החדשים בכמה פעולות פשוטות. אם לא תתקין עדכון ספציפי שהורד למחשב, Windows ימחק את הקבצים שלו מן המחשב. אם תשנה את דעתך מאוחר יותר, הנך יכול להוריד את העדכון מחדש על ידי שחזור עדכונים דחויים.

לקבלת מידע נוסף אודות קביעת התצורה של העדכונים האוטומטיים, עיין במאמר שלהלן עבור גירסת הווינדוס שברשותך.

עבור Windows 7, לחץ על הקישור להלן כדי להציג את המאמר באתר האינטרנט של Microsoft:
עבור Windows Vista, לחץ על הקישור להלן כדי להציג את המאמר באתר האינטרנט של Microsoft:
עבור Windows XP, לחץ על הקישור להלן כדי להציג את המאמר באתר האינטרנט של Microsoft:
306525 - כיצד להגדיר ולהשתמש בעדכונים האוטומטיים בWindows
לקבלת מידע נוסף על אופן הגדרת התצורה עבור עדכונים אוטומטיים באמצעות מדיניות קבוצתית או הגדרות הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

328010 כיצד להגדיר עדכונים אוטומטיים באצמעות שימוש במדיניות קבוצתית או בהגדרות הרישום.

לקבלת מידע נוסף על אופן התזמון של עדכונים אוטומטיים, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

327838 כיצד לתזמן עדכונים אוטומטיים ב Windows Server 2003,‏ Windows XP ו-Windows 2000

הערות:

  • כדי לשנות את הגדרות העדכונים האוטומטיים, עליך להיכנס כמנהל או כחבר בקבוצת המנהלים. אם המחשב מחובר לרשת, ייתכן שגם הגדרות מדיניות הרשת ימנעו ממך להשלים הליך זה.
  • ייתכן שמערכת Windows תבקש ממך לאתחל מחדש את המחשב לאחר התקנת רכיבים מסוימים. הפעל מחדש את המחשב שלך כאשר תתבקש לעשות זאת; אם לא כן, המחשב שלך עשוי לפעול באופן שגוי.
  • באפשרותך להתקין תמיד עדכונים ספציפיים מאתר האינטרנט Windows Update או מאתר האינטרנט Microsoft Update. קטלוג העדכונים של Windows וקטלוג העדכונים של מייקרוסופט זמינים עבור משתמשים מתקדמים ומנהלים המעוניינים להוריד עדכונים להתקנה במועד מאוחר יותר או להתקנה באחד או בכמה מחשבים שבהם פועלות מערכות ההפעלה Windows 98‏, Windows Vista, ו-Windows XP. 
  • לקבלת מידע נוסף כיצד להוריד עדכונים מקטלוג Windows Update, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

    323166 כיצד להוריד עדכונים הכוללים כוננים ותיקונים חמים מקטלוג העדכונים של Windows.

  • מומחי IT יכולים להשתמש בתכונה 'עדכונים אוטומטיים' וב- Windows Update או Microsoft Update ובשירות 'עדכונים אוטומטיים' כדי להגדיר תצורה של שרת ברשת החברה כך שיספק עדכונים אלה לשרתים וללקוחות ארגוניים. פונקציונליות זו יכולה להיות שימושית בסביבות שבהן לחלק מהלקוחות והשרתים אין גישה לאינטרנט או בסביבות עם ניהול הדוק, שבהן מנהל המערכת חייב לבדוק את העדכונים לפני פריסתם.
  • לקבלת מידע אודות פתרון בעיות ב- Windows Update או ב- Microsoft Update, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft: