MS15-116: תיאור של עדכון האבטחה עבור Project 2010: 10 בנובמבר, 2015

סיכום

עדכון אבטחה זה פותר פגיעויות ב-Microsoft Office אשר עלולות לאפשר ביצוע קוד מרחוק אם משתמש פותח קובץ Office בעל מבנה מיוחד. לקבלת מידע נוסף על הפגיעויות, עיין בעלון האבטחה של Microsoft MS15-116.

הערה כדי להחיל עדכון אבטחה זה, עליך גירסת ההפצה של Service Pack 2 עבור Project 2010 המותקנות במחשב. לאחר החלת עדכון אבטחה זה, ייתכן שתראה חלון מוקפץ המציינת כי אתר אינטרנט מעוניין לפתוח תוכן אינטרנט במצב מוגן ב- Internet Explorer. לקבלת מידע נוסף, ראה עדכונים כדי לשנות את האופן שבו Internet Explorer מקיים אינטראקציה עם תכונות של יישומי Microsoft Office .

לקבלת רשימה מלאה של הגירסאות המושפעות של תוכנת Microsoft Office, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3104540.

שיפורים ותיקונים

עדכון זה כולל גם תיקונים עבור בעיית בנושא אבטחה הבאה:
בעת הצגת השדה הפיזי "% ביצוע" בפעילות הערסל הפרוייקט שנוסף בפרוייקט אב, הערך תמיד אינה משקפת את אותו ערך פעילות הערסל של הפרוייקט ב- project משנה. בנוסף, אם תפתח פרוייקט האב ואין תת פרוייקט בזיכרון, הפיזית "% ערך" מוצג כ- "0%".
באג #: 903682 (Office14)

כיצד לקבל ולהתקין את העדכון

שיטה 1: Microsoft Update

עדכון זה זמין מ-Microsoft Update. כאשר אתה מפעיל את העדכון האוטומטי, עדכון זה יורדו ויותקנו באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף אודות כיצד להפעיל את העדכונים האוטומטיים, ראה קבל עדכוני אבטחה באופן אוטומטי.

שיטה 2: מרכז ההורדות של Microsoft

באפשרותך לקבל את חבילת העדכון עצמאית דרך מרכז ההורדות של Microsoft. בצע את הוראות ההתקנה בדף ההורדות כדי להתקין את העדכון.

מידע נוסף

מידע על פריסת עדכון האבטחה

לקבלת מידע אודות עדכון זה פריסת, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3104540.
פרטי קובץ
כיצד לקבל עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה
מאפיינים:

מזהה פריט: 3085614 - סקירה אחרונה: 25 בינו׳ 2017 - תיקון: 1

Microsoft Project 2010 Service Pack 2

משוב