Microsoft .NET Framework 4.6.1 RC פילוח Pack וערכות שפה עבור Windows

מאמר זה מתאר חבילת פילוח RC .NET Framework 4.6.1. לקבלת מידע נוסף אודות הרכיבים שהחבילה מתקינה, עיין בסעיף מידע נוסף .

אודות RC Framework 4.6.1 .NET פילוח Pack

חבילת פילוח RC .NET Framework 4.6.1 הוא חבילה המאפשרת למפתחים לבנות יישומים פילוח RC .NET Framework 4.6.1 באמצעות Visual Studio 2015, Visual Studio 2013, Visual Studio 2012 או IDEs צד שלישי. עליך להוריד ולהתקין את RC .NET Framework 4.6.1 על-ידי הורדת את מתקין אינטרנט או מתקין עצמאי לפני התקנת ערכת פילוח.

ראה קובץ ה-Readme של RC של .NET Framework 4.6.1.

הורד מידע

הקובץ הבא זמין להורדה במרכז ההורדות של Microsoft:
Download הורד כעת את חבילת RC Pack פילוח של .NET Framework 4.6.1.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של Microsoft תומכת בקבצים, ראה כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים .

Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.


מידע נוסף

חבילה זו מתקינה את הרכיבים הבאים:
 • .NET Framework 4.6.1 Pack פילוח RC: מכיל את ההרכבות להפניה הדרושים לבניית יישומים המיועדים RC .NET Framework 4.6.1.
 • .NET Framework 4.6.1 RC פילוח Pack שהשפות: מכילה את הקבצים IntelliSense כדי להציג עזרה בזמן שאתה בונה יישומים זה היעד RC .NET Framework 4.6.1 באמצעות Visual Studio ו- IDEs צד שלישי.
הערה אין להשתמש בחבילה זו אם בכוונתך להפיץ מחדש את .NET Framework. במקרה זה, עליך להוריד את המתקין אינטרנט כאן.

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

לקבלת מידע אודות אפשרויות שורת הפקודה השונים הנתמכים על-ידי חבילה זו, עיין בסעיף "אפשרויות שורת הפקודה" באתר האינטרנט MSDN הפריסה .NET Framework להנחות עבור מפתחים.

דרישת הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת חבילה זו. מומלץ לסגור את כל היישומים המשתמשים .NET Framework לפני התקנת חבילה זו.


חל על

 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2) (x 86 ו- x64)
 • Windows 7 SP1 (x 86 ו- x64)
 • Windows 8 (x86 ו- x64)
 • 8.1 Windows (x86 ו- x64)
 • Windows 10 (x86 ו- x64)
 • Windows Server 2008 SP2 (x 86 ו- x64)
 • Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)
 • שרת Windows 2012 (x64)
 • Windows Server 2012 R2 (x64)


מאפיינים:

מזהה פריט: 3088603 - סקירה אחרונה: 25 בינו׳ 2017 - תיקון: 1

משוב