האפליקציה Get Windows 10‏ (GWX) לא הצליחה לשנות את הגדרות השדרוג שלך לדחייה אוטומטית של ההצעה לשדרוג בחינם

תקציר

אם הופנית לדף זה מהאפליקציה Get Windows 10‏ (GWX), במחשב שלך מותקנת גירסה מיושנת של האפליקציה, ולכן לא הצלחנו לשנות את ההגדרות של GWX במחשב שלך לדחייה אוטומטית של ההצעה לשדרוג בחינם. במקום זאת, יהיה עליך לשנות את ההגדרות של GWX באופן ידני. 

כדי לדחות את ההצעה לשדרוג בחינם ולהפסיק לקבל הודעות נוספות הקשורות לשדרוג, פעל על פי השלבים הבאים:
  1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני (או לחץ והחזק, אם אתה משתמש במכשיר מגע) על שורת המשימות ולאחר מכן בחר מאפיינים.
  2. בכרטיסייה 'שורת המשימות', עבור מטה אל אזור ההודעות ובחר התאמה אישית…
  3. בחלון סמלי אזור ההודעות, עבור הסמל GWX, בחר באפשרות הסתר סמל והודעות.מאפיינים:

מזהה פריט: 3164060 - סקירה אחרונה: 6 ביולי 2016 - תיקון: 1

Windows 7 Service Pack 1, Windows 8.1

משוב