אובדן נתונים או תוצאות שגויות להתרחש בעת שימוש בהליך sp_settriggerorder המאוחסן ב- SQL Server 2016

מאפייני הבעיה

כאשר אתה מנסה להגדיר את סדר הביצוע של גורמים מפעילים במיטוב זיכרון טבלאות על-ידי שימוש sp_settriggerorder פרוצדורה מאוחסנת של, אובדן נתונים או תוצאות שגויות עלולות להתרחש.

פתרון

התיקון עבור בעיה זו ייכלל בעדכון המצטבר הבא עבור SQL Server:


אודות עדכונים מצטברים עבור שרת SQL
אודות עדכונים מצטברים עבור שרת SQL

מצב

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.

הפניות

למד אודות המינוח ש-microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה.
מאפיינים:

מזהה פריט: 3173004 - סקירה אחרונה: 17 בינו׳ 2017 - תיקון: 1

משוב