Lync עבור Mac 2011 מחדש נכנס לאחר MacBook מתחדשת למרות במפורש שיצאת מהמערכת

מאפייני הבעיה

בהנחה נכנסת במפורש מתוך Microsoft Lync עבור Mac 2011 ב- Apple MacBook, התוכנית פועלת עדיין ברקע. לאחר מכן, תעביר את ההתקן למצב שינה (sleep) או למצב שינה. במצב זה, כאשר קורות חיים של MacBook, Lync עבור Mac 2011 באופן אוטומטי יוסיף לך בחזרה.

פתרון

כדי לפתור בעיה זו, התקן את עדכון עבור Lync עבור Mac 2011 14.4.1.כתב-ויתור על מידע צד שלישי

מאפיינים:

מזהה פריט: 3175167 - סקירה אחרונה: 17 בינו׳ 2017 - תיקון: 1

Microsoft Lync for Mac 2011

משוב