על מפתח השמנה CTRL, SHIFT, מקש CAPS LOCK, NUM לנעול שילובים

כתב ויתור על תוכן KB שהוצא משימוש

מאמר זה נכתב על מוצרים ש- Microsoft כבר לא תומכת בהם. לכן, מאמר זה מוצע "כפי שהוא" והוא לא יעודכן עוד.

סיכום

הקשה על מקש כלשהו בשילוב עם מקש CTRL, SHIFT, ALT, CAPS LOCK או NUM LOCK משנה את הקוד סריקה של לוח המקשים. להשמנת צירופי מקשים, המשפט מפתח מחייבת הוספת יחד את ערכי הדגלים המקלדת כמוצג בדוגמה הקוד שלהלן.

מידע נוסף

להלן הוא דוגמא קוד:
  CONST alt = &H8   CONST noflag = &H0
CONST leftshift = &H1
CONST rightshift = &H2
CONST ctrl = &H4
CONST numlock = &H20
CONST capslock = &H40
CONST extendedkeyboard = &H80
CONST left = &H4B
CONST right = &H4D
CONST up = &H48
CONST down = &H50
CONST C = &H2E
CONST scrolllock = &H46

KEY 15, CHR$(extendedkeyboard + numlock) + CHR$(left)
KEY 16, CHR$(extendedkeyboard + numlock) + CHR$(right)
KEY 17, CHR$(extendedkeyboard + numlock) + CHR$(up)
KEY 18, CHR$(extendedkeyboard + numlock) + CHR$(down)
KEY 19, CHR$(ctrl + capslock) + CHR$(C)
KEY 20, CHR$(extendedkeyboard + ctrl + numlock) + CHR$(scrolllock)

ON KEY(15) GOSUB left
ON KEY(16) GOSUB right
ON KEY(17) GOSUB up
ON KEY(18) GOSUB down
ON KEY(19) GOSUB break
ON KEY(20) GOSUB break

KEY(15) ON
KEY(16) ON
KEY(17) ON
KEY(18) ON
KEY(19) ON
KEY(20) ON

WHILE UCASE$(INKEY$) <> UCASE$("q")
WEND
END

left:
PRINT "left"
RETURN

right:
PRINT "right"
RETURN

up:
PRINT "up"
RETURN

down:
PRINT "down"
RETURN

break:
PRINT "break"
RETURN

מאפיינים:

מזהה פריט: 39252 - סקירה אחרונה: 17 בינו׳ 2017 - תיקון: 1

משוב